Rivning


Destroy RC, en av våra svenska rivningsentreprenörer

Destroy RC, en av våra svenska rivningsentreprenörer

Publicerad 23/12, 2019 kl. 14:23

I PD 3 varje år publicerar Professionell Demolering fakta om de senaste tolv månaderna för den svenska rivningsbranschen. Eftersom att vi tyvärr inte hade möjlighet att inkludera företaget Destroy RC, presenterar vi dem istället i detta nummer.

Framgångsrik nedmontering av skeppsvrak i Norge

Publicerad 23/12, 2019 kl. 14:11

Under en kraftig höststorm i september 2018 sprang skeppet M/S Osfjord på grund utanför Trøndelagskusten i Norge. Flera försök att demontera och avlägsna skeppet var misslyckade, eftersom ingen av de använda rivningsmetoderna tycktes få jobbet gjort.

Rivning av kontorshus i Ålesund

Rivning av kontorshus i Ålesund

Publicerad 23/12, 2019 kl. 14:09

I norska Ålesund revs ett 24 m högt kontorshus för att ge plats till Pir, Ålesunds första så kallade coworking space.

Delete rev Storbron i Sundsvall

Publicerad 23/12, 2019 kl. 13:59

Rivningsentreprenören Delete plockade tidigare i år ner en bro i Sundsvall. Bron som ligger mitt i centrala Sundsvall och kallas Storbron byggdes 1937. Bron var en så kallad kontinuerlig balkbro byggd i tre spann.

Rivningsbranschen i Sverige 2019

Rivningsbranschen i Sverige 2019

Publicerad 4/9, 2019 kl. 14:17

Hur ser det ut med jobbtillgången i rivningsbransch nu och framgent? Några av landets största aktörer har svaren i PDs årliga tema: Våra Rivningsentreprenörer.

Marknadens nya demoleringsverktyg

Publicerad 4/9, 2019 kl. 14:11

Att riva och återvinna blir bara mer och mer selektivt. Rätt verktyg för rätt uppgift och maskin. Kraft, flexibilitet och minskad förbrukning står i centrum. PD har listan på nyheterna.

Starkt från ROTen och upp

Starkt från ROTen och upp

Publicerad 4/9, 2019 kl. 14:06

I Sverige finns många bra exempel på rivningsföretag som startat i liten skala och som med disciplin och målmedveten ledning växt upp till mångmiljonbolag som skapat värdefull sysselsättning. Haga R.O.T. i Norrköping är ett bra exempel.

Indiens första renodlade demoleringsmässa och grundandet av en branschförening

Indiens första renodlade demoleringsmässa och grundandet av en branschförening

Publicerad 22/5, 2019 kl. 11:39

Indien växer med rekordfart och byggbranschen blomstrar, något som fått ett antal nyckelföretag i branschen i Indien att reagera och inse behovet av en branschkonferens inom demolering, sanering och återvinning. Samtidigt passar man på att grunda landets första branschförening inom samma sektorer.

Fyra nya tunga rivningsmaskiner

Fyra nya tunga rivningsmaskiner

Publicerad 22/5, 2019 kl. 11:36

Specialbyggda rivningsmaskiner för avancerad rivning på hög höjd blir allt mera utbrett. Nu börjar tillverkarna också alltmera bygga maskinerna själva utan att köpa tjänster från specialbyggare. Den här artikeln ger fyra nya exempel som visades på Bauma.

Relita och Betongborrargruppen

Relita och Betongborrargruppen

Publicerad 22/5, 2019 kl. 11:18

När Relita förvärvade Betongborrargruppen, GUJA och Demolit tillförde man dryga 350 Mkr i omsättning men framförallt en hel massa kunnande inom rivning och håltagning. Med en knivskarp strategi och hög investeringstakt siktar Betongborrargruppen Relita AB på att bli marknadsledare i Mellansverige. Nyligen förvärvade man fem nya rivningsrobotar från Husqvarna.

Relita och Betongborrargruppen

Publicerad 22/5, 2019 kl. 11:11

När Relita förvärvade Betongborrargruppen, GUJA och Demolit tillförde man dryga 350 Mkr i omsättning men framförallt en hel massa kunnande inom rivning och håltagning. Med en knivskarp strategi och hög investeringstakt siktar Betongborrargruppen Relita AB på att bli marknadsledare i Mellansverige. Nyligen förvärvade man fem nya rivningsrobotar från Husqvarna.

PDs Hydraulhammarspecial 2019

PDs Hydraulhammarspecial 2019

Publicerad 22/5, 2019 kl. 11:02

Världen består av hundratals tillverkare av hydraulhammare men i Sverige finns en knapp handfull märken och några av dem starkare än andra. Här är deras nyheter i PD Hydraulhammarspecial för 24:e gången.

Bergkvaras silo gick i backen med nya höjdrivaren från Volvo

Bergkvaras silo gick i backen med nya höjdrivaren från Volvo

Publicerad 22/5, 2019 kl. 10:57

Älmby Entreprenad är lite av en doldis i rivningsbranschen men omsätter dryga 370 miljoner kronor per år och har 30-talet olika grävmaskiner i flottan. Nu är man först i landet med att plocka ner en silo på 34 meter med Volvos nya höjdrivare.

Kiesel Sverige - ett företag med muskler i ryggen

Kiesel Sverige - ett företag med muskler i ryggen

Publicerad 2/4, 2019 kl. 12:45

Kiesel Sverige, en leverantör inom skrot- och rivningsbranschen att lita på. Som dotterbolag till tyska Kiesel finns stora resurser att hämta och nu berättar företagets Sverigechef, Stefan Wadstedt att man breddar produktsortimentet för rivning och skrothantering.

“Skrot har gått som en röd tråd genom hela livet”

“Skrot har gått som en röd tråd genom hela livet”

Publicerad 2/4, 2019 kl. 12:23

Thomas Wadstedt är kanske lite av en doldis men har ägnat större delen av sitt liv åt skrot- och rivningsbranscherna. Sedan 2014 bygger han upp det egna bolaget IDS som bland annat säljer verktyg för rivning och skrothantering från amerikanska Shearcore som tillverkar och säljer varumärket Fortress och som redan gjort avtryck på marknaden.

Stark utveckling hos Avant Tecno med intressanta nyheter

Stark utveckling hos Avant Tecno med intressanta nyheter

Publicerad 2/4, 2019 kl. 12:18

Det går bra för Avant Tecno. Lysande försäljningssiffror och smarta finska produkter för effektiv lastning och access och intressanta nyheter visas på Bauma.

Rivners rensar i Häggvik

Rivners rensar i Häggvik

Publicerad 19/9, 2018 kl. 17:04

Handelsplatsen i Häggvik norr om Stockholm, där bland annat shoppingcentret Stinsen ligger, genomgår en omfattande förändring. I det närmaste kommer alla lokaler på området att rivas och nya bostäder och ett handelscentrum kommer att uppföras.

Remoove utvecklas starkt med utrustning från Trevi Benne

Remoove utvecklas starkt med utrustning från Trevi Benne

Publicerad 19/9, 2018 kl. 17:02

Rivningsentreprenören Remoove i utförde tidigare i år rivningen av en anläggning för Skånemejerier i Bjuv.

Caterpillar Work Tools firar jubileum med att släppa tre nya multiprocessorer

Caterpillar Work Tools firar jubileum med att släppa tre nya multiprocessorer

Publicerad 19/9, 2018 kl. 12:33

Caterpillar Work Tools firade nyligen sitt 20-årsjubileum och markerade evenemanget genom att släppa tre nya multi-processorer. PDs Jan Hermansson rapporterar.

Rivningsbranschens Hjältar

Rivningsbranschens Hjältar

Publicerad 19/9, 2018 kl. 12:27

Alla medarbetare i ett rivningssammanhang är viktiga. Men det finns vissa som sticker ut lite extra, ofta förenat med lång erfarenhet av sitt arbete. Två exempel på den här typen av nyckelpersoner är Gerth Larsson och Mika Myntti på Delete Sverige AB.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×