Övrig utrustning


Nyheter från Aquajet Systems: Exakt, effektiv och enkel vattenbilning med nya Ergo

Nyheter från Aquajet Systems: Exakt, effektiv och enkel vattenbilning med nya Ergo

Publicerad 28/5, 2018 kl. 16:39

Med ett helt nytt tänk ifråga om vattenbilning öppnar Aquajet Systems upp för en bredare användning av vattenbilningstekniken genom lanseringen av ERGO. ERGO bjuder med sin enkelhet, låga vikt men hög kapacitet i helt nya användargrupper och förstärker proffsentreprenörens konkurrenskraft.

Sverige föregångare inom hantering av damm och slam

Sverige föregångare inom hantering av damm och slam

Publicerad 11/4, 2017 kl. 11:20

Då var det dags för Professionell Demolerings årliga temaartikel om ny utrustning för hantering av byggdamm och betongslam. Svenska produkter har sedan länge varit föregångare inom den här sektorn. Vår lagstiftning, som inom så många andra produktsektorer, har alltjämt varit mycket hårdare än i de flesta andra länder. Det här har gjort att svenska tillverkare tvingats utveckla högkvalitativa produkter som svarar upp mot tuffa miljökrav. Det här är något som pågått länge. Text: Jan Hermansson

Modern teknik för vägdiagnos sparar pengar för underhåll och reparation

Publicerad 18/5, 2015

Modern teknik är fantastisk. Den ger oss redskapen för att automatiskt läsa av, skanna, en väg, en gata, en banvall, en skogsbilväg, en landningsbana eller andra trafikerade och belastade ytor och deras närmaste omgivning, för att få en presentation över tillståndet och behovet av underhåll eller förstärkningsarbeten.

Utveckling och tillverkning av Barracuda-slipar till Sverige

Publicerad 15/12, 2014

Nu flyttas utveckling och tillverkning av norska Pengineers slipmaskiner till Sverige. Det var en nyhet som lanserades på mässan DEMCON i september. Det är företaget Enva Tech i Mariestad som anlitats och som också är generalagent för Pengineer.

Världen blir grönare – med HiPERFLOOR®

Publicerad 15/12, 2014

När ett nytt hus för studentbostäder byggdes i Portland i Oregon låg allt fokus på hållbarhet och miljövänliga material.

HTC Group: “Målet är att fördubbla omsättningen inom 5 till 7 år”

Publicerad 15/12, 2014

Under förra året såldes HTC Sweden AB till Polaris Equity efter att ha varit i grundarnas ägo, familjen Thysell sedan 1987. Sedan 2013 när verksamheten förvärvade av Polaris har ganska stora organisatoriska förändringar genomförts.

Renare än någonsin i kungens kvarter

Publicerad 1/4, 2014

Statens Fastighetsverk står varje dag inför uppgifter som kräver enorm precision. Ett återkommande problem är dammhantering. PD har träffat två hantverkare på Statens Fastighetsverk i Stockholm deras nyinköpta OxySan 2000, en luftrenare som bygger på joniseringsteknik. En produkt som man köpt av återförsäljaren Jack Midhage AB i Solna.

Dammfritt på hotellbygge i Åkersberga

Publicerad 30/1, 2013

Byggreturer löste dammproblemet på dammigt hotellbygge i Åkersberga.

Ren, Luft och Lamm!

Publicerad 27/8, 2012

Nu kan alla entreprenörer i Stockholm fylla på med ren luft hos Lamm på Karlbergsvägen. Sedan försommaren är Maskinfirma Bo Lamm återförsäljare BVMs produktsortiment från Heylo.

CFS gör allt för betonggolven

Publicerad 14/12, 2011

Betongslipade golv med en yta som glänser som marmor är ett uppskattat material bland beställare och arkitekter. Den traditionella metoden att slipa golven har gått ett steg längre vilket innebär att man nu kan ta tillvara hela grundstommen i en byggnad, utan att lägga in nya material.

De gör rent hus i USA

Publicerad 10/12, 2010

I takt med att USA stärker hälso- och säkerhetslagstiftningen kring hantering av hälsovådligt damm och partiklar på byggarbetsplatserna ökar frågeställningarna bland amerikanska entreprenörer. Pullman Ermators amerikanska dotterbolag har beslutat sig att vara den rätta källan att bemöta dessa frågeställningar.

I Muskös tunnelmörker

Publicerad 27/5, 2010

Professionell Demolering återkommer minst en gång per år till verksamhetsområdet Vattenbilning i temat Vattenbilningsspecialen. Nu är det dags igen. Tillgången på vattenbilningsuppdrag verkar fortsatt vara god för landets entreprenörer inom det här området. Den här typen av tjänster har inte följt den övriga nedgången inom bygg- och anläggningsindustrin. Däremot har inte de stora infrastrukturella projekten med koppling till vattenbilning kommit igång fullt ut. Det handlar då främst om brojobb, viadukter m m. Här upplever flera av vattenbilningsentreprenörerna att det fortfarande är ganska trögt men med viss ljusning i sikte.

“Dom har gjort det igen”

Publicerad 27/5, 2010

På Bauma släppte tillverkare Aquajet System AB en intressant ny vattenbilningsrobot som både design och egenskapsmässigt har fört branschen framåt.

Vattenbilningsnytt från Conjet

Publicerad 27/5, 2010

Tillverkaren Conjet AB i Haninge söder om Stockholm använde också Bauma för att lansera nyheter. En del av dem har vi redan berättat om men vi gör en kort sammanfattning.

Mycket på gång för Scanmaskin

Publicerad 21/4, 2010

Scanmaskin har levererat utrustning för golvbehandling sedan 1975. Men det är först på senare år som man börjat sälja sitt egentillverkade sortiment av golvslipar. Med ny fabrik och ett gäng nya produkter tänker man erövra världen. På sikt i alla fall.

ISS menar allvar med vattenbilning

Publicerad 23/12, 2009

ISS Industriservice AB har bestämt sig att satsa fullt ut på vattenbilningstjänster. Något som man bevisat under de senaste två åren då man så sakteliga plockar hem den ena vattenbilningsentreprenaden efter den andra. Både i Stockholm och ute i landet. I somras genomfördes ett intressant kantbilningsjobb med en ny typ av kantbilningsrobot.

“Dom stoppar dammet”

Publicerad 22/9, 2009

Damm ett gissel som skapar problem i de flesta miljöer. Men inom byggindustrin börjar man få bukt med problem genom allt fler effektiva lösningar för användning både inom och utomhus. Det återstår dock en del arbete med att ändra mentaliteten och medvetenheten om riskerna bland de som utsätts för dammet.

“Rivning med högtrycksvatten”

Publicerad 25/6, 2009

Enligt tradition publicerar tidningen Professionell Demolering sitt årliga tema om vattenbilning. De professionella aktörerna är i princip desamma. Men så sakteliga börjar flera aktörer som erbjuder professionella vattenbilningstjänster att dyka upp. Även på tillverkarsidan händer saker efter några år med ganska få nya innovationer. Tillverkaren Aquajet Systems redogjorde vid en presskonferens tidigare i år för företagets nya produkter.

Våra tillverkare

Publicerad 25/6, 2009

Vattenbilningsutrustning med fjärrstyrda robotar är som bekant en svensk uppfinning. Navet för den här tekniken är fortsatt Sverige även om det idag finns andra tillverkare i Europa, Japan och USA. Störst omsättningsmässigt är Conjet AB i Haninge även om den andra svenska tillverkaren Aquajet Systems AB inte kommer så långt efter.

Vattenbilning i små runda tunnlar

Publicerad 25/6, 2009

Det flesta vattenbilningsprojekt som det skrivs om handlar om renovering av stora strukturer som broar, stora tunnlar, kajer och kanaler. Men vattenbilning kan även användas för att renovera mindre strukturer.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×