Det Svenska Demoleringspriset

Det Svenska Demoleringspriset

Tidningen Professionell Demolering grundades 1995 och under de år som tidningen varit verksam har man hunnit lära känna den svenska demoleringsbranschen och dess aktörer ganska väl. Sedan 2012 delar tidningen ut branschutmärkelsen "Det Svenska Demoleringspriset". Priset delas ut i samband med mässan DEMCON och stöttas av branschorganisationen BYggnadsberedning där Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna ingår.

Klicka på nedanstående länkar om du vill veta mer om själva priset och anmäla dig till någon av de 12 olika priskategorierna.

Anmälan och information i PDF-format

Fakta om Demoleringspriset
1. Årets rivningsentreprenör
2. Årets håltagningsentreprenör
3. Årets rivningsprojekt
4. Årets saneringsentreprenör
5. Årets håltagningsprojekt
6. Säkerhet- och arbetsmiljöpriset
7. Recycling- och miljöpriset
8. Vattenbilningspriset
9. Årets saneringsprojekt
10. Årets tillverkare/leverantör
11. Stora innovationspriset för tillverkare/leverantörer
12. Det Svenska Demoleringsprisets "Honorary Award"

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×