Vattenbilning vid Masthamnen i Stockholm

Publicerad 2/4, 2019 kl. 12:06

Inför renoveringen av Masthamnens kajplatser krävs en smidig och noggrann vattenbilning av kajkanterna. Därför har man valt att utföra jobbet med Conjets robotar 367 och 557. PD besökte jobbet strax innan jul förra året.

Det är cirka 160 m³ skadad och gammal betong som ska tas bort på Masthamnen, den ostliga fortsättningen på Stadsgårdshamnen på Södermalm i Stockholm. Kajplatsen består av en stor betongbalk som ska bilas på både utsidan mot vattnet och ovansida och insida balk. Huvudentreprenören är YIT Sverige AB. Underentreprenören är Waterjet Entreprenad, som numera ägs av Delete Sweden AB. Totalt arbetar sex man på arbetsplatsen.


För jobbet används Conjets två robotar 367 och 557, som båda ingår i Conjets 7-serie. 367 är eldriven, går på hjul och har en multifunktionsarm som når upp till 6,6 m i alla vinklar. Den används för kajplatsens utsida. Robot 557, Conjets senaste robot, är larvburen och dieseldriven. Den används för ovansida balk. “Båda robotarna lämpar sig bra för denna typ av projekt”, säger André Jansson, arbetschef Stockholm på Waterjet Entreprenad. “Vi bilar cirka 12-15 cm djupt och en total yta på 1100 m². I nuläget håller vi en produktionskapacitet på cirka 5-7 m² per högtryckstimme.”

Till detta jobb provkör Waterjet Entreprenad även Conjets nya gränssnitt för 7-serien, som ni kan läsa om i en separat artikel i tidningen. Vattenbilningsrobotarna drivs av Hammelmann 350-500 kW som har en kapacitet på 260 l/min. Man använder även en handlanspump från Hammelmann på delar av jobbet. Två pontoner är placerade vid kajkanten för rensningsarbetet med handlansar, men också för att samla upp betongmassorna som vattenbilningsrobotarna genererar så att de inte hamnar i vattnet. Miljödirektiven är tydliga både vad gäller rivningsmassor och buller. Säkerheten på och runt arbetsplatsen är också något som prioriteras.

“Arbetet med vattenbilning har gått över förväntan. Vi ligger något före tidsplan”, säger André Jansson. “Fördelarna med projektet är framför allt storleken och att det är relativt ren vattenbilningsentreprenad. Den största utmaningen är att försöka köra klart vattenbilningen innan vintern tar fart på allvar, det är vår absolut största farhåga.”

Generellt sker många jobb i Stockholms kajområden i nuläget. För Waterjet Entreprenads del har de även förvärvat två större kontrakt för parkeringshus, som löper över vintern.

www.conjet.com

www.waterjetentreprenad.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×