Våra rivningsentreprenörer 2020

Publicerad 6/10, 2020 kl. 10:53

Sedan 1995 har Professionell Demolering årligen publicerat temaartikeln Våra Rivningentreprenörer. Varje år är det naturligtvis bara en bråkdel av landets alla entreprenörer som deltar med information. Men artikeln ger ändå en liten fingervisning om hur marknaden ser ut just när artikeln publiceras samt hur entreprenörerna ser på framtiden. Här är nio rivningsentreprenörer som vågar dela med sig lite information om sin verksamhet. Bara dessa nio omsatte drygt 1,1 miljarder svenska kronor de senaste 12 månaderna.

Idag är cirka 50 rivningsentreprenörer anslutna till Branschorganisationen för Byggnadsberedning där Riv- & Saneringsentreprenörerna ingår. En del av landets rivningsentreprenörer är anslutna till Sveriges Byggindustrier eller Maskinentreprenörerna. Men om man söker på rivningsarbeten på eniro.se får man över 500 träffar. Man kan utgå ifrån att nära hälften av dessa bolag kan räknas bort eller att samma företag dyker upp flera gånger beroende på att de har flera depåer i landet. Andra är maskinentreprenörer som även erbjuder rivningstjänster vid sidan om huvudsysselsättningen som är bygg- och anläggningsarbeten. Tidningens bedömning är att det i landet idag finns omkring 70 professionella rivningsföretag och kanske 40 av dessa är renodlade rivningsföretag. I den här artikeln presenterar vi 10 av dessa renodlade rivningsentreprenörer.

 

Areco Contractor AB

Areco Contractor har sitt säte i Helsingborg och ingår som ett helägt dotterbolag i Arecokoncernen. Areco erbjuder speciallösningar inom rivning, håltagning och miljötekniska undersökningar. Under de senaste åren har kompetensen inom verksamheten utökats för att kunna erbjuda ett så komplett utbud av tjänster som möjligt. “Kundernas behov och önskemål styr i väldigt hög grad verksamheten inom bolaget”, säger företagets VD Jonas Lilja. Jonas berättar att man strävar hela tiden att använda den senaste tekniken och arbetssättet anpassas fortlöpande efter branschens lagar och förordningar. Allt för att utföra uppdragen på ett korrekt och professionellt sätt.

Areco Contractors kundgrupp är bred men fokus ligger främst på byggindustrin där man kan stå till tjänst med specialistkunskap. Bland kunderna återfinns byggföretag, större fastighetsbolag och kommuner i södra Sverige. Planer finns dock på att utöka det geografiska arbetsområdet till att även omfatta södra Småland, Blekinge och Kalmar-området. Inom vissa projekt får kunderna möjlighet att arbeta med hela Areco-koncernen från rivning till återuppbyggnad då Areco-koncernen spänner över en rad olika produkt- och tjänsteområden. Rivningsuppdragen varierar en hel del och omfattar allt från privata villor till stora fabriker och offentliga byggnader. Man jobbar med totalrivningar med höjdaggregat till selektiva rivningar inomhus. Målsättningen för Areca Contractor är att arbeta hållbart för att minimera avfallet och noga dokumentera hur alla restprodukter tas om hand.

Man återvinner allt som kan återvinnas, selekterar ut det miljöfarliga avfallet samt gips och isolering. Betong återvinns genom krossning och används som förstärkningsmaterial och fyllnadsmaterial. Jonas Lilja meddelar att man avser att utveckla sitt affärsområde inom avfall och miljö.

På frågan gällande affärsläget berättar Lilja att läget är stabilt. “Vi har mycket att räkna på och vi bedömer att inom det närmaste året kommer marknaden fortfarande ha en positiv utveckling för oss”, säger Jonas.

Några exempel på genomförda projekt är rivningen av Läderfabriken i Klippan, något som anses vara en av Sveriges mest förorenade platser. Areco fick förtroendet att även utföra rivningen av IKEA-byggnaden i Helsingborg och IKEAs hotell i Älmhult. Uppmärksammat blev även Areco Contractors rivning av kvarteret Kristian IV i Kristianstad. Projektet utsågs till Årets Rivningsprojekt 2014 inom det Svenska Demoleringspriset som utges av Branschorganistionen för Byggnadsberedning och branschtidningen Professionell Demolering. Priset delades ut på mässan DEMCON 2016. Projektet beskrevs som ett av årtiondets mest spännande, då Areco Contractor bevarade 150 längdmeter av de gamla fasaderna från slutet av 1800-talet och varsamt rev husen bakom. “Det var ett oerhört komplicerat arbete som krävde stor försiktighet, precision och noggrann planering”, avslutar Jonas.

www.areco.se

 

CS Riv- och Håltagning AB

CS Riv- och Håltagning i Göteborg grundades 1996 och drivs idag av delägarna Ola Landqvist och Peter Säfvendahl. Sedan sommaren 2019 ingår företaget i Storskogen-koncernen där bland annat även Trellegräv ingår. Företagets Kvalitets- och Miljöansvariga, Amanda Borneke, har svarat på frågorna om bolaget. Bolagets säte finns på Ringön i Göteborg men det geografiska arbetsområdet är praktiskt taget i Västra Götaland men man åtar sig uppdrag över hela Sverige. Det händer även att man utför uppdrag utanför Sveriges gränser. Omsättningen landade på drygt 73MSEK 2018 och nådde upp till 85MSEK under 2019. Man sysselsätter 34 anställda. Bolaget gör löpande investeringar både i maskiner och verktyg men nu senast värt att nämna är införskaffandet av en ny Rammer RCC30R monterad med OilQuick OQ80 med en helt invändig dragning av hydraulslangar som utförts av Göteborgs Hammarservice till entreprenörens fulla belåtenhet.

CS Riv- och Håltagning utför allt inom rivning, håltagning och sanering samt KMA-rådgivning och materialinventering. Det är framförallt rivning och håltagning som dominerar vad gäller bolagets tjänster. Kunderna återfinns framförallt inom bygg- och anläggningsindustri, fastighetsförvaltning, processindustri, kommun och landsting med mera. De stora byggföretagen dominerar bland kunderna men projektet för stat och kommun är också ansenliga. Vad gäller utvidgning av verksamheten så berättar Amanda att man jobbar på att utvidga KMA-delen inom bolaget. “I våras tog vi in en KMA-assistent som praktikant. Det var mycket givande och planen är att göra det även nästa år”, berättar Amanda.

Företaget har en ganska varierande maskinpark lämplig för en rad olika applikationer. Man har ett brett sortiment av maskiner och utrustningar för olika typer av håltagningsuppdrag. Man har ett stort antal rivningsrobotar, främst från Brokk men även från Husqvarna i storlekar från 500 kg till 5,2 ton. Till detta skall läggas ett antal grävmaskiner i vikter från 14 till 60 ton. Samtliga maskiner är fullt rivningsutrustade och har en komplett uppsättning av olika typer av hydrauliska verktyg som hydraulhammare, riv- och sorterskopor, betongsaxar och pulveriserare, skrotsaxar, magnet med snabbfästen från OilQuick. Med sina höjdrivningsaggregat klarar man rivningar på upp till 25 meters höjd. På kompaktlastarsidan har man et antal Bobcats i storlekar från S70 till S450 samt även kompaktlastare från Giant. Kompaktlastarna är också fullt utrustade med olika typer av verktyg som skopor, gripskopor, mattstripper med mera. Till de större modellerna har man även fräsverktyg och sopaggregat.

Amanda berättar att konjunktursmässigt så har man inte märkt av någon minskad orderingång. “Generellt sett inom vår sektor så talas det om nedgång men det är inget vi märkt av hittills. Men Corona-pandemin drabbar naturligtvis alla med minskad investeringsförmåga som följd. Men jag tror att för att Sverige ska övervinna krisen så måste vi fortsätta att bygga och riva. Nu är det viktigt att offentliga investeringar säkerställs. Ökade ROT-arbeten och sänkta arbetsgivaravgifter är reformmotorer som gör det möjligt för flera att fortsätta gå till jobbet. Det ska också bli intressant att se hur den nya avfallslagen kommer att påverka kontrollplanerna framöver”, säger Amanda.

CS Riv-& Håltagning är medlemmar i Branschorganisationen för Byggnadsberedning, BFB, samt att man är aktiva i Färdplanen för en klimatneutral byggbransch samt framtagandet för Riktlinjerna för Avfalls- och Resursriktlinjer. Bolaget är diplomerade enligt POVEL (ISO 9001, ISO 14001 och ISO45001) samt svensk Miljöbas.

www.csriv.se

 

Destroy RC AB

Nästa bolag i temapresentationen är Destroy RC AB i Stockholm. Bolaget grundades av Johan Almström 1995 och drivs och ägs idag av Johan Ahlström och Henrik Johansson. Omsättningen landade på dryga 85MSEK under 2019 och man räknar med att landa däromkring under 2020 också. Idag sysselsätter man 65 anställda. De tjänster man erbjuder är rivning, sanering, håltagning och åkeritjänster. Kunderna är i stor utsträckning medelstora bygg- och anläggningsföretag, fastighetsförvaltare med mera med en omsättning mellan 300 till 600 MSEK. Man har också ramavtal med PEAB och JM.

Geografisk så arbetar man i princip uteslutande i Stockholms Län. Några exempel på genomförda projekt är en större rivning och sanering i kvarteret Vildmannen som ligger i centrala Stockholm. Det handlar om en fastighet som brunnit där man skall bygga en ny fastighet men spara de gamla fasaderna. Man har också gjort en större rivning i kvarteret Nattugglan på Södermalm i Stockholm. Ett rivningskontrakt på cirka 15MSEK. Kommande planerade projekt är bland annat en större rivning i Slakthusområdet där man kommer utföra både lätt och tung rivning.

På maskinsidan har man under de två senaste åren genomfört en större inventering av maskinparken. Man har avyttrat en del äldre maskiner och tyngre fordon och ersatt dessa med nya. Tony Stigmanslid som arbetar som affärschef och personalansvarig berättar att man har planer på att utvidga verksamheten i bolaget men just nu har Corona-pandemin temporärt satt käppar i hjulet för det. “Vi upplever egentligen inte att konjunkturen riktigt försämrats för oss. Men det är klart att vi alla är del av ett större sammanhang, det vill säga Samhället, och det ger naturligtvis effekter på oss alla. Effekten har blivit ett förändrat synsätt på oss människor och en värderingsförskjutning generellt. Jag tror att vi värderar oss och vår omvärld annorlunda  idag. Vi har blivit väldigt mycket mera medvetna om att världen faktiskt kan förändras på väldigt kort tid, oavsett om vi vill det eller inte”, säger Tony.

Rent konkret tycker Tony att Corona-pandemin resulterat i färre personliga möten och fler digitala sammankomster. Man har inom bolaget påskyndat en intern digital förändring med bland annat order och fakturering. 

Bolaget är medlemmar i BFB och Byggföretagen samt att man sitter med i styrelser för diverse yrkeshögskolor. Vad gäller certifieringar så har man ett affärssystem som är helt jämförbart med gängse certifieringssystem och har så att säga “fullt körkort” gällande kompetens och certifierade utbildningar.

www.destroyer.se

 

Haga R.O.T. AB

Haga R.O.T som vi publicerade ett ganska stort reportage om förra året tuffar på starkt. Bolaget grundades av John Torsell 1993 som äger fortsatt bolaget. Under 2019 omsatte man hela 120MSEK och man räknar med att öka till 130MSEK för innevarande år. Idag sysselsätter man 65 personer. De tjänster man erbjuder är både lätt och tung rivning, sanering, betonghåltagning, betongkrossning och demonteringar med mera. Kunderna återfinns bland stat, kommun, regioner, fortifikationsverket, processindustrin, byggföretag, fastighetsförvaltare och andra näringsidkare. Man åtar sig uppdrag över hela Sverige. Ett intressant jobb som John Torsell framhåller är rivningen efter branden på Studsviks anläggning i Studsvik. “Vårt arbete innebar en otroligt detaljerad planering som medför allt från säkerhetsklassad personal som jobbade med väldigt mycket skyddsutrustning till hantering av strålsmittat rivningsavfall”, berättar John.

Haga R.O.T. uppdaterar löpande sin maskinpark men just nu är man i planeringsstadiet för införskaffandet av en ny mobil återvinningskross. Planen är att utöka sin verksamhet inom återvinning av rivningsavfall inom bolaget.

John upplever att stämningen på marknaden är lite avvaktande rent generellt och bortsett från Corona-pandemins effekter. Och pandemin har gjort att det är svårt att få besked och beslut från beställarna. Haga R.O.T. är medlemmar i BFB och certifierade enligt BF9K. Nytt är att man numera säkerhetsklassar personalen för jobb bland annat skyddobjekt.

www.hagarot.se

 

AF Härnösands Byggreturer AB

Nicklas Klingberg på AF Härnösands Byggreturer AB berättar att det fortsatt är bra med jobb på marknaden men hård prispress på jobben. Bolaget grundades 1997 och ägs idag av AF Gruppen. Under 2019 omsatte man 143MSEK och man sysselsätter 50 anställda. Tjänsterna består i rivning, sanering och håltagning. De flesta beställarna av tjänsterna är byggföretag och offentlig sektor och man arbetar i hela Sverige men med tyngd på Stockholmsområdet och Norrlandskusten.

Nyligen genomförda projekt är exempelvis The Brick, som är LM Ericsson gamla huvudkontor. Här har man utfört lätt och tung rivning samt sanering. Man har utfört håltagning för installationer, rivningar samt sanering av PCB på fasaden. Vissa delar av fastigheten har totalrivits och det handlar om en yta på cirka 30000 kvm. 

Ett annat exempel är rivning och håltagning vid Uppsala Stadshus. Man har både lätt- och tungrivit, håltagit och utfört sanerings av asbest och PCB. Man har rivit ett yttertak, utfört sanering och totalrivning av ett gårdsbjälklag med underliggande garage, väggar, bottenplatta, körramp samt stödmurar. Inga nyinvesteringar är planerade men man ser över maskin- och verktygsflottan löpande. Inställningen på bolaget är en kontinuerlig ökning av verksamheten inom alla de sektorer man jobbar och på de orter man är representerade.

Bolaget är medlemmar i Byggföretagen samt innehar asbestsaneringstillstånd samt transporttillstånd. Vad gäller personalen utbildningar så har de genomgått Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U, Miljöansvarigutbildning, Asbestsanering, PCBsanering, Säkra lyft, Heta arbeten, Mobil arbetsplattform, Brandskydd P. byggarbetsplatser, Ställningscertifikat, Arbetsledarutbildning, Hjärt- och lungräddning.

www.byggreturer.se

 

Janssons Entreprenad AB

Janssons Entreprenad startade sin verksamhet redan 1946 inom åkeribranschen och blev aktiebolag 1963. Idag omsätter företaget 100 miljoner kronor och sysselsätter ca 30 medarbetare och leds av tredje familjegenerationen, Victor och Johan Jansson med flera duktiga personer i ledande position inom företaget.

Kjell Jansson Förvaltning AB är moderbolaget och äger 100 000m² industritomt med flera verkstads- och kontorsbyggnader med egen återvinningscentral som hanterar de flesta materialen. Majoriteten av projekten består av egna totalentreprenader inom sanering, rivning och anläggningsarbeten.

Företagets organisation kalkylerar och leder entreprenaderna i egen regi, oftast med egna resurser då kapacitet finns eftersom investeringar gjorts i generationer löpande. Jansson Entreprenads kunder består av kommuner, landsting, myndigheter, fastighetsbolag och större byggföretag.

Till en början så ägde bolaget egna bergtäkter runt om i Östergötland, krossade och bearbetade grus till olika fraktioner.

Behovet av leverans till kund gjorde att bolaget investerade i egna transportfordon. Med åren omformades bolaget till mer entreprenadverksamhet. Sedan 1990 har majoriteten av projekten bestått av sanering och rivningsarbeten, ca 80%.

Man utför alla typer av rivningar stora som små. Företaget har över 25 års erfarenhet av rivning, och man har, så att säga, varit med från grunden när alla bestämmelser, lagar och krav tillkommit och där av fått den erfarenheten för att göra ett väl utfört jobb.

Samtliga entreprenadmaskiner är miljöklassificerade med det senaste vad det gäller miljö. Ingen maskin är äldre än tre år, vilket innebär att de motorer sitter i maskinerna är steg 3B. Man har ett brett sortiment av olika typer av rivningsredskap vilket leder till att rivningen utförs på ett så noggrant sätt som möjligt. Man använder sig även av Oilquick snabbfästens, som undviker onödigt oljespill och minskar även risk för arbetsmiljöolyckor och inte minst ökar effektiviteten och rätt verktyg används. 

Janssons Entreprenad har idag 15 grävmaskiner från 1.5 - 100 ton, samtliga är förberedda för rivning, och all rivningsutrustning till alla storlekar. Fordonsparken består av lastbilar med det senaste vad gäller miljö där motorerna är Euro 6, klassade.

Alla maskinister innehar ID06, Säkerhet på väg, YKB-bevis samt förarbevis. Saneringspersonalen innehar asbestutbildning och även de som leder projekten inom asbestsanering. Personalen är, sedan ett flertal år, internt specialutbildade när det gäller rivning. Man har en nollvision när det gäller osorterat material, som maskinisterna är väl medvetna om. Allt rivningsmaterial sorteras noga och transporteras till godkända återvinningsanläggningar. För att säkerställa nollvisionen med osorterat material utför man oftast så kallad selektiv rivning, innan maskinerna tar vid.

Man utför alla typer av rivning, exempelvis rivning av hotell, hyreshus, industrier, broar, kajer, silos, stolplinjer, bankvalv, bunkers, växthus, stålsilos, marksanering, jobb under vatten och på höjden, fräsning, krossning av betong/asfalt.

Företaget framhåller att det är den långa erfarenheten och viljan att ständigt göra kunden nöjd och vidare affärer som gjort Janssons Entreprenad till ett modernt rivningsföretag.

www.jent.se

 

NKR Demolition Sweden

NKR Demolition Sweden AB, som ägs av Karsten Rasmussen, gjorde ett ordentligt kliv omsättningsmässigt mellan 2018 och 2019. Man gick från 95MSEK till 125MSEK. Totalt sysselsätter man 30 personer i bolaget. Sättet för svenska bolaget ligger i Hasslarp och man har systerföretag i Danmark och Norge. Tjänsterna som bolaget erbjuder har inte förändrats från tidigare år utan spänner rivning, invändig selektive rivning inom arbetsområden som omfattar renoveringar och ombyggnationer. Man utför även teknisk rivning på industriområden som delar av produktionsanläggningar utan krav på driftstopp och värmecentraler med allt från skorstenar till värmepannor. Alla projekt utförs efter gällande regler och krav från myndigheter. Andra områden som går hand i hand i samband med rivningen är:

Demontering- Demontering och nedskärning av maskin-& industrianläggningar. 

Krossning- Krossning av återanvändbart material inom betong, mursten och asfalt som i sin tur kan användas som Byggnadsmaterial, Kapillärbrytande lager, Obundna bärlager under t.ex. mark/skogsvägar/interna vägar/ P-platser och som tillsats i asfalt.

Sprängning- Speciella/komplicerade  sprängningar.

Förorening- Uppröjning av olje-och kemikalieföroreningar där arbetet utförs efter miljö-och arbetsföreskrifter.

Brandröjning- Brandröjning i fabriker, skolor eller annan anläggning där delar eller hela konstruktioner har avlägsnats. 

Asbest/PCB sanering- Sanering utförs av Rörföring, Väggar, Värmepannanläggningar, Takanläggningar osv. 

De tjänster som dominerar i företagets arbete är rivning och sanering.

Beställarna kommer huvudsakligen från industrin, kommuner och landsting.

NKR Demolition Sweden arbetar primärt i hela Sverige men åtar sig även uppdrag i Danmark och Norge.

Vad gäller maskinparken använder sig NKR av moderna och miljögodkända maskiner för alla typ av rivning, håltagning och sanering. Gällande nyinvesteringar så har man under den senaste tiden förvärvat två nya Liebherr 946 med utrustning samt en Bobcat, 6.5 ton. Upprustning/Investering av företagets maskinpark görs kontinuerligt. Alla NKRs maskiner är numera standardsutrustade med kamera och Oilquick-fästen. Framtida investeringar är eventuellt nya hydraulhammare till maskinparken. 

På fråga om konjunktursläget och utbrottet av corona, covid-19, så har människor och samhällen världen över drabbats. NKR kommenterar att såklart, har pandemin medfört oundvikliga konsekvenser och affärsmässig påverkan. NKR har arbetat i den mån man har kunnat efter folkhälsomyndigheters riktlinjer. Man har följt kontinuerligt utvecklingen och vidtagit försiktighetsåtgärder som behövs för att säkerställa sina medarbetares, underleverantörers och kunders hälsa. Människors säkerhet och hälsa går först.  

NKR är medlemmar i Sveriges Byggindustrier, BF9K (Byggmästarförening), EDA (European Demolition Association).

NKR innehar Asbestsanering certifikat, BF9K-certifierade inom Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö (lednings- och produktcertifieringssystem) och Sellicha Nordic Utility Pre-Qualification System. NKRs anställda har resp.utbildning & yrkesbevis för sina tjänster (ID06, BAS P/BAS U, maskinförarbevis, HLR m.m.) varpå kompletterande utbildningar görs vid behov.

www.nkr-rivning.se

 

Rival Bygg Rivning Sanering AB

Ett relativt ungt företag som vi faktiskt inte skrivit om i tidningen tidigare är Rival i Stockholm. Dock grundades bolaget redan 2007. Grundare tillika ägare av bolaget är Martin Norén, Robin Hansson och Kim Ekerwald. “Vi har haft en enorm tillväxt de senaste tre åren och är noga med att profilera vår kompetens och vårt rykte högt. Våra mål är att medverka i samverkansentreprenader där vi levererar en produkt tillsammans med vår beställare för att slutkunden ska bli riktigt nöjd”, säger Kim Ekerwald.

För året 2018 landade bolagets omsättning på 99MSEK och 2019 passerade man 100MSEK. Idag sysselsätter man 75 anställda.

Som det hörs på namnet så erbjuder man tjänsterna byggnation, rivning och sanering. Rivningen står för cirka 60 procent av verksamheten medan sanering står för 20 och håltagning 20 procent. Trots att ordet bygg ingår i namnet så arbetar man begränsat med renodlad byggnation. “Vår mix på 60-20-20 procent känns i nuläget bra ifråga om fördelning. Och vi tycker att vår omsättning ligger på en ganska bra nivå idag och vi strävar inte efter att öka den”, säger Kim.

Kunderna återfinns främst bland byggföretag med omsättning mellan 100 till 1000MSEK samt fastighetsägare runt hela Mälardalen. Det geografiska arbetsområdet är hela Mälardalen inklusive Storstockholm och Uppsala-regionen. Man har inga planer på att expandera det geografiska arbetsområdet.

Företaget uppgraderar löpande sin maskin- och verktygspark. Större investeringar som nyligen gjort är förvärv av två nya Bobcat kompaktlastare och två golvslipningsmaskiner från Scanmaskin. Man har dessutom köpt och utrustat ytterligare tio servicebussar för verksamheten. På håltagarsidan arbetar man med Hilti Fleet Management och är väldigt nöjda med det.

Vad gäller konjunkturläget så märker Kim av en oro hos sina beställare när pågående projekt börjar avslutas och då blir ganska intensivt vid anbudslämning på nya projekt.

“Vi lämnar ofta våra anbud till flertalet byggare vid varje anbud vilket fortfarande ger oss ganska stora chanser att vara med i projekten men prisbilden börjar stramas åt rejält och konkurrerande anbud kan vara väldigt lågt satta vilket gör att vi inte alltid är nummer ett om kunderna måste gå på det billigaste anbudet”, berättar Kim.

Rival är medlemmar i BFB och Byggföretagen samt är certifierade och utbildade via BF9k samt har alla Bas-utbildningar via Jobsafe AB.

www.rivare.nu

 

Trellegräv AB

Trellegräv i Trelleborg är ett gammalt gediget rivningsföretag som har många år av erfarenhet på nacken. Man har haft en stadigt och stabilt växande utveckling över ett stort antal år. Under de senaste fem åren har man nära fördubblat sin omsättning. Man omsatte runt 185MSEK 2018 och siktar på runt 190MSEK för innevarande år. “Det är lite jobben som styr det exakta utfallet av omsättning varje år och beror på vilken sida årsskiftet intäkter hamnar. Det kan slå lite fram och tillbaka mellan 15 till 20MSEK. Men sedan ganska länge har vi en stadig utvecklingskurva”, säger Jonas Jönsson.

För något år sedan såldes verksamheten till Storskogen-koncernen. Samtliga syskon, Jonas, Stefan och Ulrika, i familjen Jönsson jobbar dock kvar i verksamheten.

Trellegräv har maskinmässigt alltid varit Caterpillar trogna. Maskinflottan uppgraderas regelbundet och idag har man 35 rivningsutrustade grävare från Cat. Under den senaste tiden har man förvärvat tre stycken Cat326 och en Cat330, alla rivningsutrustade och med VA-bommar. På verktygssidan har man inte nyinvesterat under den senaste tiden men verktygen kommer uteslutande från Demarec, som säljs av OP System, NPK, som säljs av SEMAB, och SMC. De flesta hydraulhammarna Trellegräv har är av varumärket SMC.

Trellegräv arbetar renodlat med maskinrivning och lägger ut håltagning, sanering, krossning med mera på samarbetspartners.

Man river det mesta från sommarstugor till stora industrianläggningar, undervattensarbeten med mera. Inget jobb är för litet eller för stort. Kunderna är byggföretag, fastighetsförvaltningar, industrier, kommuner, landsting, statliga verk, hamnanläggningar med mera. Det geografiska arbetsområdet är fortsatt mestadels Skåne, Blekinge, Halland och delar av Småland. Jonas berättar att man i nuläget inte har någon anledning att förändra det. “Vi har bra med jobb i våra regioner och alltid minst 20 maskiner igång samtidigt. Men det är klart om vi märker att konkurrensen ökar i vårt område från aktörer som normalt inte jobbar här omkring så kanske vi också måste bredda vårt geografiska arbetsområdet och då blir det nog norr över vi kommer att röra oss. Men inget tyder på det i nuläget”, säger Jonas.

Några exempel på genomförde projekt är rivningen av kvarteret Hedda i Lund där en hel skoa totalrivdes. Man river ett industriområde i Malmö just nu och jobbar med diverse industririvningar i Halland, Blekinge och Småland.

På frågan om Trellegräv märkt någon förändring i konjunkturerna svara Jonas att just nu märks inget. “Vi har väldigt mycket att göra just nu. Det var lite lugnare första kvartalet och det höll i sig när Corona-pandemin bröt ut. Vi hade jobb men det var inte riktigt samma tryck som det brukar. Sedan tog det fart igen efter semestern och nu har vi fullt upp minst fram till nyår. Men när vi upplever an allmän åtstramning och så Corona-krisen ovan på det så blir det en uppbromsning automatiskt. Det är främst nybyggnationen som bromsas upp något och det kommer att märkas. Det vi jobbar med nu är projekt som har budgeterats sedan tidigare. Vi får väl se när det börjar släppa på de nya projekten igen”, säger Jonas. Trellegräv är medlemmar i Maskinentreprenörerna.

www.trellegrav.se   

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×