Vad skulle du göra med 391 miljarder svenska kronor?

Publicerad 21/12, 2015 kl. 14:26

Bäste läsare
Vad skulle du göra om du ägde 391 miljarder svenska kronor? Skulle du välja att skänka dem till välgörande ändamål som Facebooks skapare Mark Zuckerberg nyligen meddelade?

Endast en procent av värdet på de aktier han och hans fru har kommer att testamenteras till parets nyfödda dotter, en testamentsgåva med ett värde på cirka fyra miljarder svenska kronor.

Den här typen av pengarsummor går inte riktigt att begripa för oss vanliga människor, tänker du kanske? Men faktum är att Mark Zuckerberg är en ganska vanlig människa. Han kommer från staten New York och hans familj praktiserar judendomen men hävdar att han själv är ateist. Han har studerat vid Harvard Universitet men avslutade sina psykologistudier 2006 utan examen. Jag antar att han hade andra saker att tänka på vid den tidpunkten då Facebook, som startades 2004, hade börjat ta fart. Facebook har idag omkring 1,35 miljarder användare som logga in och använder siten minst en gång i månaden. Det är ungefär hela Kinas befolkning eller en femtedel av jordens befolkning som idag ligger runt sju miljarder. Facebook är ett amerikanskt bolag (incorporation) som är börsnoterat på NASDAQ-börsen i New York sedan maj 2012. Det totala värdet av aktierna uppskattas till totalt cirka 150 miljarder US dollar varav Mark Zuckerberg och hans fru äger cirka aktier till ett värde av cirka 45 miljarder dollar, ett belopp som ungefär motsvarar landet Serbiens bruttonationalprodukt.

Personligen tycker jag att det är stort att en relativt ung kille på 33 år tar ett sådant beslut att under sin livstid donera merparten av sin förmögenhet till välgörande ändamål. Donationerna kommer dock naturligtvis göras kontrollerat och under hela hans livstid. Men samtidigt räcker även de fyra miljarder kronorna familjen har kvar ganska långt också. I det perspektivet är det lättare att förstå varför han tog beslutet att donera merparten av sin förmögen. Med lite enkel matematik innebär det att under de närmast 52 åren, tills Mark Zuckerberg är 85 skulle hans familj ha ungefär 6,3 miljoner svenska kronor att leva på per månad, förutsatt att inte aktievärdet rasar allt för mycket.

Det finns hopp om framtiden. Inte bara för att Mark Zuckerberg gör den här donationen utan för att den unga generationen i ganska stor omfattning har väldigt sunda åsikter, tänker rätt och riktigt, lever miljövänligt och energisnålt och många gånger har betydligt mera vett än generationerna innan.

Jag får lite då och då tillsägelser av mina barn typ; “Låt inte vattnet rinna när du borstar tänderna” eller “Stäng av teven om du ändå inte tittar på den”. Borde inte jag begripa det själv? Ett annat bra exempel är också de unga operatörer som arbetar inom bygg- och anläggningsbranschen idag. De flesta ställer sig positiva till, och till och med efterfrågar, nya hjälpmedel och metoder som förbygger arbetsskador och värnar om en bättre arbetsmiljö både för de som arbetar direkt eller indirekt med byggindustrin. Det finns ett intresse för att öka effektivitet och kvalitet utan att ge avkall på höga säkerhetsnivåer eller strikta nivåer avseende buller, vibrationer eller utsläpp. Det finns en medvetenhet hos våra ungdomar som är beundransvärd. Ge dom möjlighet att ta för sig i arbetslivet och visa vad dom kan. Tro på dem. I dessa tider när vi bombarderas av tragiska nyheter om hänsynslösa terrordåd utförda av ofta av unga fanatiker som fullständigt tappat tron på mänskligheten är det skönt att höra om unga människor som faktiskt aktivt vill göra något för att världen ska bli bättre.

God Jul till er alla med en bön om en bättre värld.

 

Jan Hermansson,

jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×