Dustcontrol.

Sverige föregångare inom hantering av damm och slam

Publicerad 11/4, 2017 kl. 11:20

Då var det dags för Professionell Demolerings årliga temaartikel om ny utrustning för hantering av byggdamm och betongslam. Svenska produkter har sedan länge varit föregångare inom den här sektorn. Vår lagstiftning, som inom så många andra produktsektorer, har alltjämt varit mycket hårdare än i de flesta andra länder. Det här har gjort att svenska tillverkare tvingats utveckla högkvalitativa produkter som svarar upp mot tuffa miljökrav. Det här är något som pågått länge.

Text: Jan Hermansson

  • Pullman Ermator A4000.
  • Ronda 2800H kopia.
  • Blastrac BDC-15KW SPLIT.

Jag kommer ihåg på 1990-talet då jag genomförde en projektstudie i USA för tillverkaren Ermator. En rivare och håltagare strax norr om New York skulle riva ett bankvalv på Manhattan. Den här typen av jobb dammar ofta oerhört. Jag ställde frågan hur man brukar ta hand om allt damm som bildas. Jag fick svaret att man brukar investerar i en ny byggdammsugare som man köpt på något byggvaruhus inför jobbet. När jobbet är klart är dammsugaren uttjänt och kastas. En billig lösning på den tiden och ingen hade någon tanke på att allt skadligt damm som byggnadsarbetarna exponerades. Jag föreslog då att entreprenören skulle testa den metod som man använde i Sverige genom att använda en luftrenare från Ermator, plasta i den del av utrymmet där rivningen genomfördes och skapa ett undertryck och leda ut dammet via luftrenaren och ut ur byggnaden. Entreprenören testade metoden och överraskades storligen hur rent luften på arbetsplatsen blev plus att det fina byggdammet i princip eliminerades i intilliggande utrymmen. Men när frågan ställdes ifall han kunde tänka sig att investera i den hör utrustningen för kommande jobbet så var svaret tveksamt. Entreprenören ansåg då att marginalerna på jobbet var för små och att det inte fanns någon lagstiftning som förbjöd honom att använda den billiga dammsugaren. Det här var slutet på 1990-talet och redan då var det här tänkandet en självklarhet i Sverige. 

 

Kraftigt skärpta krav i USA

I år blir det också en självklarhet i USA då man, från juni, inför helt nya och hårdare arbetsmiljöföreskrifter i USA. Det är Obama-administrationen som ligger bakom det nya regelverket om nu inte Trump lyckas komma med ändringar. Svenska och även tyska tillverkare står redan nu redo att pumpa ut sina produkter på den amerikanska marknaden. Pullman Ermator och Dustcontrol has sedan många år tillbaka utvecklat och tillverkat utrustning som med råge klarar av att leva upp till de nya amerikanska kraven medan amerikanska tillverkare nu får det hett om öronen att hänga med och utveckla utrustning som håller måttet. Här har svenska tillverkare en mycket god chans att ta många marknadsandelar på den amerikanska marknaden under 2017. Kanske det var en orsak till att Husqvarna i slutet av förra året förvärvade Pullman Ermator?

Men vad har hänt bland utbudet av utrustning för hantering av byggdamm och betongslam sedan vi publicerade temat i Professionell Demolering? Hur har vi i Sverige ytterligare lyckats stärka vårt försprång? Och vad har andra tillverkare gjort på den här fronten?

 

Pullman Ermator och Husqvarna

Den riktigt stora nyheten som kanske inte är så stor i sig, efter att Husqvarna förvärvat Pullman Ermator, är att större delen av Pullman Ermators proffssortiment även nu finns i Husqvarnas produktsortiment fast anpassat till Husqvarnas design och produkter och målade i orange naturligtvis. Lanseringen skedde på mässan World of Concrete i Las Vegas i januari i år. Vad gäller nya modeller så kom luftrenaren A4000 för en tid sedan som är avsedd för stora jobb. Med en kapacitet på 4000m3 / h kan hantera arbetsytor upp till 250m2. Maskinen har en central avgas baktill där avloppsslangen kan anslutas. Den är utrustad med disponibel förfilter och fyra H13 filter. HEPA-filter är av samma slag som för A1000. Filterramen är monterad med gångjärn och spännen för att göra filterbyten enkel och snabb. Det är också lätt att flytta när de är utrustade med låsbara non-marking hjul. Den är utrustad med en varningslampa när det är dags att byta filter. PÅ Nordbygg förra året lyfte Pullman Ermator särskilt fram sina nya saneringsskåp. Det skadliga dammet vid arbeten såsom byggnation, sanering, rivning eller håltagning får mycket fokus. Men vad som också är viktigt att komma ihåg, men som tyvärr allt för ofta glöms bort, är att även skydda sig mot det skadliga dammet vid rengöring av verktyg och maskiner efter avslutat jobb.

I Pullman Ermators sortiment finns två storlekar av saneringsskåp, CC800 och CC1600. Saneringsskåpen är utvecklade för att användaren enkelt ska kunna rengöra verktyg och maskiner utan att utsättas för skadligt damm. Med en stor dörr längs ena kortsidan är det enkelt att ställa in verktygen i skåpet. Skåpen har stora fönster, ljus insida och smidiga handskar för att förenkla rengöringen. Det är enkelt att ansluta en bottensug såväl som detaljsug till skåpet och vid behov kan det även utrustas med autostart.

 

Dustcontrol

Dustcontrol har ett brett produktsortiment som inte bara omfattar byggindustrin utan bolaget spänner över en rad andra branscher som flyg- och fordonsindustrin, processindustri, tryckerier, kompositindustri och livsmedelsindsutri för att nämna några. På byggsidan är sortimentet omfattande och spänner över minst ett 20-tal basmodeller av föravskiljare, stofthanterare, luftrenare och våtsugar. På mässan DEMCON i höstas visade man ett antal produkter och bland annat den senaste serien kallad Tromb. Tromb består idag av tre modeller DC Tromb 400a, DC Tromp 400c och DC Tromp 400L.  Tromb utnyttjar luftens kraft maximalt till sin fördel. Luftflödet är som mest hela 400 m3/h och har t.ex. kapacitet för golvslipsmaskiner 500 mm och stora elkapmaskiner.

DC Tromb 400 kan användas vid alla typer av findamm såsom gips-, asbest-, trä-, betong- (kvarts) och spackeldamm. Tromb är försedd med ett H13-filter som klarar kraven för asbestsanering. Operatören bestämmer själv när filtret skall rensas - automatiskt under drift eller efter slutfört arbete. 400 m3/h flöde max öppet inlopp och 420 m3/h flöde max fläkt. En annan nyhet från Dustcontrol är att man skapat en mobilanpassade hemsida som gör det enklare och tydligare att snabbt hitta information om företagets produkter och tillbehör.

 

Ronda

Över sundet till Danmark hittar vi den närmaste tillverkaren utanför Sverige. Ronda har utökat sitt sortiment av tunga dammsugare med Ronda 2800H. Modellen lanserades på Bauma förra året. Den nya dammsugare finns med Longopac uppsamlingssystem, med en 40 liter behållare för betongdamm, en 65 liter  behållare för lätt damm och även en kombination med Longopac påsar i en behållare. En valfri klaffventilenhet över insamlingssystemet ger nästan dammfri tömning, där det är nödvändigt. Det kommer att vara möjligt att konfigurera maskinen för tömning under drift. Om stora mängder fint betongdamm från en golvslipmaskin samlas, kommer det att vara möjligt för en operatör att tömma dammsugaren medan en annan operatör fortsätter att arbeta med golvslipmaskin.

Ronda 2800H har utformats för att hantera stora mängder fint damm, och är utrustad med den flerrörsfiltersystem, som används i andra Ronda maskiner. Samtidigt kommer filterbelastningen att minskas med hjälp av cykloneffekten. Maskinen är också utrustad med Ronda filterrengöringssystem.

Maskinen har tre “Green Tech” motorer, som kan kopplas till separat och är tillgänglig för 230V och 380V. Den har utformats för byggbranschen och har en metallram och är utrustad med stora hjul, vilket gör maskinen lämpad för transport mellan och på arbetsplatser. I Sverige säljs Ronda av Cdust AB i Vallentuna.

 

Blastrac

Det nya sortimentet av BLASTRAC stoftavskiljare är utrustad med ett högeffektivt partikelluftfilter, vilket garanterar en utsugning av 99,995% för partiklar större än 0,18µm för en total säkerhet när de används på farliga ämnen som asbest eller blyfärg. Blastrac har utvecklat en komplett uppsättning av stoftavskiljare utrustade med HEPA-filter, utformade för jobb, inklusive sanering, asbest och blyfärg flyttningar. Dessutom har Blastrac också en Longopac-system tillgängligt som kastar alla dammpartiklar rakt in i en säcksystem. Detta garanterar inget damm eller farliga partiklar ut i miljön.

Den nya linjen av BLASTRAC stoftavskiljare är helt HEPA certifierad. För att bli ännu effektivare och säkrare, har Blastrac också utvecklat splitversioner, som består av tre enheter, filter och säkerhetsfilterenheten och uppsamling, båda utrustade med HEPA-filter och sugenhet.

Motorn är utanför det kontaminerade området. Säkerhetsfilterenhet används för att göra kopplingen mellan den förorenade och säkra områden whist filterenheten är inuti den kontaminerade zonen. Den industriella dammuppsamlaren kan installeras på bottenvåningen i en byggnad medan en BGS-250 och en BHG-1800 arbetar på våningarna ovan.

 

Utbudet av Blastrac stoftavskiljare HEPA certifierad består av:

 

BDC-138HLP-UD, med en motoreffekt på 3 kW

BDC-138H SPLIT, med en motoreffekt på 3 kW

BDC-3160H, med en motoreffekt av 5.5kW

BDC-3160H SPLIT, med en motoreffekt av 5.5kW

BDC-15KW SPLIT, med en motoreffekt på 15 kW

 

Blastrac har också utvecklat cyklonsystem, som kompletterar den ursprungliga stoftavskiljare. De har utformats för arbeten med mycket damm. De har bättre damm fånga och öka livslängden av dammsamlar filter.

BLASTRACs cyklonföravskiljare finns i två olika storlekar. De tillåter att fånga upp mellan 80% och 90% av dammet, vilket ökar livslängden av filteren. På den största cyklonföravskiljare, är det möjligt att ansluta flera maskiner. Blastracs produkter säljs direkt på den svenska marknaden från huvudkontoret i Nederländerna.

 

Oxysan

Oxysan är en relativt ny och revolutionerande metod att med så kallad joniseringsteknik se till att dammpartiklarna klumpar ihop faller till marken och är enkla att sopa eller dammsuga upp. Oxysan tillverkas av Mpirum AB i Göteborg och säljs i Sverige av Jack Midhage AB och Jerneviken Maskin AB. Nu är Oxysan aktuella med en hel del nyheter som vi väljer att presentera i en separat artikel.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×