Svenska MPirum borrstativ från RZ Mekpart och SDC - originalet som fortsätter att leverer

Publicerad 23/12, 2019 kl. 14:06

Det är många bra produkter för professionell och effektiv betonghåltagning som kommer från Sverige, senast ut i raden är MPirums borrstativserier som fortsätter att utvecklas i samarbetet mellan RZ Mekpart AB och SDC AB. Nu kommer det nya 70+ stativet och en vidareutveckling av tredje
generationens borrstativ 40+ och 50+.

Listan av uppfinningar av produkter, verktyg och hela metoder från Sverige för håltagning, rivning och golvslipning kan göras lång. Den här artikeln beskriver en produkt eller snarare ett hjälpmedel för kärnborrning som underlättat arbetet för tusentals håltagare allt sedan slutet av 1980-talet: Det svenska borrstativstämpet. 

 

Började med HRA

Om inte Professionell Demolering helt misstagit sig så utvecklades principen av företaget HRA en gång i tiden. Det unika med dessa borrstativ var att de var konstruerade som ett stämp som spändes fast mellan golv och tak eller andra parallella ytor så borrstativet stod hundraprocentigt stadigt. 

I de flesta andra länder bultar man fortfarande fast stativen i betongen med bristfällig stadga som resultat under själv kärnborrningen. Men svenska borrstativstämp börjar nu även användas av allt fler håltagare runt om i världen.

HRAs borrstativ blev som sagt mycket uppskattade och vidareutvecklades löpande med bland annat den smarta gyrofunktionen som gjorde kärnborrningen oerhört mycket mera flexibel, säkrare och effektivare än tidigare. Dessutom i vilken vinkel som helst.

 

Tredje generationens borrstativ från MPirum och SDC

Martin Larsson grundade MPirum 2006 efter att haft en stor del i utvecklandet av HRAs borrstativ samt följde med till Husqvarna för att arbeta med utvecklingen av DS 40, 50 och 70 gyrostativ. Efter att ha slutat på Husqvarna, fortsatte Martin under många år att laga och förbättra håltagarnas egna stämpstativ. 

Med tiden föddes tanken att utveckla en helt ny generation av optimala borrstativ med fokus på smarta, effektiva och ergonomiska lösningar, vilket konkretiserades ytterligare när samarbetet med Anders Pihl påbörjades 2013.

Under 2014 inledde MPirum ett nära samarbete med tillverkaren och leverantören Swedish Diamondtool Consulting, mera känt som SDC, vilket resulterade i att produktserierna MPirum 40+ och 50+ lanserades på DemCon 2014. Borrstativserierna blev snabbt mycket populära bland håltagarna och marknadsfördes och såldes starkt av SDC under 2015 då serieleveranserna tog fart.

 

Svensktillverkade stativ från RZ Mekpart

Stativen är till hundra procent svensktillverkade och har varit sedan starten 2015 genom ett nära samarbete med legotillverkaren RZ Mekpart i Mölndal. Efter Martin Larssons bortgång 2018 drivs verksamheten vidare av RZ Mekpart tillsammans med Anders Pihl, numera produktchef på RZ Mekpart AB.

Med fortsatt starkt stöd av både SDC i Nora och Levanto i Göteborg i nära samarbete med tillverkaren RZ Mekpart, lanserades under 2019 dels det nya 70+ stativet, dels en vidareutveckling av tredje generationens borrstativ 40+ och 50+. 

“Vi får jättemycket ros för borrstativen från våra kunder. De är utvecklade i samarbete med håltagarproffsen och klarar galant de stora utmaningar och belastningar som avancerad betonghåltagning ofta innebär”, säger Erik Håkansson, delägare på SDC AB. Den andre delägaren av SDC är som bekant Ante Larsson som är stationerad på SDC kontor och verkstad i Stockholm.

“Genom att vi har både konstruktion och tillverkning i Mölndal har vi en utomordentlig koll på hela produktionskedjan, kan snabbt jobba vidare med produkt- och kvalitetsförbättringar och erbjuda omedelbar tillgänglighet av både stativ och reservdelar”, säger Anders Pihl, produktchef på RZ Mekpart AB.

 

Genuint tillverkningsföretag med de rätta resurserna

När Professionell Demolering träffar Anders Pihl och Erik Håkansson hos RZ Mekpart i Mölndal framhåller båda att de är mycket nöjda med stödet från RZ Mekpart. “Innan vi drog igång tillverkningen hade vi letat efter en komplett produktionspartner en tid. Att konstruktion och tillverkning skulle ligga i Sverige var en självklarhet och valet föll på RZ Mekpart som även har blivit den perfekta ägaren av MPirum stativen”, säger Anders.

RZ Mekpart ingår i RZ-Gruppen som totalt består av 12 mekaniska verkstadsföretag i Sverige och ett säljbolag i Norge. Hela gruppen sysselsätter över 550 anställda och har en omsättning på omkring 700 MSEK. Företagsgruppen är leverantörer till en stor del av den svenska verkstadsindustrin som Volvo, Saab, Scania, Atlas Copco, Epiroc med flera. 

RZ Mekpart sysselsätter 55 personer i Mölndal och har en omsättning på 75 MSEK årligen. Bolaget är ISO 9001 och ISO 14000 certifierade. RZ Mekpart håller en mycket hög investeringstakt vad gäller sin maskinpark och i kunnandet att sköta den. I en av bearbetningsverkstäderna i Mölndal står de CNC-styrda flerop-maskinerna på rad och bearbetar avancerade detaljer i exempelvis aluminium. MPirum-stativen består till stor del av detaljer i flygplansaluminium för att hålla vikten nere och erbjuda en slitstark kvalitet som klarar tuffa arbeten och hantering.

RZ Mekpart har ett bra och sammansvetsat stativteam som förutom Anders Pihl består av företagets VD Lars Kihlström, Magnus Rautelius som är konstruktionsansvarig, Elisabeth Andersson som är kvalitets- och produktionsansvarig samt montörerna Johan Hedin & Juha Kujansivu. 

Lars Kihlström berättar att RZ Mekpart kan bidra med ett mycket kompetent team och en förstklassig produktionsutrustning.

“Fordons- och verkstadsindustrin är stora kunder till oss vilket ger oss en bra grundbeläggning som alltid ligger på drygt 50 procent av vår kapacitet. Detta ger oss muskler att hålla en hög investeringstakt vad gäller maskinparken men också de mjuka värdena att utbilda våra operatörer och övrig verkstadspersonal. Vi kör dessutom tvåskift så vi håller en hög takt i produktionen. Med detta i ryggen kan vi dels hålla en hög kvalitet i tillverkningen av stativen, dels hålla korta ledtider”, berättar Lars Kihlström.

“RZ Mekpart har också ett mycket väl fungerande affärssystem som gör arbetet mycket smidigare och i slutändan är det håltagaren som tjänar på detta då man får snabba leveranser på sina stativ och kontinuerlig tillgång reservdelar från vårt lager om det skulle behövas”, inflikar Anders.

 

Montering i nya fräscha lokaler

Komponenttillverkningen av stativen sker i den norra delen av Mölndal medan monteringen av stativen görs i den södra delen av kommunen. I en nyligen anpassad och ljus lokal med höglager sätter Johan Hedin och Juha Kujansivu samman stativen.

“Man kan tycka att ett stativ inte består av så många delar som ska skruvas ihop och testas men det är mellan 340 och 425 delar i ett teleskopiskt 40+ och 50+ stämpstativ. En bra dag monterar vi runt 10 stativ totalt”, säger Johan Hedin.

Det finns alltid gott om stativ på lager i Mölndal så kunden kan få sina produkter omgående. Dessutom har SDC egna lager, ett huvudlager i Nora och ett i Stockholm. SDC har dessutom två transporter i veckan mellan Nora och Stockholm, så kunden behöver aldrig vänta. För SDCs del har samarbetet med både MPirum och RZ Mekpart känts rätt hela tiden, bekräftar Erik Håkansson. 

“Ett bra stativ är en väldigt viktig komponent i maskinparken för en håltagare. Ett stativ ska vara flexibelt och bra ergonomiskt anpassat och dessutom klara tuffa tag. Bland de alternativ som fanns på marknaden hittade vi inget som riktigt passade oss. När vi sedan fick möjlighet att vara med i det här projektet och påverka hur stativen skulle vara konstruerade passade det oss perfekt. Nu har vi vår egen produkt som optimalt utvecklats tillsammans med och för de professionella håltagarna”, säger Erik.

 

Kontinuerlig vidareutveckling av tredje generationens stativ

I RZ MPirums stativsortiment finns idag två vidareutvecklade versioner av den tredje generationens originalstativ 40+ och 50+ som har blivit mycket uppskattade bland svenska håltagare tack vare det nära samarbetet med SDC och Levanto. 

Under det senaste året har Levanto tillsammans med RZ Mekpart lanserat ytterligare en ergonomisk modell, 70+, som är utvecklat för lite kraftigare borrarbeten med matarhus från Pentruder, Hilti och Gearmec. 

Vad som är karakteriserande för RZ MPirum borrstativ är förstås att det stämpas fast, något som i princip gäller för alla borrstativ som säljs för den svenska marknaden. Vidare håller MPirum stativen en mycket hög kvalitet i utförande och funktion. 

De är teleskopiska och erbjuder stabil borrning i 360° där fokus ligger på att skapa en smidig arbetsplats för håltagaren med god ergonomi, flexibilitet och snabbhet. Med stativ från MPirum behövs inga tunga lyft och etableringstiden har kortats med 15 minuter.

Andra egenskaper för exempelvis 40+ är ett optimerat matarhus, vevbar väggskena, stämpen är försedd med en kuggstång samt att stativfoten är bultbar och har ett stänkskydd. Hjulparet går att växla mellan stativfot och bultplatta. Samma egenskaper gäller för 50+ och 70+ med tillägget för 50+ att både stämp och pelare är byggbara samt att stämpets innerrör har kuggstång och ett roterbart underuppfäste. Lite tekniska fakta runt stativen är att 40+ har en teleskopiskt längd mellan 2040 till 3275 mm, 50+ från 1845 till 2985 mm och nya 70+ mellan 1780 till 2860 mm. 40+ väger 40 kg, 50+ väger 58 kg och 70+ väger endast 68 kg. 

 

Fler nyheter väntas till DEMCON 2020

Efter ett givande besök hos RZ Mekpart i Mölndal tillsammans med Anders och Erik bekräftar alla att marknaden kan räkna med fler nyheter framöver. “Vi vill dock inte prata om det så mycket nu men räkna med fler intressanta nyheter i vår monter på DEMCON”, avslöjar Erik.

 

Internationell expansion

Att svensk rivnings- och håltagningteknologi och dess metoder är väldigt gångbara internationellt har vi sett många exempel på under nästan ett halvt sekel tillbaka. Det gäller förstås svenskt tänkande runt borrstativ också särskilt med stämpmekanismen.

“Vi har även börjat nosa på exportmarknaden men arbetar långsiktigt även där. 

Det framgångsrika samarbetet i Sverige med SDC och Levanto har varit en stabil bas under många år. Fokus under 2019 har varit övriga Norden, men det kommer att dyka upp MPirum-stativ lite varstans i Europa under de närmaste åren. Vi har redan börjat arbetet med att knyta till oss nya och långsiktiga återförsäljare”, avslutar Anders Pihl.

www.sdcab.se
www.mpirum.com

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×