Sten-Olov Löfving 1953-2023

Publicerad 28/3 kl. 10:46

Redaktionen för tidningen Professionell Demolering måste tyvärr meddela att Sten-Olov Löfving har avlidit i en ålder av 70 år.

Sten-Olov avled den 17 februari i sviterna av sin sjukdom. Den svenska håltagarbranschen känner Sten-Olov väl och han grundade tillsammans med kollegan Tomas Fredriksson företaget SHC Håltagning AB, 1985. Tomas Fredriksson delar här med sig av minnen om Sten-Olovs yrkeskarriär.

Sten-Olov var i grunden utbildad betongarbetare men tyckte tidigt att håltagaryrket, som då var ganska nytt och lite high-tech, verkade spännande. Sten-Olov började sin håltagarkarriär på Ljungs Betongborrning i Norrköping året 1978.

”När man var håltagare på 70-talet var man som en Gud för betongarbetarna som jobbade på byggena. Förr bilade betongarbetarna upp öppningar men håltagarna kom med en helt ny teknik och med personal som istället och sågade upp betongen. Håltagarna blev kungligt bemötta, sa Löfving själv i en kommentar som jag kommer ihåg. Håltagarna fick hjälp av de på byggena att bära in grejerna. Bygget nästan stannade upp och alla kom och tittade. Man behövde aldrig bära ut något, det gjorde betongarbetarna med glädje”, kommer Tomas Fredriksson ihåg.

Några år efter 1978 började Sten-Olov på Såg- och Betongborrning i Norrköping AB. Då gjordes en hel del spårsågning i lagerlokaler för slingstyrda truckar. Det blev en vanligt förekommande arbetsuppgift. 1984 startade Sten-Olov Löfving och Tomas Fredriksson företaget SHC-ACI (ACI-= Automat Carrier Installation) med två andra partners. Även då handlade det mycket om spårsågning bland annat åt BT Truck i Mjölby och Volvo. Med denna specialkompetens jobbade man runt om i hela Norden men mest i Norge. Men det blev till och med en del jobb i Frankrike.

Året därpå, 1985 startade de fyra kollegerna SHC Håltagning i Norrköping AB. Men tre år sedan, 1988 köptes de övriga två delägarna ut och kvar stod Sten Olov och Tomas som ägare av bolaget. Tomas berättar att under 1990-talet minskade uppdragen med spårsågning och då beslutade man att starta upp ett kontor även i Linköping. Sten-Olov tog hand om verksamheten i Linköping och Tomas verksamheten i Norrköping.

Verksamheten inom SHC började med fyra anställda och idag är man hela 65 anställda och ett av Sveriges största och mest välrenommerade håltagningsföretag där den nedärvda kunskapen inom bolaget i princip varit med sedan håltagningsbranschen var i sin linda. ”Det har varit och är fortsatt en väldigt spännande resa. För oss var det alltid viktigt att vara aktiva medlemmar i HiB (Håltagningsentreprenörerna) numera BFB. Genom HiB skapade vi viktiga kontakter med kolleger runt om i landet. Sten-Olov och hans hustru Anita gillade att resa och var med på många resor som dåvarande HiB och BFB anordnade.”

Tomas berättar att han 2018 köpte ut Sten Olov ur verksamheten under samförstånd då Sten-Olov gick i pension.

”Jag har väldigt många fina minnen från samarbetet med Sten-Olov under de nära 35 år som vi varit kolleger och kompanjoner”, säger Tomas.

Tyvärr drabbades Sten-Olov av cancer för cirka två år sedan och den 17 februari i år gick han tyvärr bort. Sten-Olov Löfving skulle ha fyllt 70 år i juni. En hel håltagarbransch sörjer och saknar en god vän och kollega som betytt så mycket för många och hela branschens utveckling.

www.shchole.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×