SILA lanserar en ny luftrenare för tysta miljöer

Publicerad 16/9 kl. 16:12

SILA AB har också lanserat en luftrenare anpassad för offentliga miljöer som kontor, byggbaracker, produktionslokaler, butikslokaler, väntrum, frisörsalonger, tandläkarmottagningar, restauranger, receptioner, lager, etc.

Den nya luftrenaren SILA 60p renar luften i tre steg. Ett filter som fångar upp synligt damm. Filtret består av en fibermatta i syntetfiber som byts ut en gång per månad. Ett kombinerat damm- och kolfilter (DUO-filter) absorberar olika lukter. Detta filter byts en gång per år. Ett HEPA-filter av typen H14 som fångar virus, bakterier, mögelsporer och andra mikroskopiska, hälsovådliga partiklar. Ett H14-filter tar bort 99,995 % av de partiklar som är svårast att filtrera bort, dvs. 0,3 mikrometer (MPPS, Most Penetrating Particle Size). Även detta filter byts en gång per år. 

Eftersom partiklar faller neråt är insuget på SILA 60p placerat på ovansidan av luftrenaren och utblåset långt från insuget. Med denna konstruktion fångas partiklarna upp tidigt och återsug, så kallad rundgång av den redan renade luften undviks.

Covid-19-pandemin gjorde alla medvetna om att virus sprids genom luften och att det finns mer eller mindre farliga virus. Ett HEPA-filter av H14-typ tar bort alla farliga partiklar som damm, pollen, bakterier och virus. Med en luftrenare av den här typen kan man skapa ren och hälsosam luft inomhus. 

Ren luft innebär inte bara en hälsosam miljö för människor utan även maskiner av olika slag. Resultatet av att använda luftrenare är friskare människor = färre sjukdagar, ”friskare” maskiner = färre driftstopp och mindre städning = minskade kostnader. 

En SILA 60p luftrenare kostar mindre än en klimatanläggning. Att skapa en miljö med ren, hälsosam luft i ett kontor, ett lager, en butik, industri, restaurang eller annan lokal med verksamhet är en investering som lönar sig.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×