Sila lanserar en ny luftrenare för tysta miljöer

Publicerad 29/3 kl. 13:43

Sila lanserar en ny luftrenare som är anpassade för offentliga miljöer såsom kontor, byggbaracker, produktionslokaler, butikslokaler, väntrum, receptioner, lager, med mera.

Den nya luftrenaren Sila 60p renar luften i tre olika steg: 1) ett filter – bestående av en fibermatta i syntetfiber som byts ut en gång per månad – fångar upp synligt damm. 2) Ett kombinerat damm- och kolfilter (Duo-filter). Ett kolfilter absorberar olika lukter. Detta filter byts en gång per år. 3) Ett Hepa-filter (H14) fångar virus, bakterier, mögelsporer och andra mikroskopiska, hälsovådliga partiklar. Ett H14-filter tar bort 99,995 procent av de partiklar som är svårast att filtrera bort, det vill säga 0,3 mikrometer (MPPS, “Most Penetrating Particle Size”). Detta filter byts en gång per år. Eftersom partiklar faller nedåt är insuget på SILA 60p placerat på ovansidan av luftrenaren och utblåset långt ifrån insuget. Med denna konstruktion fångas partiklarna upp tidigt. Återsug, så kallad rundgång av den redan renade luften, undviks.

Med en luftrenare såsom Sila 60+ kan man enligt Sila skapa ren och hälsosam luft inomhus. Ren luft innebär en hälsosam miljö för inte bara människor men även maskiner såsom datorer, skrivare och maskiner i produktionslinjer, enligt Sila. En inrättning som erbjuder ren luft och en hälsosam miljö utöver den vanliga servicen har en fördel gentemot konkurrenterna, enligt Sila, som i ett pressmeddelande även berättar att en Sila 60p kostar mindre än en klimatanläggning. Silas rötter sträcker sig tillbaka till 70-talet, i och med företaget Ermator som utvecklade och tillverkade stoftavskiljare och luftrenare för byggindustrin. Med erfarenhet av att lösa damm- och partikelproblem startades företaget Sila 2013. Som bekant är företaget Drome också återförsäljare för Silas produkter på den svenska marknaden.

www.silaproducts.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×