Sida vid sida

Publicerad 6/7 kl. 10:50

Allu Transformer siktkross och den nya Allu Crusher kan med fördel användas sida vid sida, enligt Allu Sverige, för att ge rivningsprojekt ökad kapacitet, besparingar och en lösning för rivningsentreprenörer.

Allu har nyligen lanserat Allu Crusher, en krosskopa för grävmaskiner mellan 10 och 38 ton och med omställningsmöjlighet mellan 13 olika slutfraktioner. Allu placerar dessa två lösningar sida vid sida vilket för rivningsprojekt ger ökad kapacitet, besparingar fem gånger om och en lösning för alla rivningsentreprenörer, enligt Allu Sverige.

Fördelen med att använda båda lösningarna sida vid sida är ökad kapacitet och återupptaget slitage för anläggningar med upp till fem gånger produktionshastigheten, enligt Allu Sverige. När en kund i Finland testade krossen och sorteringsskopan sida vid sida blev det något av en “game-changer” för rivningsarbete, enligt Allu; en kedja med sortering och krossning för hantering av krossad betong. På denna arbetsplats kunde 85 procent av materialet sorteras ur och även delvis krossas med en siktkrosskopa (Allu Transformer DH 3-17 XHD) och endast överskottet av mycket hårt material krossades med krosskopa (Allu Crusher AC 25-37), enligt Allu Sverige.

Rivningsfasen på arbetsplatsen tog totalt tre veckor. Vid tidpunkten för besöket var cirka 700 ton betongavfall fortfarande obearbetat. Under den följande veckan levererades fortfarande krossad betong för användning som förstärkningslager i konstruktionen av en skogsbilväg. Syftet med hela processen är att återvinna betongavfall till ett användbart byggmaterial, därigenom ersätta behovet av att använda jungfruligt material. Kapaciteten från siktkrossen är många gånger högre än med krosskopan, så målet är att med sorteringen få ur findelen så exakt som möjligt så att mängden material som ska krossas hålls till ett minimum. Kunden på denna arbetsplats var positivt förvånad över att tänderna knappt hade slitits av denna mängd material, enligt Allu Sverige. Siktkrosskopan har en trumma av blocktyp med en 75 mm hammarkonfiguration. Byte av tänder på denna typ av trumma kan hanteras på arbetsplatsen.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×