Sanering av asbest vid takrenovering

Publicerad 27/12, 2023 kl. 16:44

Företaget Vesivek renoverar över 5 000 villatak per år och har sedan starten för 29 år sedan utfört mer än 50 000 takrenoveringar i Sverige och Finland. Som Nordens största takläggare har man en lång erfarenhet av de utmaningar som finns i branschen; man har även den kompetens som behövs för att hantera dem.

Vesiveks VD, Jani Jylhä, berättar att det är ganska vanligt förekommande med asbest i gamla villatak, speciellt de som byggdes innan 1982. Företaget hade tidigare en egen avdelning för just asbestsanering. Myndigheternas krav på företag som är certifierade att hantera asbest har skärpts under åren då hanteringen kan vara mycket hälsovådlig om den inte utförs korrekt. För några år sedan tog man beslutet att Vesivek inte längre ska erbjuda asbestsanering, trots att man alltid uppfyllt myndigheternas krav. I stället valde man att framöver fokusera på sin kärnverksamhet, takrenoveringar.

Då Vesivek har haft samarbete med Recover Skadeservice sedan många år blev det naturligt att fortsätta anlita dem för asbestsaneringen framöver. Man vet att alla rutiner finns på plats, såsom anmälan om sanering eller rivning, och att alla speciella skyddsåtgärder utförs. Med den här lösningen kan två olika företag fortsätta att vara specialister på sitt respektive område.

 

Lång erfarenhet av att upptäcka asbest

En typisk takrenovering börjar alltid med en första besiktning av personal från Vesivek. Vid misstanke om förekomst av asbest kopplas Recover Skadeservice in; de ordnar med provtagning och håller kontakten med labbet som analyserat proverna. Det är sällsynt att ett prov som har analyserats inte innehåller asbest.

 

Asbestsanering i praktiken

Under tiden för asbestsaneringen arbetar endast certifierad saneringspersonal från Recover Skadeservice på platsen. De har gått en godkänd utbildning för att hantera det asbesthaltiga materialet korrekt och säkert. Endast speciella arbetskläder som är godkända för asbestsanering används, tillsammans med speciella ansiktsmasker som är individuellt utprovade. Ansiktsmaskerna testas noggrant varje år, tillsammans med användaren, för att garantera tätheten.

Recover Skadeservice har alla tillstånd från Arbetsmiljöverket för arbetet och följer utvecklingen av nya regler noga. Beroende på hur omfattande arbetet med asbestsanering är tar det några dagar, eller några veckor. När saneringen är klar kan man garantera att ingen asbest finns kvar och arbetet med själva takrenoveringen kan börja. Jani Jylhä konstaterar att samarbetet med Recover Skadeservice alltid har fungerat bra och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. 

 

Fakta om asbest – det farliga dammet

Asbest började användas i stor skala i början av 1920-talet då det uppskattades för sina tekniska egenskaper. Materialet skyddar mot värme, har hög hållfasthet, är ljudisolerande och var dessutom lätt att jobba med. Det blev snabbt populärt att använda i en lång rad områden, främst inom bygg- och fordonsbranschen.

Först på 1970-talet började man förstå att asbest är extremt farligt för hälsan vid inandning. Väldigt många arbetare inom byggnadsindustrin hade hanterat stora mängder asbest under en lång tid och led av elakartade tumörer i andningsvägar och bukhåla. I Sverige är asbest totalförbjudet att använda i sedan 1982. Trots det avlider drygt ett hundratal personer av en asbestrelaterad sjukdom varje år.

 

Varför är asbest så farligt?

Den stora riskfaktorn är att asbestfibrerna kan vara mycket små, ned till ett par hundradels mikrometer tjocka. Då fibrerna dessutom är mycket lätta kan de sväva i luften under mycket lång tid. Vid inandning ansamlas asbest permanent i lungorna. Där kan det orsaka obotliga sjukdomar i andningsorganen som kan visa sig först flera decennier efter exponering.

Asbest kan orsaka allvarliga sjukdomar som mesoteliom, lungcancer, pleuraplack och asbestos (även känd som dammlunga). Flera av dessa sjukdomar är aggressiva och har skördat många liv genom åren.

 

Ett problem även idag

Då asbest har använts i så många olika sammanhang och under mycket lång tid kan det finnas på en mängd olika platser. Ett känt exempel är World Trade Center i New York. Då tvillingtornen byggdes i början på 1970-talet använde man mycket asbest, bland annat i det brandskyddande materialet som användes runt metallstommen. När tornen sedan kollapsade 2001 spreds ett enormt moln med asbest över omgivningen och orsakar än idag mycket lidande och död för de tusentals personer som utsattes för det.

Arbetsmiljöverket informerar om asbest på sin hemsida: www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×