Säkrare, bredare användningsområde och tystare med Zenesis

Publicerad 19/12, 2018 kl. 13:38

Olycksrisken med motorkapar och handhållna elkapar är stor och det har under senare år inträffat några allvarliga olyckor med svåra skador som följd.

Jack Midhage AB har lagt stort fokus på att förbättra instruktionerna för att förebygga sådana olyckor. ”Vi har tagit fram säkerhetskort tänkta att följa med maskinen ut på bygget så att användaren verkligen kan ta instruktionerna till sig. Men verkligheten är den att man inte läser dessa instruktioner och ofta förekommer det att betongklingor körs i asfalt”, berättar Peter Logan, VD på Jack Midhage AB.

Midhage har därför tagit fram en 350 mm diamantkapklinga, ZENESIS SafeTech. Klingan har försetts med fyra stycken försänkta skyddssegment som skyddar mot slitage av stambladet. “De flesta allvarliga olyckor beror på att stambladet tunnats ut så mycket så att segment släpper eller att klingan kilar fast i materialet. Med Midhages nya klinga ZENESIS SafeTech så minimerar man risken för den typen av olyckor. Historiskt har alla tillverkare försett asfaltklingorna med skyddssegment p g a att klingan ofta körs ner i gruset vilket ger ett stort slitage i stambladet. Nu tar Midhage steget vidare och förser även sin premiumklinga betong/universalklinga Zenesis med skyddssegment, till att börja med på vår 350 mm klinga”, berättar Peter Logan.

De fyra försänkta segmenten gör dessutom att klingan blir möjlig att använda för kortare arbeten i asfalt. Dock rekommenderas att för längre arbeten använda asfaltklingor för att få längre livslängd. Utöver mycket goda egenskaper i betong, armerad betong, granit och andra stenmaterial kan den med gott samvete även rekommenderas för asfaltsågning.

Som ”grädde på moset” erbjuds ZENESIS SafeTech också som en ljuddämpad klinga, Zenesis SafeTech Silent.  De höga ljudnivåer som en diamantklinga förorsakar är mycket störande för omgivningen och kan vara skadlig för hörseln. Tack vare nyutvecklad teknik så kan Midhage nu erbjuda en klinga som är anpassad både för motorkapar och elkapar och som håller en avsevärt lägre ljudnivå än en vanlig klinga.

“Vi har gjort omfattande tester i olika maskiner och material”, berättar Peter Logan. ”Med den nya klingan så sänks ljudnivån med 3 -5 dB i motorkapar och med 7 -12 dB i elkapar. Det upplevs som en minskning av ljudnivån till hälften eller ännu bättre. Det ljuddämpade stambladet, ”Multi Layer”, bestående av fem skikt har också en vibrationsdämpande effekt vilket ger en påtagligt stabilare gång i materialet”, avslutar Peter Logan.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×