Rivning av kontorshus i Ålesund

Publicerad 23/12, 2019 kl. 14:09

I norska Ålesund revs ett 24 m högt kontorshus för att ge plats till Pir, Ålesunds första så kallade coworking space.

På uppdrag av Idungården AS, fick AF Decom i uppgift att riva byggnaden som även hyste affärslokaler på grundplan. Idungården är också utvecklare av det nya Pir-projektet på tomten, ett nytt innovationscentrum, en kreativ mötesplats och Ålesunds första så kallade coworking space.

 “Vi startade invändig sanering och rivning av lättare konstruktioner i januari och avslutade dessa arbeten i februari 2019”, berättar Kenneth Eikrem, projektledare AF Decom. ”Ursprungligen skulle bygget renoveras men byggherren valde att riva hela byggnaden efter en kort tid. Efter en lång ansökansprocess fick vi rivningstillstånd i slutet av juni och mobiliserade maskiner och utrustning i början av juli. Rivningsarbetet avslutades i mitten av augusti.”

Totalt var det 12 personer som arbetade i saneringsfasen och fem personer i maskinrivningsfasen. På arbetet användes en Volvo EC 480 med 28 m rivningsbom tillsammans med en Cat Mp 30/Mp 324 betongpulveriserare samt hydraulhammare, riv- och sorteringsgrip och diverse skopor. Dessutom användes en Liebherr R 936 med Cat riv- och sorteringsgrip. Alla rivmassor levererades till en godkänd mottagare. Tyngre rivmassor såsom betong och mursten återvändes som fyllmassor. En intilliggande bensinmack som stod vägg i vägg med det rivna kontorshuset förblev liksom planerat helt oskadd efter den framgångsrika demoleringen. Under projektets gång hjälpte Ramudden vid behov till med trafikdirigering.

“Projektet genomfördes mitt i Ålesund centrum med stadens mest trafikerade väg på den södra sidan”, säger Kenneth Eikrem. ”Tyngre rivning genomfördes också under den livligaste tiden på året där förutom mycket trafik också fanns ett stort antal turister från kryssningsbåtarna som låg till kajen ca 300 m från rivningsplatsen. Det utfördes utan skador på personal eller utrustning och utan ett enda klagomål från grannar eller andra i staden. Det närmaste grannkontoret uttryckte stor entusiasm över att kunna sitta på ’första parkett’ och följa hela processen.”

AF Decom, som ingår i AF Gruppen, består av en rikstäckande och mobil organisation som fokuserar på säkerhet och bevarande av den yttre miljön. Genom lokal spetskompetens vill AF Decom erbjuda lösningar som möter kundernas miljökrav. AF är Europas största entreprenör inom rivning och miljösanering av bygg och konstruktioner. AF Decom är en totalleverantör som bland annat erbjuder sanering, rivning, planläggning, miljösaneringsrapporter, avfallsplaner, riskanalyser och avfallshantering. Centrala rivningsprojekt genom tiderna har bland annat varit Skjeggestadsbron, det strandade skeppsvraket Murmansk och Gamla Bjølvo kraftverk.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×