Relita och Betongborrargruppen

Publicerad 22/5, 2019 kl. 11:11

När Relita förvärvade Betongborrargruppen, GUJA och Demolit tillförde man dryga 350 Mkr i omsättning men framförallt en hel massa kunnande inom rivning och håltagning. Med en knivskarp strategi och hög investeringstakt siktar Betongborrargruppen Relita AB på att bli marknadsledare i Mellansverige. Nyligen förvärvade man fem nya rivningsrobotar från Husqvarna.

Inom den svenska rivnings- och håltagningsbranschen händer saker. Nya bolag bildas och välkända aktörer köps upp och slås samman med andra. Betongborrargruppen Relita AB i Veddesta är ett bra exempel på det senare.

 

Betongborrargruppen Relita AB, en stark aktör i Mellansverige

Med jämna mellanrum har PD bevakat utvecklingen inom bolaget Betongborrargruppen, förkortat BBG. För några år sedan rapporterade vi exempelvis om deras gigantiska arbete vid ombyggnationen av Stockholm Centralstation. BBG har en lång och spännande resa. Allt började 1997 då Hans Pettersson och Anders och Maria Jäderholm startade Betongborrarn i Sollentuna. Efter några år slogs bolaget ihop med ett riv- och håltagningsföretag i Kungsör som ägdes av Håkan Ahlm och Anders Jäderholm. Nästa steg i utveckling kom 2007 då man tillsammans med Tony Westman och Fredrik Olsson bildade BBS Riv- & Sanering. Med tiden utmynnade verksamheten i Betongborrargruppen med säte i Veddesta i Järfälla kommun. Verksamheten inte bara tuffade på utan formligen exploderade och man var redan runt 2010 en av de större rivnings- och håltagningsföretagen i Sverige, kanske det största beroende på hur man räknar. Nästa stora förändring kom i slutet av 2017 då företaget Relita förvärvade Betongborrargruppen. Relita är idag ett marknadsledande saneringsföretag med säte i Uppsala som omkring 2015 förvärvades av det norska företaget Recover Nordic Group som har verksamhet i all de nordiska länderna. Innan Relita förvärvade Betongborrargruppen hade man också förvärvat rivnings- och håltagningsföretagen Demolit och GUJA. Tillsammans bildar dessa tre rivnings- och håltagningsföretag affärsområdet Rivning och Håltagning inom Relita. Under våren kommer GUJA att fusioneras med BBG och senare även Demolit. Affärsområdet sysselsätter idag cirka 200 personer och har en uppskattad omsättning i år till cirka 350 Mkr varav BBG står för cirka 200 Mkr. Bolagets namn är idag Betongborrargruppen Relita AB med huvudkontor i Veddesta och lokalkontor i Kungsör, Örebro och Uppsala.

Affärsområdets inriktning är den samma som tidigare, det vill säga betonghåltagning och rivning i alla dess former. Vad som tillkommit är saneringsverksamheten där tjänsterna hämtas från koncernmodern Relita. Relitas huvudinriktning är som sagt sanering av alla typer av föroreningar och hälsovådliga substanser inom bygg och industri. Man arbetar med skadesanering och olika typer av industrisugning är en stor del av verksamheten.

När BBG förvärvades av Relita arbetade de tidigare delägarna Hans Petersson och Anders Jäderholm kvar i verksamheten fram till februari 2018. Kvar av de tidigare ägarna är dock Tony Westman, Fredrik Olsson och Håkan Ahlm.

“Den här trion har mycket kvar att ge och vi vill fortsätta att befästa Betongborrargruppens goda rykte på marknaden genom att fortsätta utföra våra uppdrag till bästa möjliga kvalitet både i tjänster och utrustning”, säger Tony.

 

Östermalms Saluhall, ett prestigefyllt projekt

Det är och har varit mycket i görningen för bolaget. Många stora och långa projekt som exempelvis arbetet med renoveringen av Östermalms Saluhall som pågått sedan 3,5 år tillbaka. “Bara vår del i arbetet omsätter cirka 80Mkr och vi har varit på jobbet sedan februari 2016”, säger Fidde, d v s Fredrik Olsson. Man har blåst ut allt i den gamla saluhallen och rivit hela det gamla bjälklaget. Man har vajersågat en hel del och till och med negativ vajersågning och sänkt fastighetens bottennivå där man ska lägga nya rör. Förutom kvarteret där saluhallen ligger har man även jobbat en del på kvarteret intill där ett nytt hotell byggs. Ett annat prestigefyllt projekt man varit inblandade i är renoveringen av Nationalmuseum. Även här har man utfört olika typer av håltagningsjobb. Ytterligare ett intressant projekt är rivningen av Wenströmska gymnasiet. Här rev man totalt 12000 kvadratmeter och jobbet tog ungefär ett år. “På det här jobbet använde vi vår tungrivningsutrustning. Totalt hade vi tre rivningsutrustade grävare igång. Allt material krossades och återvanns”, berättar Fidde.

Det ser också bra ut i orderboken framöver över med många olika uppdrag. Man har precis påbörjat ett rivningsjobb i Uppsala för NCC. Det här är en utrivning av en fastighet som skall byggas om till lägenheter.

 

Nya rivningsrobotar från Husqvarna

Man för också ett internt målmedvetet arbete vad gäller arbetsfördelningen, organisationen, vidareutbildning av personal och kontinuerlig investering i ny maskinpark. Sedan drygt tre år tillbaka har företaget en ny VD i Carl Brogren. Företagets ledningsgrupp består, förutom Carl, av Magnus Engvall som arbetschef för håltagningsverksamheten i Stockholm/Uppsala, Tony Westman som är arbetschef för rivning och sanering och Fredrik Ohlsson som är arbetschef också han för rivning och sanering också i området Stockholm/Uppsala. Stefan Molinder är arbetschef för håltagning, rivning och sanering i området västra Mälardalen. Idag avser 60 procent av BBGs verksamhet rivning och sanering och resterande håltagning. 

Betongborrargruppen är medlemmar i Branschorganisationen för Byggnadsberedning där Riv- & Saneringsentreprenörerna och Håltagningsentreprenörerna ingår. BBG är noga med att löpande vidareutbilda sina anställda. Maskinparken är också något som kontinuerligt ses över. Idag har man över 100 servicebussar och mer än hälften av bilparken har bytts ut. Man har drygt 10 rivningsutrustade grävare i vikter upp till 24 ton. Samtliga maskiner är komplett utrustade med hydraulhammare, sorteringsgripar, pulveriserare, betongsaxar, skrotsaxar med mera. Då tungrivningsdelen växer finns planer på att inom kort investera i en rivningsgrävare runt 30 ton. Man har också ett antal hjullastare samt två krossverk via Relita. Till detta tillkommer ett 35-tal rivningsrobotar och ett 50-tal Bobcat. Nyligen tecknade dessutom företaget en order med Husqvarna Construction Products om fem nya rivningsrobotar, tre DXR 310 och två DXR 140. Lagom till att Professionell Demolering besökte hade en DXR 310 och en DXR 140 levererats. Med på mötet var Husqvarnas säljare i Stockholm, Marcus Ahlgren. Men det är inte bara rivningsutrustning som BBG köper från Husqvarna. Det gäller också maskiner och verktyg för betonghåltagning och slipning av betonggolv. Diamantverktygen kommer också från SDC och Tyrolit med flera.

“Vi håller faktiskt på att växla över lite till Husqvarnas rivningsrobotar då vi är väldigt nöjda med dem. Ett bra koncept som funkar utomordentligt bra med hög driftsäkerhet, bra garantier och service”, säger Tony. Med de fem nya robotarna från Husqvarna har man totalt tio stycken och fler kan det bli. “Vad vi skulle vilja se är dock fler storlekar av Husqvarnas robotar”, tillägger Tony.

Idag omsätter BBG, som sagt, cirka 200 Mkr och målet inom de närmaste åren är att öka med mellan 7-10 procent per år. “Jag tror att vi har väldigt goda förutsättningar för det. Bolaget fungerar bra på alla sätt och vis och framförallt organisatoriskt. Inget faller mellan stolarna och vi har bra uppföljning på jobben. Bland annat tack vare vårt nya affärssystem Entré som är skräddarsytt för vår verksamhet”, säger Fidde.

Tony berättar att målet är att växa över hela landet men primärt är at bli marknadsledande i Mellansverige.

www.betongborrarn.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×