Rätt utrustning kan dubbla livslängden på en betongkonstruktion

Publicerad 19/12, 2022 kl. 13:51

Utrustning för inspektion av betongkonstruktioner är en viktig arbetsuppgift vid betongrenovering och reparationer.

I många fall är det möjligt att dubbla livslängden till en kostnad av 20% mot nybyggnation. Företaget Screening Eagle/Proceq grundades 1954 och är specialiserade på utveckling och tillverkning av instrument och programvaror för inspektion av betongkonstruktioner. Screening Eagle arbetar i över 100 länder och erbjuder workshops.

På dessa workshops presenteras ny teknik för inspektion av betong. Några av teknologier som presenteras är ny och revolutionerande programvara för datainsamling, sammanställning och rapportering. Framstående digital sensorteknik baserad på exempelvis markradar, ultraljud, virvelström mm samt  avancerad avbildning av underliggande strukturer med 3D-AI-AR teknik.

Med hjälp av ny teknik som begripligt och överskådligt återskapar värden i en digital tvilling så kan man effektivare kartlägga, planera och utföra proaktivt underhåll av byggnader, konstruktioner och infrastruktur. I Sverige säljs produkterna av företaget KMK Instruments i Göteborg. KMK Instruments håller i  nämnda workshops .

www.kmk-instruments.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×