Programvarusamarbete mellan Hilti och IDEA StatiCa

Publicerad 4/9, 2019 kl. 14:26

Hilti Group och IDEA StatiCa har ingått ett mjukvaruavtal med fokus på att förbättra arbetsflödet vid anslutningen mellan stål- och betongkonstruktioner med tillhörande betonginfästningar, med hjälp av komponentbaserad FEM-analys (CBFEM).

Som en följd av företagens samarbete har man tillsammans förbättrat arbetsflödet, produktiviteten och säkerheten i byggnadsprojektering. Den nya programvaran hjälper konstruktörer att utföra avancerad dimensionering av fotplåt, svets och avstyvningar med FEM-analys.

“Vi ser att infästningsanordningar och arbetsflöden blir mer och mer komplexa”, säger Oliver Glockner, Head of Application Software Product Management på Hilti. ”Vi stöttar byggnadskonstruktörer med den senaste analysteknologin för att fortsätta hjälpa dem förbättra deras arbetstakt, noggrannhet och processer.”

För att lösa dagens och framtidens utmaningar med stål- mot betongkonstruktioner krävs ett nytt fundamentalt tillvägagångssätt för analys. Hiltis kunskap kring infästningar mot betong samt mer än tio års erfarenhet av utveckling av programvara tillsammans med IDEA StatiCas kunskaper inom ståldimensionering och FEM-analys, har en lösning på problemet utvecklats.

Det nya tillvägagångssättet grundar sig på en tillförlitlig FEM-programvara med exakta materialmodeller samt unika ingångsvärden, för att kunna definiera betonginfästningars beteende för realistisk dimensionering av hela knutpunkten. Utöver detta har båda företagen arbetat tillsammans för att lösa utmaningar i dagens dimensioneringsprocess såsom överföring av multipla lastkombinationer, tillförlitliga antaganden vid dimensionering av styv eller ej styv fotplåt och förbättrat arbetsflödet. Tidig involvering och återkoppling från programanvändare ger ytterligare stöd för förbättringarna i programvaran.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×