Produkter för bättre inomhusklimat

Publicerad 29/3 kl. 14:49

Enköpingsföretaget Comeco som i år firar 30 år, expanderar kraftigt med nya produkter och fler tjänster i helt nybyggda lokaler i Enköping.

Företaget Comeco ligger i Enköping och grundades 1991 av Curt Lennart Andersson. Man kan säga att verksamheten idag är uppdelad i två produktinriktningar, en klimatinriktad del och en mera mekanisk.

 

“Thermox, Sveriges mest sålda byggtork”

I den klimatinriktade delen av verksamheten arbetar man med byggtorkar/värmare, tjältinare, luftrenare, och varmluftspannor. Medan man i den mera mekaniska delen av verksamheten tillverkar maskiner för klippning och bockning av armeringsjärn. Denna del av verksamheten har också en renodlad mekaniska verksamhet där man även jobbar med legotillverkning.

Allt började med att Curt Andersson arbetade för Bahco Ventilation i Enköping, ett legendariskt företag framförallt välkända för att ha uppfunnit skiftnyckeln genom sin grundare J.P. Johansson. Men Bahco tillverkade som bekant en mängd andra produkter också, bland annat en serie byggtorkar som kallades just Bahco BKB80, ALA80 & ALA40. Curt sålde under många år Bahcos värmare och kunde produkten på sina fem fingrar. Med tiden överläts tillverkningen av värmarna till ett annat Enköpings företag som hette Combac och sedermera till bolaget Arlanda Trading AB som ägdes av Kramo, med K. Curt följde med i överlåtelsen. När lågkonjunkturen slog till på 1990-talet erbjöds Curt att ta över verksamheten med byggtorkarna vilket han gjorde och bildade då Comeco Trading AB 1991. Början av 1990-talet var tuffa tider på grund av lågkonjunkturen och tillverkningen låg i princip nere fram till 1994. Men i mitten av 1990-talet fick Comeco kontakt med två finländare som visade intresse för värmarna och ett samarbetsavtal slöts om att värmarna skulle tillsammans med Doka OY legotillverkas i Finland. Konstruktionen ändrades samt produkten namnändrades till Thermox och har sedan dess tillverkats i Finland. Sortimentet av Comecos mobila luftvärmare består idag av Thermox K-110-2, Thermox K55-2, Thermox TM250.

Thermox K110-2 är, enligt Fredric Hallberg, Sveriges mest köpta byggtork. Den är effektiv, säker och lätt att använda. Man har höga krav på material och metoder, tack vare detta kan man garantera en luftvärmare av högsta klass med hela 4 års garanti på värmeväxlaren och brännkammaren. Den starka centrifugalfläkten garanterar ett högt luftflöde och en hög värmeeffekt men ger samtidigt en tyst gång. Tack vare värmeväxlaren är även utblåsningsluften helt fri från avgaser. Med sitt Tigerloopsystem (1-rörssystem) förbättras även driftsäkerheten och minskar också brännarens behov av rengöring och service - för en enklare vardag. 

Thermox K110-2 används för uppvärmning av bland annat byggarbetsplatser, lagerlokaler, större garage och växthus. Den mindre Thermox K55-2 har samma goda egenskaper som den större modellen. Den större modellen har en värmeeffekt på max 120 kW och skapar en varmluftsmängd på hela 6500 m³/tim medan den mindre modellen har en värmeeffekt på max 60kW och ger en luftmängd på 4500 m³/tim.

I värmarsortimentet finns även den nya Thermox TM250 som ger en maximal värmeeffekt på 230kW och luftmängd på 15500 m³/tim. Tilläggas skall också att Comeco sedan 2019 även tagit fram en helt ny serie tjältinare kallad Thermox VC80 som effektivt tinar upp frusen mark. Tjältinaren fungerar som en värmecentral och väger 750 kg exkl. slangvindor och klarar att tina upp ytor på upp till 200m² ner till 40 cm djup per dygn.

Från mitten av 1990-talet arbetade inte bara Curt i bolaget utan även hans fru Berit och sonen Fredric. Idag arbetar även Fredrics fru Nina i verksamheten. “Jag kommer ihåg att när vi fick igång tillverkningen reste vi land och rike runt och besökte maskinuthyrarnas depåer för att sälja in våra värmare”, berättar Fredric Hallberg när SRT träffar honom på kontoret i Enköping.

 

Tillverkning av klipp- och bockningsmaskiner för armering

Under de första tio åren kunde inte försäljningen av värmarna täcka alla kostnader så Fredric jobbade också som grävmaskinist för att dryga ut inkomsterna. Entreprenadverksamheten administrerades i firman Comeco Service. Det skulle dröja ända fram till 2008 innan Fredric helt lade entreprenadtjänsterna på hyllan. Orsaken var att Comeco Trading stod inför en ganska stor vändning i verksamheten. Man utökade nämligen med en helt ny produktinriktning vilket var tillverkning av bock- och klippmaskiner för armeringsjärn inom byggverksamhet. Allt bottnade i att man anställde Tommy Lundberg som kunde allt om den här typen av maskiner sedan han arbetat på Weelu, som tillverkade bland annat dessa armeringsmaskiner.

Nu hade Comeco två viktiga produktlinjer i företaget, värmare samt klipp- och bockningsmaskiner för armering. “Båda dessa produkter har sitt ursprung i Enköping och förhoppningen är att vi även på sikt ska kunna ta hem tillverkningen av värmarna till Enköping men då behöver vi mera produktionsyta. Idag går cirka 80 procent av tillverkningen av värmarna tillbaka till Sverige så det känns lite bakvänt att tillverkningen ligger i Finland”, säger Fredric.

Sedan 2009 har nya modeller av klipp- och bockningsmaskiner tagits fram och framåt sommaren lanserar man ytterligare en ny maskin för armeringsjärn upp till och med 16 mm. I Sverige och Norge är det Hikoki PowerTools som har försäljningsrätten under deras varumärke Bendof. På övriga marknader är det Comeco. “Vi exporterar lite grann till andra länder men har inte kapaciteten att öka försäljningen i nuläget, men intresset finns. ”Vi ser god potential för dessa produkter i exempelvis Tyskland”, berättar Fredric. Innan pandemin drabbade Sverige hade man ett samarbete med Business Sweden, tidigare Exportrådet som skulle hjälpa till att marknadsföra produkterna i exempelvis Tyskland. Men på grund av Covid-19-utbrottet grusades planerna och Business Swedens budget skars kraftigt ned så just nu ligger detta på is.

 

Breddar med Faither och Lifa luftrenare

Sedan 2017 har Comeco breddat sitt sortiment ytterligare genom samarbetet med företaget Branova Nordic och deras produktsortiment av luftrenare och avfuktare. Luftrenarna av varumärkena Faither och Lifa Air är ett utmärkt komplement. Faither 2000 är en kraftfull luftrenare för byggarbetsplatsen som klarar tuffa påfrestningar då den är tillverkad i formgjuten plast. “Det här är en perfekt produkt för uthyrning som tål just tuff hantering”, säger Fredrik Norell på Branova Nordic som delar lokaler med Comeco.

Luftrenaren Lifa Air är avsedd att förbättra inomhusklimat på exempelvis kontor, mobila moduler, hem eller liknande. Modellen LA502 klara att rena luften i lokaler upp till 110 m² och LA352 lokaler upp till 60 m². Lifa LA502 har en mycket hög filterkapacitet och är försedd med två HEPA-filter på hela 4,6 m² samt impregnerade aktiva kolfilter på 3,5 kg som ger LA502 en stor reningskapacitet. Den tar bort hela 99,97% av bakterier, pollen, virus och många fler ohälsosamma partiklar samtidigt som det enorma kolfiltret tar bort oönskade lukter. Den mindre modellen LA352 med ett HEPA-filter och fyra aktiva kolfilter säkerställer bra luften på en yta upp till 60 m².

“Vi har fått väldigt många positiva kommentarer från uthyrarna både vad gäller Faither och Lifa-produkterna. Luftrenarna från Lifa har i synnerhet visat sig väldigt effektiva att skapa frisk luft i byggbodarna. Faither-renarna är också väldigt konkurrenskraftiga prismässigt vill jag framhålla”, berättar Fredric.

 

“Renare luft på jobbet”

Sedan 2018 har Comeco och Branova sjösatt ett helt koncept som man kallar “Renare luft på jobbet”. Konceptet utgår förstås ifrån de varumärken och produkter som man marknadsför men tar ett helhetsgrepp på hur man skapar ett bättre och mera hälsosamt klimat på arbetsplatsen. “Ett bra inomhusklimat med ren och syrerik luft, fritt från damm, virus och sporer gör att man känner sig friskare och man blir så mycket piggare och effektivare. Det finns mycket att vinna på genom att ta tag i detta. Jag tror att vi är ganska ensamma om det här konceptet och vi sjösatte det på Nordbygg 2018 i Ramirents monter”, berättar Fredric.

Att ha ett renare och friskare inomhusklimat kräver lite insatser och underhåll. Men det räcker inte med att bara införskaffa luftrenarna. De behöver också underhållas genom regelbundna filterbyten. För att underlätta för kunden erbjuder ”Renare luft på jobbet” något som liknar ett abonnemangsavtal där alla filter byts regelbundet för bästa möjliga effekt på inomhusklimatet. Idag erbjuds detta genom olika samarbetspartners som sköter det löpande underhållet för de kunder som abonnerar på just “Renare luft på jobbet”.  

 

Nya produktionslokaler

En annan nyhet är att Comeco sedan första februari i år huserar i helt nya lokaler. Marken förvärvades för några år sedan och ligger knappt ett stenkast från de gamla lokalerna. Produktionshall och kontor stod klart till nyår så att man kunde flytta in.

“Det har varit en dröm att bygga nya ändamålsenliga lokaler och nu har vi 1300 m² att breda ut oss på. Vi har en otroligt bra personal så det känns extra viktigt med nya lokaler med tanke på personalen. Jag vill att de ska ha fräscha och ljusa lokaler att jobba i. Det förtjänar dom verkligen. De ska inte behöva flytta på saker fram och tillbaka när de jobbar för att det är för trångt”, säger Fredric.

I samband med att de nya lokalerna stod färdiga förvärvades även en av Comecos underleverantörer, Lillkyrka Mekaniska Verkstad och företaget Limek AB bildades. Lillkyrka Mekaniska Verkstad hade under en längre tid varit en underleverantör till produktionen av bock- och klippningsmaskinerna. “Att jag tillsammans med 2 anställda övertagit den verksamheten känns som ett naturligt steg i utveckling då vi haft ett nära samarbete länge och Lillkyrka Mekaniska Verkstad är en viktig kugge i vår produktion”, säger Fredric. Med denna resurs kan man nu även erbjuda andra typer av externa legoarbeten som svetsning, kantpressning, fräsning, svarvning med mera och levererar till flera olika industrier och företag i Mälardalen.

Comecos gamla produktionslokaler äger man fortsatt men de hyrs numera ut förutom en mindre lagerlokal. “Fördelen att ha de gamla lokalerna så nära är att vi kan flytta produkter och delar med en truck, vi behöver inte någon lastbilstransport och det är väldigt smidigt”, avslutar Fredric.

www.comeco.nu

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×