PDs Håltagningsspecial i 25 år

Publicerad 23/12, 2019 kl. 14:21

Varje december sedan 1995 har tidningen Professionell Demolering publicerat temaartikeln Håltagningsspecialen. I år blir det 25 gången i ordningen och 2020 fyller tidningen 25 år. Det ska vi fira med tårta på DEMCON i september, 2020.

På följande sidor hittar du som vanligt redogörelser och kommentarer från en handfull håltagningsentreprenörer om hur marknaden upplevs just nu och vad man tror om den närmaste framtiden för branschen.

 

Betongborrargruppen

Betongborrargruppen i Järfälla ägs som bekant numera av Relita Industri & Skadeservice. Betongborrargruppen Relita AB grundades 1997 och har idag sitt huvudkontor i Järfälla, Stockholm med lokalkontor i Kungsör och Örebro.  De tjänster som bolaget erbjuder på alla marknader man arbetar är lätt och tung rivning, totalrivningar, sanering och håltagning. Geografiskt arbetar man framförallt i Stockholm med omnejd, Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Strängnäs och Södertälje. Magnus Engvall som är Arbetschef Håltagning berättar att under 2018 omsatte man 187 MSEK och hade 124 anställda. För innevarande år uppskattar han att man kommer att klättra upp till hela 230 MSEK och antalet anställda ligger idag på 175 personer. Projekten har varit många under året men det enskilt största är ombyggnaden av Östermalmshallarna i Stockholm. Här har man utfört håltagning samt lätt och tung rivning. Andra stora jobb har varit lättrivning och sanering vid P10 i Strängnäs, rivning vid Wennströmska i Västerås samt Varberga i Örebro. I verksamheten har man också utfört en hel del byggservice under året.

Pågående projekt är bland annat rivning på Sergelgatan vilket är Hötorgshusens innergård i Stockholm, Varberga del 2 i Örebro, rivningsarbeten vid Kumlafängelset. Orgeltrampan i Örebro, Kvarteret Josef i Västerås samt några större serviceprojekt. 

Magnus Engvall berättar att man tror på en ökning av rotprojekt inom kontor, logistik och infrastruktur under den närmaste framtiden. Konjunkturen upplever han som tuffare nu med ökad konkurrens. “Vi lämnar lika många anbud som tidigare men vi märker att det är fler som räknar på jobben. Vi tror att under kommande år kommer konkurrensen att hårdna då nyproduktionen har avstannat på en del ställen. Det krävs att rotjobben ökar för att vi ska kunna hålla uppe volymen”, säger Magnus. Han upprepar att fler räknar på de jobb som finns vilket tyder på att mängden minskat. En del tar också in billigare arbetskraft för att kunna konkurrera och det är något Betongborrargruppen vill motverka. Under 2019 har man bland annat investerat i ett antal nya rivningsrobotar, en grävmaskin samt uppdaterat med ett antal nya servicebilar.

Företaget är medlemmar i BFB och Sveriges Byggindustrier samt är certifierade enligt BF9k. Bolagets personal har all de utbildningar som är nödvändiga för att de ska utföra ett säkert arbete i dagens byggverksamhet och inom industrin. Man är även godkända för arbete på flygplatser i stockholmsregionen.

www.betongborrarn.se

 

Delete Heavy Demolition AB

Delete har sedan 1 december namnändrat till ovanstående. Håltagningsmetoder ingår som en viktig del av rivningen. Deletes historia inom rivning och håltagning sträcker sig långt tillbaka i tiden genom de olika förvärven man genomfört under det senaste decenniet. Men Delete som moderbolag grundades 2010 i Finland. Företagets huvudägare är Axcel, ett dansk-svenskt private-equity-bolag. Övriga delägare är ledningen för bolaget och ett antal nyckelpersoner. Delete arbetar över hela Sverige. Den totala omsättningen för gruppen ligger på 2 miljarder SEK och man sysselsätter cirka 1000 personer i Sverige och Finland varav i Sverige cirka 300. Under året har man utfört en rad renodlade håltagningsuppdrag, bland annat demonteringen av Storbron i Gävle som nu avslutats. Större håltagningsprojekt har genomfört vid Hekla (pågående), Slussen och Metsä i Husum. My Lind, som är marknadschef, berättar för PD att man bedömer marknadsläget som fortsatt gynnsamt vad gäller förfrågningar. Men konkurrensen är fortsatt hård. “Oftast är det tyvärr priset som styr. Men i de fall mervärden som kvalitet, metoder, säkerhet och arbetsmiljö också räknas är vi fortsatt extra konkurrenskraftiga”, säger My. Delete är medlemmar Sveriges Byggindustrier, Sanerarnas Riksförbund. Delete är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001 och utbildar sin personal på de områden som krävs för att utföra arbete inom sin verksamhet.

www.delete.se

 

Göteborgs Betongborrning AB

Christer Efraimsson, som arbetar med inköp och kalkyl på Göteborgs Betongborrning berättar att bolaget grundades av Folke Pettersson. Idag ägs företaget av Mattias Jonsson och man håller till i Göta, Lilla Edets Kommun. Det geografiska arbetsområdet är i huvudsak Västra Götaland och framförallt Göteborgsområdet och 3-stadsregionen.

Under 2018 omsatte man 54MSEK och man räknar med at komma upp i ungefär samma summa för 2019.

Det största projektet var och är ett uppdrag för Tuve Bygg i Borås kallat Gamla Posthuset. Här har varit i över ett år och projektet kommer att pågå från och till under hela nästa år. Man har en rad andra mindre jobb och inom kort påbörjar man ett större jobb för Vestia.

Under året har en hel del maskininvestering gjort för att föryngra maskinparken så investerat i nya handborrmaskiner, stativ, borr med mera. Man har också införskaffat en ny 14-tons Volvo bandgrävare. 

Angående marknadssituationen är Efraimsson nöjd. “Marknaden i vårt distrikt känns mer stabil än andra regioner och det är mycket att räkna på. Det kommer att byggas mycket i området de närmsta åren”, säger han. Men han tillägger att konkurrens är som vanligt stentuff. Många räknar på samma jobb. Bolaget är ISO 9001:2015 certifierade.

www.betongborrning.com

 

Luleå Hålmetodik AB

Företaget grundades 1978 av Nils Ola Krona, Ola Svanberg och Sven-Erik Sällström. 2005 köptes företaget av Gunnar Boman, Bohmans Betongborrning AB. Sedan januari 2019 ägs bolaget av Gunnar tillsammans med sonen Johannes Boman och dottern Fanny Stenberg. Luleå Hålmetodik AB har sitt kontor i Luleå. Bolaget utför arbeten i hela Norr- och Västerbotten. 2018 hade man en omsättning på cirka 17MSEK. Den uppskattade omsättningen för 2019 ligger på cirka 15MSEK. I dagsläget har man 15 anställda.

Några av de projekt man genomfört under året är Vilan i Kiruna, Billerud i Kalix, SSAB i Luleå och Smurfit Kappa i Piteå. Just nu arbetar man på bland annat By 111 i Boden, Coop på Storheden, Kalixbron, Aurorum, Kvarteret Lejonet, Edeforsgatan-Vretvägen. “Vi har en hel del projekt på gång med start i början på nästa år, exempelvis åt Byggmästareföreningen, KONE och HÖ Allbygg”, säger Gunnar Bohman.

Under året har man förnyat bilparken på företaget, i övrigt har det inte behövts några större investeringar.

“Just nu verkar allt rulla på i maklig takt och vi har väldigt mycket att göra inom närmsta framtiden, vi hoppas det fortsätter så”, tillägger Gunnar.

Företaget är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och BFB.

www.halmetodik.se

 

Håltagarna Borrteknik AB

Bolaget grundades av Richard Danielsson och ägs idag av Richard och sonen Peter Danielsson. Man arbetar idag över hela Mälardalen och företagets kontor ligger i Södertälje. Man sysselsätter 47 anställda och har en omsättning runt 50MSEK vilket gäller både för 2018 och 2019. Större genomförda projekt under året är Scania Byggnad 002 och Brädstapeln. Pågående projekt är Dallas, Sthlm New och Albano. Större bokade men ej påbörjade är exempelvis Södertälje kanal. Investering under året är främst kontinuerliga uppdateringar av maskinparken.

Peter Danielsson som är VD i verksamheten berättar att han upplever marknadssituationen helt OK. Orderingången är god. Vad gäller framtiden så svarar han: “Jag ser med spänning framåt. Men konkurrens på lika villkor är en utmaning och samtidigt utvecklande”.

Företaget är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening samt medlemmar i branschföreningen BFB. Man fortsätter att investera i sin personal och uppdaterar ständigt med de utbildningar som yrket och beställare kräver. “Vi vill att alla skall ha ett yrkesbevis”, tillägger Peter. Bolaget är certifierat enligt BF9K.

www.haltagarna.se

 

AF Härnösand Byggreturer AB

Bolaget grundades 1997 och ägs idag av AF Gruppen. Företaget har kontor i Härnösand samt Stockholm. Geografiskt arbetar över hela Sverige men med tyngd i Stockholmsområdet samt Norrlandskusten. Omsättningen landade 2018 på 169 miljoner och man har 50 anställda.

Exempel på genomförda projekt under året är Uppsala Stadshus, The Brick (Ericssonhuset), kvarteret Jakob Mindre, St Görans Sjukhus med flera.

Pågående projekt sker vid Södersjukhuset, kvarteret Polacken, Huddinge Sjukhus, Dragarbrunn, kvarteret Brandmästaren, Novumhuset, Resecentrum Sundsvall med flera.

Nicklas Klingberg, som jobbar med anbud på företaget, säger att marknadssituationen ser bra ut. “Vi har många nya projekt på gång”. Han berättar att man under året dessutom har uppdaterat sin maskinpark med nya vägg- och golvsågar samt ett antal borriggar.

Nicklas säger som de flesta andra att orderingången är god men att det är hög prispress på jobben.

Företaget är medlem i Sveriges Byggindustrier. Innehar asbestsaneringstillstånd samt transporttillstånd. Utbildningar: Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U, Miljöansvarigutbildning, Asbestsanering, PCB-sanering, Säkra lyft, Heta arbeten, Mobil arbetsplattform, Brandskydd på byggarbetsplatser, Ställningscertifikat, Arbetsledarutbildning, Hjärt- och lungräddning.

www.byggreturer.se

 

Owe Larsson Borr AB byter namn till OLB Entreprenad AB

Företaget grundades 1987 av Owe Larsson. Från 2018 tog Johan Nilsson, Eino Lyktberg, Peter Johansson, Peter Stark, Björn Adolfsson över. Bolagets säte ligger i Nyköping.

Det över 30 år gamla bolag arbetar geografiskt främst i området Nyköping, Katrineholm, Trosa och Stockholm. Omsättningen 2018 hamnade på 52MSEK och man sysselsatte 36 personer.

Exempel på genomförda större projekt under året är jobb vid SSAB och NCC Sjukhuset vilket pågår för närvarande och kommer att fortsätta under 2019.

Man har kontinuerligt uppdaterat sin maskinpark och även investerat i en lite grävare, Volvo EC55.

Johan Nilsson på OLB berättar att marknadssituationen ser bra ut. “Vi har inte märkt något”, säger han. Det får vi ta som att det ser bra ut och han tror inte på någon negativ förändring nästa år utan framtidsutsikterna vad gäller jobb ser bra ut. Men han säger som alla att prisbilden är pressad och man måste slåss om jobben. På certifieringssidan har man nyligen genomgått ett tungt arbete för systematiskt arbetsmiljöarbete, HSEQ, och är godkända för att vara leverantörer till SSAB.

 

AB SHC Håltagning

Bolaget är en av veteranerna i branschen och statades för mer än 35 år sedan, Tomas Fredriksson som var en av grundarna, är fortsatt huvudägare, Osten Jonsson och Anderas Lindström är numera delägare, SHC Håltagning har kontor både i Norrköping och Linköping. Det huvudsakliga geografiska arbetsområdet är Östergötland.

SHC har brutet räkenskapsår och 2018-2019 hamnade omsättningen på 95 milj. För 2019-2020 är målet att komma upp i samma nivå. Företaget har 55 anställda.

Under de senaste 12 månaderna har man haft väldigt mycket jobb på Sjukhusen i Linköping, Norrköping och Katrineholm. Generellt är det mer ROT-jobb. Exempel på stora pågående jobb är ett större jobb på SAAB i Linköping NAF, Gränges i Finspång projekt Gripen, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, flera projekt på Vrinnevi-sjukhuset i Norrköping och US i Linköping.

Väntande större projekt är ett större stambytesjobb i Norrköping i kvarteret Stallet. Vad som är signifikativt, enligt Tomas Fredriksson är kort framförhållning. 

Under året har man löpande uppdaterat maskinparken och investerat i en Brokk 60 och en DRX 310 samt köpt flera väggsågar från Husqvarna.

Vad gäller jobben så tycker Tomas att det nu sker en förändring från riktigt stora jobb till flera mindre jobb. “Vi har samma antal folk i gång nu men på fler arbetsplatser”, säger han.

Han har svårt att bedöma hur framtiden kommer at se ut men har en känsla av att det kommer att bli flera kommunala uppdrag då det inte är samma tryck hos byggarna just nu.

SHC grundades 1984 och firar hela 35 år i år. Grattis får vi säga! “Vi klart det största håltagningsföretaget i Östergötland och ett av de tre största i Sverige”, säger Tomas.

Bolaget är medlemmar i Sveriges Byggindustrier, BFB och Norrköping Byggmästare förening. Man är ISO 9001, 14001 och 45001 certifierade och har fått R-licens som innebär att man jobbar etiskt rätt, vilket i sin tur innebär att kunderna uppfattar bolaget som ärliga och att man arbetar jämställt.

www.shchole.se

 

Betonghåltagning NBT AB

Betonghåltagning NBT AB startade 1992 av Thomas Mickelsson som är fortsatt ägare till bolaget. De flesta jobben görs i Stockholm men man har även filialer i Jokkmokk och Pajala. Under 2018 omsatte man 17MSEK och den beräknade omsättningen för 2019 hamnar på 13MSEK.

Större genomförda projekt 2019 har varit renoveringsarbeten i Skärholmens Centrum. Stora pågående och kommande projekt är arbeten vid den så kallade Getingmidjan. Getingmidjan är den kända tåglänken mitt i centrala Stockholm mellan Stockholm Central och Stockholm Södra, som nu genomgår omfattande renovering och ombyggnad.

Företaget har inte genomfört några större investeringar under det senaste året.

Thomas Mickelsson upplever konjunkturen som svag just nu och tippar på att det kommer at vara så under ett par år till. Thomas tycker att fördelen med att arbeta i lågkonjunktur är att då är de som ska vara i branschen där. Många lycksökare prisar sig in i en högkonjunktur, som vi haft de sista åren, och dessa har inte byggt upp en buffert och då försvinner de när det blir tuffare.

“Konkurrenssituationen är helt okey då vi har ganska dyra investeringar och det håller borta utländska företag”, säger Thomas.

Bolaget är medlemmar i Svenska Byggindustrier, Stockholms byggmästareförening, BFB.

www.betonhaltagningnbt.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×