Håkan Andersson levererar luftrenare till Skanska Hyresgruppen i Umeå. Totalt 40 Oxysan 2000-enheter.

Oxysan revolutionerar arbetsplatsen

Publicerad 19/9, 2018 kl. 11:49

Tidigare i år publicerade Professionell Demolering en artikel om nyheter för luftrening och stofthantering. Vi berörde kort tillverkaren Renluftstekniks produkter Oxysan som säljs av Jerneviken Maskin på den svenska marknaden.

I samband med franska mässan Intermat träffade PDs redaktör Jan Hermansson Håkan Anderson som är marknads- och försäljningschef för Renluftsteknik. Andersson berättade nu att man börjat titta på fler marknader för sin unika luftreningsutrustning Oxysan. Renluftsteknik ställer ut i Jernevikens monter på DEMCON och visar och demonstrerar sina produkter. För de som ännu inte riktigt bekantat sig med Oxysan gör vi här en kort sammanfattning av systemet.

För några år sedan i Sverige lanserades Oxysan för den svenska byggindustrin. Tekniken i sig var inte ny, men erbjöd ett mycket effektivt sätt att styra dammpartiklar i luften genom att jonisera luften på arbetsplatsen. Den joniserade luften gör att dammpartiklarna klumpar ihop, och genom ökad vikt faller partiklarna till golvet, vilket gör dem lätta att suga upp av en dammsugare. Företaget Renluftsteknik AB (RLT) i Göteborg har använt tekniken i sin Oxysan-serie av luftrenare som lanserades på den svenska marknaden för några år sedan. Idag finns fyra modeller i Oxysan-serien: Oxysan 200, Oxysan 1000, Oxysan 2000 och Oxysan 4000. Det kompletta Oxysan-sortimentet har nyligen uppgraderats och industriella joniserare kan idag täcka ett arbetsområde från 20m2 till 400m2. Tekniken är 100% ozonfri och eliminerar inte bara farligt damm, utan även lukt och bakterier, vilket gör det användbart i många typer av miljöer. Ursprungligen lanserades Oxysan på den skandinaviska marknaden, men för cirka ett år sedan har Renluftsteknik utvecklat ett nätverk av europeiska distributörer.

“I Sverige välkomnades vårt Oxysan-sortiment med öppna armar när det lanserades för några år sedan, och idag använder många små och stora byggföretag framgångsrikt våra produkter. Vi kan nu se ett växande intresse från entreprenörer och industrin i andra europeiska länder”, säger Håkan Andersson. Han tillägger vidare att Skanska Rental i Sverige har en ledande roll i dammreducering och RLT har nyligen levererat 40 enheter av Oxysan 2000-ionisatorer. Dessa används för en mängd olika jobb, inklusive en stor renovering i Umeå, där det var viktigt att minimera antalet skadliga partiklar i luften.

Enligt RLT förbättrar Oxysan arbetsmiljön jämfört med filterbaserade luftrenare, genom att eliminera mer än 90% av de luftburna mikropartiklarna och kan, tillsammans med flera enheter, hantera ganska stora områden effektivt. Oxysan-enheterna är också mycket lätta att betjäna, transportera och rensa, samt att har en lägre driftskostnad än traditionella luftrenare.

“Det kan tyckas som magi, men tekniken bakom Oxysan är ganska enkel. Vad som händer är att när man joniserar är luften fylld med positiva och negativa joner, vilket gör föroreningarna i luften klumpar samman till större och större partiklar, och i ett skede faller de till marken och stannar där. Därefter är det väldigt lätt att suga upp dem med en industriell dammsugare, och du får en helt ren arbetsmiljö”, säger Andersson. Han tillägger att traditionella luftrenare suger upp partiklarna i sina filter, medan det med jonisering rensar arbetsområdets luft. När de skadliga partiklarna ligger ojoniserade i ett filter utgör de också en risk när filtret ska rensas. Den risken elimineras med Oxysan. Oxysan-användning resulterar också i att luften blir mer syrerik vilket är en positiv sidoeffekt.

Oxysans lägre driftskostnader är kopplade till lägre filterkonsumtion, reducerat och enklare rengöringsarbete. Genom att rengöra förfilteret och det grova filtret dagligen behöver partikelfiltret endast rengöras varje vecka. Byte av för- och grovfilter bör också utföras varje vecka, medan partikelfiltret kan bytas på tre eller sex månader beroende på hur smutsigt det är.

Oxysan 2000 och 4000 har utvecklats speciellt för byggnadsindustrins krav genom att de är lätta att demontera, inspektera och rengöra. 2000 och 4000 har ett G4-förfilter, ett G4 grovt filter och ett F9-partikelfilter. Normal effekt är 230V med 300W maximal energiförbrukning. Oxysan 2000 har en ljudnivå på cirka 60 dBA och en totalvikt på 55 kg. Allt detta innebär att användarna kan nå nya nivåer av luftrengöring tack vare den bipolära joniseringsprocessen som eliminerar mer än 90% av de farliga luftburna partiklarna med en diameter av 0,001 till 100 µm. Enligt Renluftsteknik är Oxysans rengöringsgrad betydligt högre och säkrare än vid användning av en traditionella luftrenare.

www.rlt.se

 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×