ÖKAD EFFEKTIVITET OCH LÄGRE DRIFTSKOSTNADER

Publicerad 19/12, 2018 kl. 13:42

Nästa generations grävmaskiner från Caterpillar i 30-tonsklassen – 330 och 330 GC – ger ökad drifteffektivitet, lägre bränsle- och underhållskostnader samt bättre förarkomfort jämfört med tidigare modeller.

Dessa nya grävmaskiner erbjuder unika kombinationer av funktioner som utvecklats för att matcha entreprenörernas produktivitets- och besparingsmål.

Nya Cat 330 ger hög produktivitet och höga prestanda, är som standard utrustad med inbyggd Cat Connect-teknik och är den maskinen av de två modellerna som har den högsta effekten och lyftkapaciteten.

Nya Cat 330 GC har perfekt avvägda produktivitetsfunktioner samt låga kostnader för bränsle och underhåll. Resultatet är hög tillförlitlighet och låga kostnader per produktionstimme. Tekniken ökar effektiviteten med upp till 45 procent. Nya 330 kan ståta med branschens högsta nivå av standardutrustning för ökad produktivitet. Inbyggd Cat Connect-teknik höjer effektiviteten med upp till 45 procent vid traditionell nivellering.

Standardsystemet Cat GRADE med 2D ger vägledning när det gäller djup, lutning och horisontellt avstånd på standarpekskärmen, vilket gör att förarna kan åstadskomma ett mer exakt resultat. Systemet kan enkelt uppgraderas till Cat GRADE med Advanced 2D eller Cat GRADE med 3D. Standardmonterade Grade Assist automatiserar bommens, stickans och skopans rörelser så att föraren håller rätt djup enkelt och smidigt med enspaksgrävning.

Cat Payload ger exakta lastmål och ökad lastningseffektivitet. Med vägning under körning och uppskattningar i realtid av nyttolast hjälper Payload att undvika över-/underlastning. Nya Lift Assist hjälper föraren att säkert plocka upp tunga föremål utan att tippa. Synliga och hörbara larm indikerar huruvida en last är inom grävmaskinens gränser.

E-gräns förhindrar att grävmaskinen flyttas i förhållande till de börvärden som definierats av föraren. Systemet är särskilt användbart vid arbete under byggnader och nära trafik. Maskin- och programvaran Cat LINK™ kopplar ihop byggarbetsplaten med kontoret och ger chefer maskinkritisk driftsinformation.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×