OilQuick lanserar Clean System

Publicerad 22/5, 2019 kl. 10:54

Redan 1993 släppte OilQuick det första fullhydrauliska snabbfästessystemet på marknaden, vilket revolutionerade branschen och definierade vad som är dagens teknik. OilQuick har sedan starten sålt över 26 000 system vilket gör OilQuick klart störst på marknaden.

Med snabbfästets segertåg har även mångfalden av system ökat – och därmed också risken för godtyckliga systemkombinationer, som kan resultera i oförutsägbara problem.

OilQuick reagerar på den här utvecklingen med ett frivilligt Clean System-samarbetsavtal.

“Tillsammans med handeln står vi upp för homogena systemlandskap – för att skydda användarna och skapa förtroende för våra handelspartners. Clean System-partnerprogrammet riktar sig till OilQuick-handelspartners som vill skilja sig från konkurrenterna genom en utomordentligt hög kvalitetsnivå – från rådgivning för optimal användning till försäljning, uthyrning och after sales-service. Med Clean System-certifieringen ger man en tydlig signal om att man tar ansvar för sin affär. Man blir en del av en växande intressegemenskap som främjar homogena systemlandskap”, berättar Johan Lindqvist, säljchef på OilQuick.

Faktum är att något standardiserat gränssnitt för snabbfästen inte existerar idag – och därmed inte heller någon universell kompatibilitet av system från olika leverantörer. Om man blandar systemtillverkare uppkommer ökad risk för slitage, felfunktioner och olyckor. OilQuick upplever att konkurrenter lovar 100% kompatibilitet med OilQuick-produkter, vilket inte stämmer.

“Vi uppskattar konkurrens som motor för innovation, men vill samtidigt skydda våra produkters prestanda gentemot riskerna av en märkesövergripande blandad användning”, avslutar Johan.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×