Nya grävare från Cat

Publicerad 22/5, 2019 kl. 11:44

Nästa generations grävmaskiner från Caterpillar i 30-tonsklassen – 330 och 330 GC – ger ökad drifteffektivitet, lägre bränsle- och underhållskostnader samt bättre förarkomfort jämfört med tidigare modeller.

Dessa nya grävmaskiner erbjuder unika kombinationer av funktioner som utvecklats för att matcha entreprenörernas produktivitets- och besparingsmål.

Nya Cat 330 ger hög produktivitet och höga prestanda, är som standard utrustad med inbyggd Cat Connect-teknik och är den maskinen av de två modellerna som har den högsta effekten och lyftkapaciteten.

Nya Cat 330 GC har perfekt avvägda produktivitetsfunktioner samt låga kostnader för bränsle och underhåll. Resultatet är hög tillförlitlighet och låga kostnader per produktionstimme. 

 

Tekniken ökar effektiviteten

Nya 330 kan ståta med branschens högsta nivå av standardutrustning för ökad produktivitet. Inbyggd Cat Connect-teknik höjer effektiviteten med upp till 45 procent vid traditionell nivellering. Standardsystemet Cat GRADE med 2D ger vägledning när det gäller djup, lutning och horisontellt avstånd på standarpekskärmen, vilket gör att förarna kan åstadskomma ett mer exakt resultat. Systemet kan enkelt uppgraderas till Cat GRADE med Advanced 2D eller Cat GRADE med 3D. Standardmonterade Grade Assist automatiserar bommens, stickans och skopans rörelser så att föraren håller rätt djup enkelt och smidigt med enspaksgrävning. Cat Payload ger exakta lastmål och ökad lastningseffektivitet. Med vägning under körning och uppskattningar i realtid av din nyttolast hjälper Payload användaren att undvika över-/underlastning. Nya Lift Assist hjälper föraren att säkert plocka upp tunga föremål utan att tippa. Synliga och hörbara larm indikerar huruvida en last är inom grävmaskinens gränser.

E-gräns förhindrar att grävmaskinen flyttas i förhållande till de börvärden som definierats av föraren. Systemet är särskilt användbart vid arbete under byggnader och nära trafik. Maskin- och programvaran Cat LINK kopplar ihop byggarbetsplaten med kontoret och ger chefer maskinkritisk driftsinformation.

 

Ökad bränsleeffektivitet

Tack vare deras konstruktion förbrukar nästa generations Cat-grävmaskiner mindre bränsle per arbetsenhet än de modeller de ersätter – upp till 20 procent för 330 jämfört med 330F och så mycket som 15 procent för 330 jämfört med 330D2. Det nya Smart-driftläget matchar automatiskt motor- och hydrauleffekten till grävförhållandena, vilket optimerar såväl bränsleförbrukningen som prestandan. För att ytterligare minska bränsleanvändningen sänks motorvarvtalet automatiskt när det inte finns något hydraulbehov. Grävmaskinerna är utrustade med en ny huvudreglerventil som gör att inga pilotledningar behövs, samtidigt som tryckförlusterna minskar och bränsleförbrukningen sänks.

Det nya kylsystemet använder automatiskt reverserande fläktar som oberoende övervakar hydrauloljans, kylarens och luft-till-lufteftekylarens temperaturer för att leverera exakt det luftflöde som krävs. Cat 330 har en större 6 700 kg (14 770 lb) motvikt som gör att grävmaskinen klarar att lyfta nästan 10 procent mer än 330F och upp till 15 procent mer än 330D2. Med ökat svängtryck, en större svängdrivning och större svänglager ger Cat 330 fem procent högre svängmoment jämfört med tidigare serier, vilket underlättar arbetet vid återfyllning och lyft i sluttningar.

 

Sänkta underhållskostnader

Cats nya grävmaskiner ger utökade och mer synkroniserade underhållsintervaller, vilket sänker underhållskostnaderna med upp till 20 procent jämfört med tidigare serier.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×