Nya avfallsbestämmelser sedan första augusti, 2020

Publicerad 5/10, 2020 kl. 16:56

Den 1 augusti 2020 börjar nya bestämmelser att gälla för den som hanterar bygg- och rivningsavfall. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall.

Kraven motsvarar bestämmelser i avfallsdirektivet. Den som samlar in bygg- och rivningsavfall som har sorterats ut ska samla in de avfallsslagen separat. Syftet med utsorteringskraven är att komma högre upp i avfallshierarkin så att både förberedelse för återanvändning och materialåtervinning kan öka. Utsorteringskraven kommer att ge ökade förutsättningar för att kunna åstadkomma fler cirkulära flöden av material inom bygg- och rivningsverksamheter.

 

De viktigaste delarna

• Utökade krav på att anteckna uppgifter om farligt avfall. Det innebär att ni för avfallstransporter från 1/8 måste anteckna mer uppgifter än tidigare. Säkerställ att ni har rätt anteckningar genom att gå igenom kraven. Transportdokument ska göras som vanligt, och nu även om ni kör farligt avfall från verksamheten på egen hand.

• Från 1/11 ska ni dessutom rapportera in de antecknade uppgifterna inom 2 dagar till ett system som Naturvårdsverket bygger.

• Bygg- och rivningsavfall ska sorteras ut i minst 6 fraktioner (trä, mineral, glas, metall, plast och gips).

• Kravet på er som ursprunglig avfallsproducent att hantera avfall utifrån avfallshierarkin (prioritera återanvändning, återvinning etc.) skärps. Det innebär att kraven på sortering ökas. Eller kanske snarare att det blir mindre rimligt att lämna avfall som kan återvinnas i blandade fraktioner där återvinning ej sker.

• Utökade regler gällande kontrollplaner gällande avfall från byggverksamhet och återanvändning av byggprodukter.

 

Varför ny lagstiftning?

Sverige är generellt dåliga på att samla in statistik på farligt avfall och avfallshantering. Det är ett krav från EU att vi måste bli bättre på det här. Lagen är alltså helt motiverad för statitiska undersökningar och inte på miljömässiga argument. Den kritik som bland annat framförts mot bestämmelserna är exempelvis att transporterna inom rivningssektorn kommer att öka i och med sorteringen. “Men det är inget man tar hänsyn till eftersom att det inte är motiverat med miljömässiga argument”, kommenterar Amanda Borneke som är Kvalitets- och Miljöledare på rivningsentreprenören CS Riv- & Håltagning i Hisings Backa.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×