Nu kommer Vattenjetten

Publicerad 28/3 kl. 11:16

Det har dykt upp en ny aktör på den svenska vattenbilningsarenan, nämligen bolaget Vattenjetten AB. Det vill säga bolagskonstellationen är ny men inte personerna bakom bolaget.

Under sommaren 2021, mitt i brinnande pandemi, startade Joakim Sahlsten vattenbilningsföretaget Vattenjetten AB i Farsta. Sahlsten är en av ägarna av Storstaden Entreprenad AB med lång vana från renovering av exempelvis p-hus. Han såg då potentialen för ett renodlat företag för bland annat vattenbilningsuppdrag.

 

Fler delägare

Med tiden knöt han till sig Daniel Stenberg och Patrik Lindell som bland annat jobbat mycket med rivning och håltagning. Han kontaktade också Mattias Johansson som har lång erfarenhet från vattenbilning. Mattias har jobbat med flera olika aktörer inom vattenbilning och kommer från Corvara. Därefter jobbade han med nordisk Vattenbilning och senast Waterjet Entreprenad. Men det tog lite tid för Mattias att hoppa på det nya bolagskonceptet. Men i januari i år beslöt han sig för att säga ja till erbjudandet. Idag ägs Vattenjetten AB av Joakim Sahlsten, Daniel Stenberg, Patrik Lindell och Mattias Johansson. Under årets första kvartal har alla pusselbitar fallit på plats och verksamheten är nu i full gång. Patrik Lindell kommer att utses till företagets VD.

Vattenjettens huvudkontor ligger i Farsta söder om Stockholm med en filial i Göteborg. Mattias är stationerad på filialen i Göteborg men jobbar med projekt både i Stockholm och Göteborg så han rör sig hela tiden mellan storstäderna. Fokus i Vattenjettens satsning kommer att ligga på infrastrukturprojekt som broar, viadukter och liknande. Hit räknas också hamnanläggningar. Men även parkeringshus, kraftverk och processindustri är viktiga områden. ”Just nu ligger vårt fokus i satsningen på Stockholms- och Göteborgsområdet men Malmöregionen är också intressant. Vi är heller inte främmande för att ha någon filial ute i landet för att lättare nå ut till kraftverks- och industriprojekt. Jag är ju värmlänning så kanske Karlstad kan vara aktuellt i framtiden”, säger Mattias med glimten i ögat. Nu är det som sagt mycket Stockholm och Göteborg som gäller men man vill vara rikstäckande och siktar även på jobb i de övriga nordiska länderna på sikt. Man gör just nu väldigt mycket handlansjobb. ”Handlans är vår mest beställda tjänst just nu. Det är en mycket flexibel teknik där vi arbetar med högre tryck vilket minskar vattenåtgången”, säger Mattias.

 

Hög investeringstakt

Så här i uppstarten behövs en hel del utrustning för at komma igång. Nyligen förvärvade man en EcoSilence-pump från Aquajet Systems och även den nya vattenbilningsroboten 750V.

”Jag måste poängtera att vi är mycket nöjda med nya roboten från Aquajet. Det talades om en 30-procentig kapacitetsökning. Innan jag hade jobbat med den så var jag skeptiskt till om den verkligen kunde leverera en sådan ökning. Men det stämmer banne mig. Den är fenomenal. Det är oerhört stor skillnad i avverkning tycker jag. Den ger dessutom ett mycket bättre slutresultat för ny vidhäftning”, säger Mattias.

Man har dessutom investerat i två kompletta handlanssystem från Hammelmann under 2022. I dagarna anlände ytterligare ett Hammelmann-system och ett till är på gång.

Idag har man fem kompletta handlanssystem och man planerar att köpa ytterligare en robot. Idag är man 11 anställda i bolaget varav tre är tjänstemän och resten operatörer men man kommer att behöva nyanställa under året. Under 2022 omsatte bolaget 13 Mkr och för 2023 siktar man på att komma upp i dryga 25 Mkr.

 

Hög sysselsättningstakt trots lågkonjunkturen

Även om bolaget är ganska nybildat så har man fullt upp med projekt. Storstaden Entreprenad AB, där Joakim Sahlsten är huvudägare, är en av flera viktiga kunder. Man har nyligen utfört ett jobb för dem på Brf Vingen i Stockholm där man använde två handlanssystem och en robot.  Ett annat exempel på jobb är i Tingstadstunneln i Göteborg där man också använt två handlanssystem och en robot. Just nu jobbar man bland annat på Brf Terrassen i Stockholm. Också ett uppdrag för Storstadens Entreprenad AB.

Vattenjetten har sedan starten haft full beläggning med jobb men från och till märks det att vi ändå lever i en lågkonjunktur och de kanske får kriga lite mer om jobben än normalt. ”Men vi ser väldigt ljust på framtiden och vi arbetar aktivt på att hela tiden knyta an till nya samarbetspartners. En prioriterad sak är att göra riktigt bra ifrån sig på jobben och utmärka oss så att våra beställare ser mervärdet i att anlita oss”, säger Mattias.

Vattenjettens operatörer är alla väl utbildade och har lång erfarenhet från att jobba med vattenbilning och är certifierade för uppgiften.

www.vattenjetten.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×