Nu kommer DACO från Helsingborg

Publicerad 27/12, 2023 kl. 18:50

I Professionell Demolering nummer 3 publicerades temat Våra Rivningsentreprenörer. Tyvärr fick vi inte med företaget DACO Contractor ABs bidrag så vi publicerar det nu.

Daco Contractor grundades 1999 och ligger idag i Ödåkra utanför Helsingborg. Sedan 2021 ägs och drivs bolaget av Markus Andreasson. Bolagets ledning utgörs av Markus Andreasson som är VD och Jakob Nilsson som är Verksamhetschef.

 

Intressanta och krävande projekt

Omsättningen för 2022 landade på hela 173 miljoner kronor och för innevarande år räknar man att nå upp i 205 Mkr. Idag har man 77 anställda. Daco jobbar med rivning, sanering, betonghåltagning och återbruk. ”Tack vare Markus bakgrund från andra delar av entreprenadbranschen har vi ett bredare tjänsteutbud omfattande även krossning och masshantering”, berättar Jakob Nilsson.

Bolaget arbetar rikstäckande och där jobben finns med i huvudsak handlar det om södra Sverige. Ett exempel på ett nyligen genomfört projekt är rivningen av en bro som löpte tvärs över E22. Det här var ett roligt och utmanande projekt med tuff tidsplan. På grund av trafikflödet kunde E22an bara stängas av under en natt vilket medförde en ytterst knaper tidsplan. Projektledaren tillsatte tre grävmaskiner som fick jobba simultant under hela natten. ”Det var en härlig bedrift att komma i mål innan tidsfristen gick ut. Beställaren var imponerad när de såg att trafikflödet släpptes på lagom till morgonrusningen”, berättar Jakob.

Andra exempel på projekt, och ur ett hållbarhetsperspektiv, är en totalrivning av en större skola i Skåne. Förutom de sedvanliga utmaningarna med att riva större fastigheter i tät bebyggelse fanns det långtgående krav på återbruk i projektet. Utöver att jobba med återbruk av sedvanliga inventarier, inredning, vitvaror och så vidare skulle man även återbruka HDF-bjälklag.

Skolan hade tre våningsplan och hade HDF-bjälklag som skulle återbrukas mellan våning 2 och våning 3. DACO behövde demontera taket och hela den översta våningen för att komma åt HDF-bjälklagen. ”Det var glädjande att se projektets framfart gällande säkerhet och utförande. Samtliga HDF-bjälklag som skulle återbrukas är nerplockade och nyligen godkända av beställaren – helt fantastiskt”, kommenterar Jakob.

Vad gäller investeringar i maskinparken så uppdateras maskinparken kontinuerligt både vad gäller ersättningsmaskiner och nyinvesteringar. Under 2023 har man köpt två nya ersättningsmaskiner samt utökat maskinflottan med ytterligare tre grävmaskiner. Man har förvärvat en lastbil, en hjullastare och en mobilkross.

Till detta skall läggas att man investerat i nya lokaler till sitt uthyrningsförråd av handverktyg och andra maskiner.

 

Tror på fortsatt god tillgång på jobb

Vad gäller de rådande konjunkturerna så upplever man att det fortsatt råder en relativt god nivå på efterfrågan av företagets tjänster. Tillgången på jobb har för visso minskat en aning men uppfattningen inom bolaget är att den allmänna avmattningen inom byggbranschen mera påverkar andra sektorer. ”De segment vi nischar oss mot har fortsatt ganska god tillgång på jobb”, säger Jakob.

Avseende konkurrens från andra aktörer så är man van att det är ganska tufft med små marginaler. Men man anser att konkurrens är något positivt och som gynnar branschen och alla aktörer i den. ”Det finns definitivt plats för alla professionella aktörer idag och framöver. Vårt uppdrag är att jobba vidare på det sätt vi gör med att fokusera hårt på det vi är bra på och hitta nya sätt att optimera vårt arbetssätt och hela tiden förstärka vårt kunderbjudande”, säger Jakob.

Jakob fortsätter att jobben har minskat under 2023 och den trenden kommer nog att hålla i sig under 2024. Denna utveckling har satt press på vissa segment och i gengäld har flera av Dacos kunder hittat alternativa vägar. Till exempel har nyproduktionen mattats av men i gengäld har man sett mycket mera aktivitet vad gäller ombyggnationer. För Dacos del har man god beläggning under hela 2024 och man räknar med att fortsatt kunna hålla sina underleverantörer med arbete. ”Vår bransch har länge varit prispressad vilket gör att ytterligare prissänkningar skapar utmaningar för både oss och branschen. Vi är dock övertygad om att omställningen till mer cirkulärt byggande och högre krav på rivningsentreprenaderna skapar långsiktiga förutsättningar för professionella aktörer”, säger Jakob. Jakob tror att i tider av osäkerhet och begränsad efterfrågan är det oundvikligt att vissa aktörer kommer jaga kontraktsarbeten hårdare än brukligt. Dacos analys är att man inte kan styra utvecklingen på marknaden i stort utan behöver lägga all kraft på att vårda personal, projekt och kunder för att säkerställa att företaget beställare väljer Daco för kvalitetens skull även om det skulle kosta en viss ”premium” mot eventuella prispressare.

Vad gäller företagets certifiering så har man påbörjat processen med att ISO-certifiera företaget under 2024.

Dacos personal har samtliga nödvändiga utbildningar för de arbetsuppgifter de utför. Utbildningsnivån är individuellt anpassad och kan innehålla allt ifrån heta arbeten till den utökade asbestutbildningen. ”Vi har en grundplåt som samtliga arbetare måste ha och kompletterar detta med en individuell plan utifrån arbetstagarnas förmågor och intressen. Tjänstemän har ett utbildningspaket som motsvarar Dacos krav gällande bra ledarskap, god arbetsmiljö samt branschens krav.”

www.dacocontractor.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×