Mycket på gång för Scanmaskin

Publicerad 21/4, 2010

Scanmaskin har levererat utrustning för golvbehandling sedan 1975. Men det är först på senare år som man börjat sälja sitt egentillverkade sortiment av golvslipar. Med ny fabrik och ett gäng nya produkter tänker man erövra världen. På sikt i alla fall.

Många tillverkare och distributörer av maskiner till byggindustrin har drabbats hårt av den rådande lågkonjunkturen. Väldigt få nya enheter säljs. Det som säljs är främst förbrukningsmaterial och möjligtvis reservdelar. Men Scanmaskin Sverige AB, i Lindome en bit utanför Göteborg, som tillverkar slip- och poleringsmaskiner för betong, sten och träytor, har klarat sig hyfsat bra.

Exporten ökar
“Visst känner vi av lågkonjunkturen, det hade varit fel att säga något annat. Men jag tycker att vi klarat oss hyfsat bra ändå och det känns som om marknaden vänt lite uppåt den senaste tiden”, säger Claes-Göran Bergstrand som är VD och delägare i företaget.
“Vi ligger på en försäljningsnivå omkring tre miljoner i månaden och det är mycket bra och helt i paritet med var vi skall ligga”, tillägger Claes-Göran.
Det är framförallt exporten som hjälper till att hålla uppe siffrorna. Scanmaskins exportverksamhet har ökat kraftigt under de senaste åren, framförallt i Europa. Man använder sig av en handfull starka distributörer och har representation i de flesta av de större europeiska länderna såsom tyskspråkiga marknader, Frankrike, Iberiska halvön, Benelux m fl. Genom egna dotterbolag i Oslo, Norge och Borgå, Finland har man även ett starkt fäste i dessa länder tillika Danmark och Baltikum. Ca 70 procent av omsättningen kommer från Norden och resterande 30 procent från övriga världen. Inom några år hoppas man dock att exportverksamheten skall vara lika stor som Norden-försäljningen. Fram till år 2012 har man som mål att komma upp i mellan 180 till 200 miljoner kronor i omsättning och då skall hälften vara export. Idag ligger man på dryga 60 miljoner i omsättning med en ökningstakt på mellan 35 till 40 procent per år. Om man klarar att bibehålla denna takt finns goda möjligheter att man når det uppsatta målet till 2012.
“Vi exporterar även till andra delar av världen och under den senaste tiden har vi startat upp distributörer både i USA och Australien. Vi säljer även till en del andra spridda marknader inklusive Mellanöstern”, säger Paulo Bergstrand, som är son till Claes-Göran och den andre hälftenägaren i bolaget.
I Australien är man precis i början av samarbetet med en ganska ny aktör kallad Traxx Construction Products. Företaget är nybildat men personerna bakom det har varit med länge i branschen. Man är mycket aggressiva på framförallt den australiensiska marknaden och Scanmaskin hoppas på god försäljning så småningom.
Det finns flera andra intressanta samarbetsupplägg för Scanmaskins produkter men det är i nuläget för tidigt att prata om detta.

“Epoxigolv dominerar fortsatt”
Ett gott tecken på att Scanmaskin inte tänkt bromsa när det är lite uppförsbacke på marknaden är att man inte slår av på takten. Detta märks tydligast på att man vid årsskiftet 2008/2009 flyttade in i nya lokaler. Man flyttade dock inte så långt utan lite längre ner på Heljesvägen i Lindome där man uppfört en produktionslokal på 2000 kvm, varav 1600 kvm är produktionsyta och resterande administration och marknad.
“Det fanns kanske tillfällen då man funderade på om det var rätt att bygga en ny produktionsanläggning när marknaden plötsligen dök. Men trots allt måste vi ju tänka framåt och förr eller senare vänder det”, säger Claes-Göran.
“Man får ju inte bromsa i uppförsbacken och det är det ingen som gör på det här företaget”, inflikar Paulo Bergstrand.
På nya anläggningen i Lindome arbetar idag 20 personer. Verksamheten är uppdelad mellan bolagen Scanmineral och Scanmaskin. I Scanmineral inriktar man sig bl a på att tillhandahålla dom senaste utvecklade fillermaterialen till fogfria industrigolv. I Scanmaskin utvecklar man och säljer utrustning för slipning och polering av bl a betonggolv. De två bolagen omsätter idag ungefär hälften var men det bolag som växer snabbast är Scanmaskin. Trots detta är fogfria golv typ Epoxi fortsatt en stor marknad. Claes-Göran och Paulo bedömer att förhållandet mellan golv typ Epoxi och behandlade betonggolv rent generellt är ett 80/20 förhållande.
“Det är de behandlade betonggolven som får den största uppmärksamheten idag men fortfarande finns mycket kvar att göra innan det slår igenom helt och hållet. Detta vittnar förståss om en stor potential”, säger Paulo Bergstrand.
Men för Scanbolagen är mineraldelen fortsatt mycket viktig och inom denna sektor sker också en hel del utveckling vad det gäller mera miljövänliga beläggningar. Och fortsatt spelar golvsliparna en viktig roll för att renovera Epoxigolv och inte bara för att skapa blanka betonggolv. Ungefär 10 av företagets anställda arbetar inom Scanmineral och resterande 10 inom Scanmaskin.

Produkter med “Power Drive”
Det var 2003 som Scanmaskins egna tillverkning av golvslipar tog fart. Dessförinnan hade man egna produkter också men inte så många. Många i branschen kommer nog ihåg Scanhexan. Fram till 2003 sålde man även det holländska fabrikatet Diamatic men idag är det renodlat det egna produktsortimentet som gäller. Sortimentet omfattar idag åtta olika modeller från den minsta kantslipen Scan Combiflex 180 EG, Scan Combiflex 270S, Scan Combiflex 45 som finns i två modeller för betong och natursten, Scan Combiflex 500 PD, Scan Combiflex 500i, Scan Combiflex 650 och den största Scan Combiflex 700 RC. I princip kan man säga att merparten av sortimentet är ganska nya maskiner. Den maskin som vi berättat mycket om är den största Scan Combiflex 700 RC som har en slipbredd på 70 cm och tre sliphuvuden. Den kan dessutom fjärrmanövreras både med radio och kabel. Men den stora nyheten just nu är Scan Combiflex 500 PD. PD står för “Power Drive” och är en helt ny och patenterad teknisk lösning för drivningen av sliphuvudena och som utnyttjar maskinens kapacitet till mellan 90 till 95 procent. Remmarna har bl a ersatts med en kuggkrans. PD-funktionen finns både för slipning av betong och natursten.
“Power Drive med kuggkransen som en viktig beståndsdel ger maskinen mera kraft, den går stabilare och mjukare och risken för slirande remmar elimineras. Remmarna och det faktum att de ofta slirar gör att man tappar effekt och maskinens kapacitet utnyttjas bara till ca 80 procent. Kuggkransen har sedan tidigare funnits på våra 650- och 700-modeller som standard men nu inför vi den även på 500an och ger den beteckning Scan Combiflex 500 PD”, säger Martin Persson som är ingenjör och teknisk konstruktör på Scanmaskin.
En annan maskin, ny sedan ett år tillbaka, är Scan Combiflex 650. Som sagt är även 650an utrustad med PD-drivningen. Scan Combiflex 650 är en robust, stabil maskin byggd i stål för avverkning av riktigt stora ytor. Maskinen är framställd med flertalet funktioner som minskar vibrations- och belastningsskador för operatören. 650an finns dessutom med olika alternativ för att koppla vatten till maskinen vid våtslipning såsom med vattentank (extra tillbehör) eller koppling för vattenslag på maskinen. Tilläggas bör att Scan Combiflex 700 RC också är försedd med kuggkransdrivningen sedan tidigare.
Precis innan pressläggning meddelade Scanmaskin att man nu släpper ytterliagre en ny model nämligen Scan Combiflex 800. Vi hoppas kunna ge lite mer information om produkten i nästa utgåva av PD. Relativt ny är även stofthanteraren ScanDust 6000.
ScanDust 6000 är en kraftfull och mycket använd stoftavskiljare som oftast används med Scanmaskins större slipmaskiner som Scancombiflex 700RC och nya 800:an. Maskinen har hög kapacitet vilket innebär mycket god sugeffekt. Maskinen är utrustad med Jet-puls som är en effektiv funktion för rensning av filteret. Absolutfiltret är av klass H-13. Maskinen är försedd med säckslangssystemet Longopac som ger enklare och dammfria säckbyten. Longopac är en viktig detalj när man hanterar fint och även hälsovådligt stoft.

Nöjd användare
Målen för Scanmaskin inför framtiden har vi berättat om men tilläggas bör att det är på maskinsidan som man kommer att investera mest. Flera nya produkter är under utveckling och det lär komma en ny stor maskin under våren 2010. Man kommer att fortsätta utveckla maskiner för avverkning av golvbeläggningar på betonggolv, slipning av terazzo, trä och vidare utveckla sitt program för “Blanka Golv” som är beteckningen för Scanmaskins program för slipning och polering av betonggolv till superfinish.
Scanmaskins kunder återfinns bland renodlade golvföretag, rivnings-, renoverings- och håltagningsentreprenörer och så förståss rentalbranschen. Rentalmarknaden har för Scanmaskin, som för många andra leverantörer, minskat kraftigt under den senaste tiden men står i normalfallet för ca 15 procent av omsättningen.
När PD besökte Scanmaskin fick tidningen också möjlighet att besöka en arbetsplats där en av företagets kunder använde en Scan Combiflex 700 RC. Det var företaget JIGAB som slipade en asfaltyta i Gällstad utanför Ulricehamn för läggning av Epoxigolv. JIGAB är en välkänd golventreprenör i Småland med säte i Jönköping. De flesta jobben sker i Småland men man åtar sig arbeten över hela landet. Man har flera maskiner från Scanmaskin och är mycket nöjda med produkterna. Steve Lordan, som ursprungligen kommer från Irland, tycker att 700:an funkar mycket bra.
“Den är mycket smidig att arbeta med. Radiostyrningen är kanonbra. Idag kör jag dock med kabel men man känner sig mycket fri med radiostyrningen och maskinen följer med perfekt och arbetar jämnt och effektivt”, säger Steve.
Steve berättar att läggning av Epoxigolv dominerar men att polerade betonggolv ökar. Enligt Steve börjar man närma sig förhållandet 60 procent Epoxi och resterande polerad betong. Arbete i Gällstad handlar dock om Epoxi och är litet. Steve räknar med att vara klar på två dagar.
www.scanmaskin.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×