Mobil solpanel drev sorteringsverk en hel dag

Publicerad 26/6 kl. 09:56

I Nederländerna har ett lyckat test genomfördes med att driva ett Maskin Mekano ECO6 sorteringsverk på 100% solenergi.

Solpanelen består av 48 paneler, är monterad på en trailer och fälls enkelt in och ut. Den följer solen under dagen och ger 25 KW i timmen ungefär. Den har dessutom ett 50 kW batteri för kontinuitet i driften. Den levererar både kraftström och nätström. Under testet försörjde den utan problem sorteringsverket ECO6, som behöver ca 22 KW i timmen. Det är alltså fullt möjligt att producera helt utan utsläpp, och helt utan tillgång på el. 

I Nederländerna (som inte har något eget berg) är man extremt duktiga på att ta tillvara och återvinna bygg- och anläggningsmaterial. I den aktuella körningen är det krossad betong, ca 150 ton/h som matas på sorteringsverket ECO6. Det splittas i 0-2 mm, vilket används som filler och fogsand, 2-16 mm som blir nya betongprodukter och 16+ som går till en vindsikt och sedan processas vidare. Maskin Mekanos STE-sikt har visats sig vara essentiell för att klara sikta bort så fint material som 0-2. Det beror på att den jobbar med ett kraftigt slag i kombination med en relativt flack lutning, som gör att gränskornen exponeras tillräckligt antal gånger för siktgallret. 

En förutsättning för att klara att driva ett så pass stort sorteringsverk som ECO6 på en solpanel som denna, är såklart att det är väldigt energieffektivt från början. ECO6:an behöver inte mer än 22 kW/h eller 4,5 l diesel per timme om man skulle välja att köra det på en dieselgenerator. Maskin Mekano har byggt eldrivna sorteringsverk sedan 80-talet och har således lång erfarenhet av att tillverka maskiner optimerade för eldrift. 

ECO6 lanserades förra sommaren, det är registrerat och godkänt som släp, vilket innebär att det får köras i 80km/h- på alla vägar. 

www.maskinmekano.se 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×