Miljö och styrka i fokus med Rocksters R1000S

Publicerad 4/9, 2019 kl. 14:47

Det svenska återvinningsföretaget Swerock lägger stor vikt på effektiv återanvändning av byggavfall. Nu har de införskaffat Rocksters nya slagkross R1000S med målet att minska påverkan på klimatet i arbetet.

Swerock är en av Sveriges största leverantör av byggmaterial och service för bygg- och anläggningsindustrin. För ett företag som Swerock är återanvändning och återvinning av rivningsavfall, samt ett begränsat ekologiskt fotavtryck, väldigt viktigt för att skapa ett mer resurseffektivt och miljövänligt samhälle. Detta är varför Swerock valt att investera i Rockster.

Tack vare den hydrostatiska krosskraft är dieselkonsumtionen per ton reducerad. Maskinen har därtill även hög kapacitet, är kompakt och har bl a hydrauliskt sänkbar siktlåda som underlättar vid service.

Swerocks R1000S används främst för återvinning av rivningsavfall. Betong krossas till 0-70 mm för att kunna återanvändas som fyllnadsmassor i byggen. Återvinning av använd asfalt är ett annat användningsområde för Rockster-slagkrossen där den slutliga kornstorleken ligger på 0-16 mm.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×