Midhage lanserar slamfilterpressar för vattenrening

Publicerad 19/9, 2018 kl. 11:29

Kraven på att inte släppa ut slamvatten vid betongarbeten blir allt hårdare och miljöriktiga lösningar efterfrågas allt mer.

En slamfilterpress renar vattnet och samlar slammet i kakor som sedan, i de flesta fall, kan slängas direkt i containern. Det renade vattnet kan ledas tillbaka och återanvändas i arbetet vilket förstås kraftigt minskar vattenförbrukningen.

Efter att ha studerat olika tillverkares lösningar har Jack Midhage AB funnit slamfilterpressarna från Lissmac, Tyskland, var de som erbjuder högst driftsäkerhet och bäst kapacitet för sin storlek och man lanserar nu två modeller, SFA 400 och SFA 900 med en reningskapacitet på 480 respektive 900 liter/timme. Utrustningarna, som drivs helt av tryckluft, är kompakta och lätta att transportera. Den lilla modellen är en smidig och mobil filterpress lämplig för mindre håltagningsarbeten. Utrustningen har låg vikt och kan enkelt flyttas trappor med steghöjd upp till 22 cm. Den stora modellen, SFA 900, har marknadens högsta reningskapacitet i sin storleksklass och är avsedd för stationär eller mobil användning vid större arbeten. Båda filterpressarna visas på Demcon.

www.midhage.se

 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×