Lotus etablerar sig i Norrland

Publicerad 19/9, 2018 kl. 11:47

Rivningsentreprenören Lotus med Rivners och Rivab har beslutat att, efter noggrann analys av rivningsmarknaden i norra Sverige, öppna en filial i Piteå.

Man har valt att anställa Daniel Pettersson som avdelningschef, ett välkänt namn i norra Sverige med kunskap inom såväl tung rivning, industririvning och håltagning.

“Vi har även knutit till oss ytterligare sju duktiga yrkesarbetare som utför håltagning, rivning och maskinkörning. Målet är att innan årets slut ha full verksamhet med ett antal grävmaskiner och ha tagit marknadsandelar inom segmenten totalrivning av fastigheter, industririvning, håltagning samt selektiv rivning”, berättar Lotus VD Johan Segerlund.

“För att kunna fortsätta växa i den utsträckning som vi vill så är detta ytterligare ett steg i rätt riktning för att bli rikstäckande och efter att ha haft flera möten med Daniel så känns det rätt”, tillägger Johan.

Att som företag slå sig in på en ny marknad men med god lokalkännedom genom de anställda och en ordentlig satsning tillsammans med Lotus övriga resurser och kunskap så litar man på att lyckas.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×