Kollegum – ny smart personalmatchningstjänst för byggbranschen

Publicerad 17/6, 2020 kl. 13:20

Nu är det slut med oron av att inte ha tillräckligt med jobb för gubbarna och riskera varsel, eller svårt att genomföra ett uppdrag på grund att det saknas kompetent personal och utrustning. Matchningsportalen Kollegum.se är lösningen.

Att ha optimal bemanning är ofta ett problem inom bygg- och anläggningsvärlden. Konjunkturerna kan dels svänga snabbt och dels kan det bildas luckor mellan olika jobb då man som arbetsgivare har för mycket folk. Som rivnings- eller håltagningsentreprenör så är personalen den viktigaste resursen. Med en kompetent och specialutbildad arbetsstyrka vill man som arbetsgivare alltid ha tillräckligt med jobb för de anställda och inte riskera att behöva skicka hem några ur styrkan på grund av arbetsbrist. Men hur löser man det? Johan Brandt vet svaret.

 

Alltid optimal personalstyrka och rätt utrustning för jobbet

“Efter lång erfarenhet från att vara arbetsledare inom byggindustrin och nu på VOID AB hade jag brottats med detta problem många gånger. Jag kände frustration varje gång jag behövde skicka hem någon på grund av att det inte fanns arbetsuppgifter. Det fanns ju en risk att man skulle förlora duktig arbetskraft. Jag har länge funderat över att hitta en lösning på detta”, berättar Johan.

Johan fortsätter och berättar att ofta kunde situationen också vara den motsatta, att man saknade personal och att man kunde stånga sig blodig och riskera att mista ett uppdrag.

“Jag vet inte hur många gånger jag ringt runt till andra företag och frågat om de har gubbar över som kan hoppa in? Ofta får man inget svar på direkten utan de ska kolla och ber att få återkomma. Det blir lätt en ohållbar situation där slutkunden får lida för att jobbet kan bli försenat”, säger Johan.

Men så kom lösningen. Johan insåg att om det fanns ett mjukvaruprogram online med användare som upplever samma problem med bemanning skulle dessa användare av programmet kunna matcha sin personal med varandra. Johan ger ett exempel:

“Om jag exempelvis har två duktiga Brokk-operatörer tillfälligt över, så att säga, blir de ganska dyra för företaget. Idag tvingas de flesta entreprenörsföretag att skicka hem dem vilket skapar en osäkerhet både för de anställda och arbetsgivaren. Helt plötsligt dyker ett jobb upp då man behöver personal, till och med utöver de egna resurserna”, berättar Johan. Det var så det internetbaserade systemet Kollegum uppstod.

“För oss är Kollegum också ett sätt att öka samarbetet mellan entreprenörer som exempelvis rivare och håltagare istället för att vi konkurrerar med varandra. Om vi har fått ett jobb, exempelvis i Östergötland, är det smidigare och billigare för kunden att någon i området utför jobbet istället för att vi ska resa från Stockholm eller Dalarna. På samma vis kan vi hjälpa någon kollega ute i landet att göra ett jobb i vårt närområde”, inflikar Anders Andersson.

 

Lösningen är bara några knapptryckningar bort

Johan hade idéerna men det praktiska arbetet med att skapa internetportalen och själva databasen hanteras av it-företagen Profundis och Web Win AB i Göteborg som har stora vana från den här typen av uppdrag. Det var dessa bolag tillsammans med Johan Brandt och företaget Voids Anders Andersson som gick samman för att skapa Kollegum.

De bygg- och anläggningsentreprenörer som är intresserade att vara med i personalmatchningstjänsten Kollegum registrerar sig på www.kollegum.se. Varje organisationsnummer blir en medlem och får ett konto, sedan kan varje medlem ha ett oändligt antal användare som kan logga in.

Nästa steg är att lägga in uppgifter om sina anställda, specialkompetens, utrustning, kravspecifikation, vilka utbildningar de har, i vilka geografiska områden de kan arbeta och så vidare. När personalresursen sedan blir lediga lägger man ut informationen och anger under vilken tidsperiod de är lediga. Sedan är det bara klicka upp informationen på nätet. De som sedan söker personal kan smidigt hitta folk och i vilka regioner i Sverige och matcha ihop med sitt behov. När matchningen är över återgår arbetskraften till moderbolaget.

Med Kollegum kan ett företag som fått ett stort jobb, där den egna personalen inte räcker till, enkelt hitta kompetent arbetskraft via Kollegum. Poängen är också att arbetskraften oftast också kommer med den utrustning som behövs. Om exempelvis Void behöver två borrsystemsoperatörer följer även utrustning med operatörerna.

När man som användare loggar in på Kollegum finns två val, söka eller erbjuda personal. I nuläget finns totalt 20 olika yrken inlagda i portalen men fler kommer säkert att tillkomma i takt med att portalen utvecklas. Själva internetportalen Kollegum hanterar dock inte den finansiella transaktionen mellan de bolag som använder matchningen. Det är något som de gör upp sinsemellan.

“Med Kollegum försvinner en massa osäkerhet för entreprenörerna. Exempelvis oron att inte ha tillräckligt med jobb för hela personalstyrkan eller oron att inte hitta kompetent arbetskraft tillräckligt fort”, säger Johan.

 

Kostnadsfri anslutning under 2020

Kollegum spänner över hela Sverige och funkar för hela byggbranschen. Under 2020 är det kostnadsfritt att ansluta sig. Det är först när det blir en matchning som en avgift på 2000 kronor tas ut. Under 2021 kommer man dock införa en årsavgift som regleras beroende på företagets omsättning. Johan berättar att Kollegum startades i slutet av 2019 och man har tagit det lite lugnt med marknadsföringen initialt.

“Nu känner vi att det är läge att gå ut lite bredare och marknadsföra tjänsten. Vi hade för avsikt att ställa ut på mässan Nordbygg i april men på grund av Corona-pandemin blev det inget. Nu är siktet eventuellt inställt på att vara med på Demcon i september 2021.

Man arbetar nu med att patentsöka tjänsten och idag finns ingen annan liknande personalmatchningstjänst för byggbranschen, vare sig i eller utanför Sverige.

I nuläget sköts databasen av Daniel Gustavsson från Web Win och Robert Andersson från Profundis, men planen är att på sikt anställa två personer på heltid som kommer att upprätta en telefonkundtjänst.

En tänkbar utveckling av portalen på sikt är att den även kan omfatta uthyrning av maskiner och utrustningar. “Ett bolag kanske har väggsågar, rivningsrobotar, grävare eller kompaktlastare som inte används för tillfället. Om man enkelt kan hyra ut dessa maskiner periodvis gynnas både den som hyr ut och de som hyr in”, säger Johan.

Tanken på sikt med Kollegum är att skapa ett hjälpmedel för alla i branschen. “Kollegum är ingen produkt som Void säljer eller har men bolaget att göra även om jag och Anders är inblandade nu initialt. Planen är att när vi fått tillräckligt många användare kommer verksamheten troligen att överlåtas på någon annan som driver det. Kollegum ska vara en funktion som kommer alla till nytta inom byggbranschen”, säger Johan Brandt.

Patentsökning pågår för Portalen Kollegum och på sikt är planen också att göra andra språkversioner på engelska och tyska med flera språk. En gångbar väg för internationalisering av systemet är att skapa någon form av franchise-upplägg. Här pågår redan diskussioner med andra länders branschorganisationer inom rivning och håltagning.

www.kollegum.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×