Kenth Elfström (1948-2020)

Publicerad 21/12, 2020 kl. 11:07

Professionell Demolerings redaktion har nåtts av den tråkiga nyheten att ännu en kämpe inom den svenska håltagningsvärlden, Kenth Elfström, har lämnat oss.

Kenth som gick bort under hösten hade då arbetat inom håltagningsbranschen i över 40 år. Han startade och drev Aktiebolaget Såg- & Betongborrning i Göteborg med omnejd. Kenths son Niclas driver idag företaget vidare. Branschkollegor och tidningens redaktion vill uttrycka vårt djupaste deltagande i sorgen och vill visa vår tacksamhet över Kenths livsgärning och insats.

www.sag-betongborrning.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×