Jack Midhage satsar på höjd säkerhet och bättre arbetsmiljö för arbeten med kapmaskiner

Publicerad 23/12, 2019 kl. 13:40

Allt större fokus läggs på arbetsmiljö och säkerhet inom byggindustrin. Jack Midhage AB lanserar nu diamantkapklingor som ger en förbättrad arbetsmiljö och dessutom en förhöjd säkerhet vid användandet.

“Vi har, som ett första steg, siktat in oss på de två mest förekommande dimensionerna, 230 mm och 350 mm, men fler dimensioner kommer att följa. Båda dimensionerna är framställda med den speciella ZENESIS-teknologin – en teknik för positionering av diamanterna i segmenten som ger extra egenskaper, längre livslängd, högre skärhastighet och bredare användningsområde”, säger Peter Logan, VD på Jack Midhage AB.

Båda dessa klingorna är försedda med ljuddämpade stamblad. Oljudet vid kapning med diamantklinga når mycket höga och obehagliga nivåer, inte bara för operatören  på arbetsplatsen utan även för folk i omgivningen. “Tack vare nyutvecklad teknik kan vi nu erbjuda klingor med ljuddämpade stamblad som är möjliga att köra i motorkapar och elhandkapar och som där reducerar ljudnivån krafigt. De uppmätta värdena visar en minskning av ljudnivån med upp till 12 dB vilket upplevs som en halvering av oljudet”, säger Peter.

 

Zenesis Silent El-Bat 

för el- och batterikapar

230 mm-klingan som kallas ZENESIS SILENT EL-BAT och är speciellt framtagen för att passa batteridrivna och nätdrivna elkapar. Vid användning av sådana kapar så framstår en ljuddämpning som extra värdefull då själva motorljudet inte är så dominerande som det är på en bensindriven motorkap.

Men även på motorkapar så innebär det ljuddämpade stambladet att man slipper en stor del av de obehagliga frekvenserna som alstras under kapningen. 350 mm-klingan, ZENESIS SafeTech SILENT,  är dessutom, som en extra säkerhetsåtgärd, försedd med fyra stycken skyddssegment. Det har under senare år inträffat några otäcka olyckor där motorkapen fastnat i materialet som sågas och då ”kastat” och skadat operatören allvarligt. Skyddssegmenten skyddar stambladet mot farligt slitage och minskar risken för att klingan ska fastna i spåret eller att segment ska lossna och orsaka skada.

Skyddssegmenten innebär också att klingan ur säkerhetssynpunkt är fullt möjlig att köra i asfalt – ett arbete som kan innebära stort slitage på stambladen. För längre arbeten i asfalt rekommenderas dock för bästa verktygsekonomi en asfaltsklinga.

“De ljuddämpade stambladen gör också att klingorna går mjukare, stabilare och med mindre vibrationer i spåret – något som har bidragit till att de nya klingorna har mötts med stort intresse på marknaden”, avslutar Peter.

www.midhage.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×