Innovativt lyftläge för flerfunktionella rivningsbommar

Publicerad 10/10, 2023 kl. 13:44

Volvo CE har länge sett behovet av att skapa och supporta maskiner fokuserade på rivningsbranschens behov. Medan specialiserade maskiner är väl lämpade för en viss rivningsuppgift, så är de ofta begränsade av sin specialisering, vilket gör dem olämpliga för andra arbetsuppgifter.

Med detta i åtanke har Volvo CE konstruerat och byggt en innovativ lösning för flerfunktionella rivningsmaskiners lossning och lastning, som inte bara sänker den totala ägandekostnaden, sparar tid och ger större flexibilitet, utan inte minst minskar kundernas koldioxidavtryck – inte minst viktigt i tider då bränslepriserna är höga och koldioxidminskning står i fokus.

Lyftläget för flerfunktionella rivningsbommar, som är unikt på marknaden, kan monteras från fabrik på alla företagets grävare med hög räckvidd i Eserien: EC380E HR, EC480E HR och EC750E HR, som alla redan kan konfigureras med olika förlängningar och bommar för att utföra en mängd applikationer.

Med det här nya lyftläget för flerfunktionella rivningsbommar är E-seriens mångsidighet inte längre begränsat till bara själva rivningsprocessen, utan ger även möjlighet att förbättra logistiken för transport till och från arbetsplatser. Detta eftersom kunderna kan använda maskinen för säkra lyft av de olika delarna, till exempel rivningsbommen eller motvikten, från trailern till marken där de kan monteras på ett säkert sätt.

Den här innovativa lösningen består av en maskinprogramvara specifikt framtagen för kontrollerad lyftning av utrustning, såväl som visuella varningar utanför hytten för att varna personer i närheten om att en lyftprocess pågår. Programvaran reglerar även hydraultrycket och motorvarvtalet för att styra maskinens rörelsehastighet under lyftet, vilket säkerställer optimal säkerhet under hela förloppet.

Dessutom levererar Volvo CE sitt CE-certifierade lyfttillbehör, som är specifikt framtaget för att passa den patenterade modulära ledkonstruktionen från den flerfunktionella rivningsbommen och kan enkelt anslutas till dess nedre tapp.

När alla komponenter har lossats på ett säkert sätt är det tack vare den modulära hydraulleden enkelt att växla till bommen med hög räckvidd eller för grävning – snabbt och smidigt så att rivningen kan påbörjas utan tidsfördröjning.

Det unika lyftläget för flerfunktionella rivningsbommar, som är konstruerat, byggt och supportas av Volvo CE, är väl lämpat för behoven inom rivning, samtidigt som det sänker kundernas kostnader, minskar deras koldioxidutsläpp, sparar tid och ökar flexibiliteten på arbetsplatsen.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×