I Muskös tunnelmörker

Publicerad 27/5, 2010

Professionell Demolering återkommer minst en gång per år till verksamhetsområdet Vattenbilning i temat Vattenbilningsspecialen. Nu är det dags igen. Tillgången på vattenbilningsuppdrag verkar fortsatt vara god för landets entreprenörer inom det här området. Den här typen av tjänster har inte följt den övriga nedgången inom bygg- och anläggningsindustrin. Däremot har inte de stora infrastrukturella projekten med koppling till vattenbilning kommit igång fullt ut. Det handlar då främst om brojobb, viadukter m m. Här upplever flera av vattenbilningsentreprenörerna att det fortfarande är ganska trögt men med viss ljusning i sikte.

Fortsatt största aktören är Waterjet Entreprenad AB med huvudkontor på Lidingö och filialer i Karlstad och Skellefteå. Bolaget har sitt ursprung i NCC Waterjet AB som drevs av Tomas Åberg. I början av 1990-talet verksamheten ut med Tomas som majoritetsägare och de tre regionkontoren bildades samt att verksamheten namnändrades till Waterjet Entreprenad. Under 2000-talets första år inlemmades de två filialerna i Karlstad och Skellefteå i moderbolaget på Lidingö och Tomas Åberg blev ensam ägare till verksamheten.

Ny ägare till Waterjet Entreprenad
Men bara några månader tillbaka har verksamheten sålts till investmentbolaget Procuritas Capital Investors IV LP. Åberg står fortsatt kvar som en av ägarna fast bara till en mindre del. Avsikten med ägarförändringen är att vidareutveckla och bredda verksamheten och tillföra mera kapital för fortsatt investering i utrustning för de sektorer som företaget arbetar inom.
Företaget har mycket god sysselsättning för tillfället och flertalet stora projekt rullande runt om i landet.
“Vi har enormt god fart på vattenbilningssidan just nu men det är kanske en aning lugnare ifråga om betongreparationsarbeten”, säger Torsten Scholle, Arbetschef vid Waterjet Entreprenad.

Många storjobb
Waterjet har många stora jobb i gång och fler är på väg att startas upp. Några exempel på uppdrag som genomförs och är under uppstart är omfattande vattenbilningsarbeten på Stallbackabron i Trollhättan, d v s högbron vid inloppet till Trollhätte kanal. Arbetet består i bilning av fogar, vägbana, övergångskonstruktioner, kantbalkar på ca 2800 meter. Arbetet kommer att dra igång på allvar i augusti och pågå i etapper fram till 2012. Man kommer att använda ett antal vattenbilningsrobotar och olika typer av geijdersystem för projektet.
I stockholmsområdet rullar ett antal parkeringshusrenoveringar och ute i landet pågår arbeten vid ett stort antal kraftverk som exempelvis Fagersta Kraftverk. På Arlanda skall man dessutom igång med renovering av ett parkeringshus på 4000 kvm strax utanför inrikeshallen.
Lite av en följetong är den ständigt pågående renoveringen av Muskötunneln som förbinder ön med fastlandet.
Militärens stora bas ute på Muskö söder om Stockholm känner de flesta till. Men alla kanske inte vet att för att ta sig ut till ön måste man trafikera en nära tre kilometer lång tunnel under Östersjöns botten. Tunneln byggdes 1960 och den djupaste punkten ligger ca 66 meter under havsbotten. Tunneln är Sveriges djupaste vägtunnel. Den byggdes av Försvarsmakten men skänktes till Trafikverket som dock blev en ganska dyr gåva eftersom den kräver ett ganska omfattande underhåll för att hållas öppen. När tunneln byggdes hade man en hel del problem med att det läckte in vatten. Hela 28 888 liter vatten per timme behövde pumpas bort för att den inte skulle vattenfyllas. Idag ligger läckagegraden på ca 7000 liter i timmen.
Att det är mycket vatten i omlopp märker den som vistas i tunneln. Luften är fuktig, vägbanan ganska blöt på sina ställen p.g.a. läckage från tunneltaket. Insidan av tunneln är försedd med sprutbetong och det är främst denna som med jämna mellanrum byts ut. Waterjet Entreprenad har utfört reparationsarbeten i tunneln tidigare. Sist var man här för två år sedan. Då hade man totalentreprenaden, d v s både vattenbilning och betongreparation. Den här gången ansvarar man för vattenbilningen och är underleverantör till BESAB. Vattenbilningsarbetet är uppskattat till ca 10 veckor och när PD besöker har man kommit halvvägs. Man kan bara arbeta i tunneln nattetid. Dagtid skulle de bli alldeles för mycket avbrott p.g.a. trafiken. Tunneln är smal och från kl. 19.00 fram till 05.00 kontrolleras trafiken i tunneln med hjälp av lotsar från Svevia. När trafiken passerar vattenbilarna inne i tunneln tvingas man slå av på bilningen så att inte betongsplitter skadar bilarna som passerar. Det är ett mödosamt arbete som tar tid men de båda operatörerna från Waterjet Entreprenad, Roland Nyberg och Börje Pettersson, har varit med förut och vet vad som skall göras. Börje är nog snudd på branschens äldsta vattenbilningsoperatör och var med redan på den tiden då metoden prövades ut av ABV.
Vattenbilningen i Muskötunneln sker främst med en Conjet 363 vattenbilningsrobot försedd med en rotor. Trycket ligger på ca 1000 bar. Vissa partier vattenbilas med hjälp av en handlans. Totalt skall omkring 700 tunnelmeter bilas. Varje tunnelmeter är omkring 10 meter i bredd, d v s att man bilar taket från den ena till den andra sidan. Vattenbehovet är stort nere i tunneln för att hålla bilningsarbetet igång. Peter Törnqvist, som arbetat bara några veckor på Waterjet Entreprenad, sköter bl a vattentillförseln och alla andra typer av transporter. Vattnet lagras i en stor container på släp som rymmer ca 12 kubik vilket räcker ungefär en timme. Peter kör i princip skytteltrafik med vattnet som tappas ute på Musköbasen.
Som framgår av texten har Waterjet Entreprenad båda dagar med ovanligt mycket jobb på många platser runt om i landet. Enligt Torsten Scholle är orderböckerna nästan fulltecknade året ut.
www.wjet.net 

Svensk Vattenbilningsteknik bygger ny anläggning
Men det finns som bekant fler vattenbilningsentreprenörer i landet. Svensk Vattenbilningsteknik i Vetlanda upplever, som Waterjet Entreprenad, ett bra tryck på marknaden.
“Egentligen har vi nästan alltid bra tillgång på uppdrag men under den senaste tiden har det varit lite extra mycket och det är bara positivt”, säger Carl-Gustaf Andersson som är en av ägarna till Svensk Vattenbilningsteknik.
Svensk Vattenbilningsteknik har särskilt nischat in sig på uppdrag inom hamnsektorn och man jobbar i väldigt stor utsträckning framförallt i området i och runt Göteborg. Det geografiska arbetsområdet är fortsatt i huvudsak södra Sverige med tyngdpunkt på västkusten.
“Kajerna är väldigt eftersatta och för några år sedan tog man ett principbeslut att se över samtliga kajer m m. Vi har gjort många vattenbilningsuppdrag sedan dess och mycket arbete återstår”, säger Carl-Gustaf.
Eftersom man jobbat i hamnområden under många år har man byggt upp en specialkompetens både i själva utförandet av vattenbilningsuppdragen och konstruktion av den specialutrustning som måste användas. Det är sällan det går att använda standardutrustning utan skräddarsydda maskiner och utrustningar måste byggas.
De flesta hamnjobben återfinns i Göteborgs Hamn med omnejd men man utför även en del jobb på öarna utanför Göteborg. Ofta beror jobben på skador som orsakats av båtar som kört på kajen. Jobben omfattar alla typer av kajreparationer som över och undersidor m m. Traditionella brojobb har det varit ganska glest om under några år men nu verkar det som om den börjar komma tillbaka”, berättar Carl-Gustaf.
“Vi börjar få allt fler förfrågningar på brojobb och några jobb har redan trillat in, bl a för Svevia. Jag tror att brojobben kommer att börja öka vad det lider. Det är främst i söder Sverige vi känner av detta”, säger Carl-Gustaf.
Svensk Vattenbilningsteknik har under det senaste året gjort en hel del jobb på kärnkraftverk, vilket vi berättat om tidigare. Det är främst på Ringhalsverket man arbetat.
Svensk Vattenbilningsteknik konstruerar framförallt sin egen utrustning eftersom det mesta måste skräddarsys för olika typer och uppgifter. Men det man köper ifråga om robotar, ramar och geijdersystem kommer främst från Aquajet Systems AB.
Just nu är man i full färd med at bygga ny anläggning i Vetlanda. Tidigare har man hyrt en lokal från kommunen men man har länge haft behov för mera ändamålsenliga lokaler.
“Det känns väldigt bra att bygga egen lokal och utforma den precis som vi vill. Den ligger dessutom centralt i Vetlanda med närhet till allt med god tillgänglighet”, säger Carl-Gustaf. Den nya, 1300 kvm, stora lokalen omfattar verkstad, lager och förråd, tvätthall, kontor och personalutrymmen. Inflyttning kommer att ske någon gång under sommaren.
Svensk Vattenbilningsteknik har åtta fast anställda men har löpande 2-3 extrapersonal inhyrda.
www.svenskvattenbilningsteknik.se

Fortsatt satsning på vattenbilning för ISS
Som bekant gav sig företaget ISS Industriservice in i vattenbilningsbranschen för några år sedan. En satsning som inte minskat i omfattning utan satsningen fortgår i oförändrad styrka. Vattenbilningsuppdragen är dock bara ett komplement till huvudverksamheten inom sanering. Just nu arbetar man med renovering av en bassäng vid Malmö reningsverk. Man har vattenbilat en 2000 m2 stor felgjutning vid IKEA i Helsingborg. Man har också hunnit med några broar i norra Sverige där man bl a vattenbilat brofogar åt Skanska på broar i Vännäs och Haparanda.
ISS vattenbilningsverksamhet är rikstäckande och bolaget har ett stort antal filialer över hela Sverige. Ansvarig för vattenbilningsdivisionen är Kenneth Ingemarsson och operative chef är Per Hansson sedan augusti förra året. Per har tidigare arbetat med vattenbilning på E-Schakt Anläggning AB.
Eftersom ISS inte erbjudit vattenbilningstjänster så länge är utrustningen relativt nyinköpt och man håller löpande en ganska hög investeringstakt. Man har robotar både från tillverkarna Conjet och Aquajet System. Nyligen investerade man i utrustning från Aquajet för vattenbilning i hisschakt.
www.iss-is.se 

Mycket nytt på E-Schakt Entreprenad AB
E-Schakt Entreprenad AB har vi berättat mycket om i tidigare vattenbilningsteman. Under de senaste åren har företaget positionerat sig som en stark aktör inom vattenbilningstjänster inledningsvis inom stockholmsområdet. Vattenbilningen var till en början en del av huvudverksamheten avseende större infrastrukturella anläggnings- och entreprenaduppdrag. Detta gäller fortfarande men då vattenbilningsdelen växt snabbt har man även börjat ta åt sig renodlade vattenbilningsentreprenader över hela landet. Kjell Rosahm som äger verksamheten berättade för PD att bolaget nu är inne i en mycket expansiv fas där mycket händer i bolaget inklusive satsning på nya kompletterande verksamhetsgrenar. Att offentliggöra detta passar bättre i tid i samband med publiceringen av PD 3 som kommer ut strax innan demoleringsmässan DEMCON i september. Detta beslut har tidningen full respekt för och våra läsare kan där med se fram emot ett större reportage om E-Schakt i nästa nummer.
www.e-schakt.se 

Ökat intresse för vattenbilningstjänster
Förutom de entreprenörer vi har berättat om finns ytterligare ett antal mindre företag som också erbjuder vattenbilningstjänster som ett komplement. Dessa kanske inte gör så mycket väsen av sig men är ändå ett tecken på att intresset för vattenbilning växer i Sverige. Övriga företag är Mitab, Sanvac, Allbläster, ETM Vattenbilning och Betonghåltagning och Blästermäster.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×