HTC Group: “Målet är att fördubbla omsättningen inom 5 till 7 år”

Publicerad 15/12, 2014

Under förra året såldes HTC Sweden AB till Polaris Equity efter att ha varit i grundarnas ägo, familjen Thysell sedan 1987. Sedan 2013 när verksamheten förvärvade av Polaris har ganska stora organisatoriska förändringar genomförts.

Familjen Thysell har lämnat verksamheten och en del andra personer på managementnivå. Vi berättade tidigare att Per Öhström anställts som ny vd för den amerikanska bolaget och sedan september månad i år har även företagsgruppens nye vd, Stefan lind tillsatts. PD fick för en tid sedan möjlighet att ställa några frågor till Stefan Lind om hans nya jobb som verkställande direktör för världens största tillverkare av maskiner och verktyg för slipning och polering av betonggolv.

“Uppmuntra till egna initiativ och ansvar”
Stefan Lind är 51 år, uppvuxen i Värmland men bor i Stockholm. Han har dock sin arbetsplats på HTCs huvudkontor i Söderköping. Stefan är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm och har en gedigen bakgrund från industrin, med fokus på försäljning och marknad. Stefan kommer närmast från den börsnoterade koncernen B&B TOOLS där han var VD för dotterbolaget Luna Verktyg & Maskin i Alingsås och medlem av koncernledningen. Vi frågade vad han själv tycker han kan tillföra HTC?
”Under mitt yrkesliv har jag arbetat mycket med att utveckla strukturerade säljprocesser med målet att öka försäljningsvolymerna. Den erfarenheten är jag säker på att HTC kan dra nytta av. Jag har också utvecklat olika former av konceptförsäljning som ger kunderna bra helhetslösningar och tydliga mervärden. Med det som bakgrund kan jag säkert bidra till att göra konceptet HTC Superfloor ännu mer framgångsrikt. Slutligen har jag en ledarstil som uppmuntrar medarbetarna att själva ta initiativ och ansvar. Det tror jag passar ett företag som HTC som vill förmedla kunskap till kunderna och stå för innovativa lösningar”, säger Stefan Lind.
Stefan Lind har ingen direkt tidigare erfaren från golvbehandlingssektorn vilket faktiskt kan vara en fördel då han mera opåverkad i sina bedömningar kan driva bolaget framåt. Men vad är då de intryck Stefan fått av HTC under den korta tid han arbetat vid bolaget?
“Det första som slog mig när jag började på HTC var vilket enormt kunnande som finns bland medarbetarna. HTC är verkligen ett kunskapsföretag och det ger oss en stark position på marknaden. Våra kunder vet att vi har högsta tänkbara kompetens när det gäller slipning och polering av betonggolv och andra hårda ytor. På HTC möts kunderna av experter som vet vad de talar om och som kan lösa de behov som kunderna har”, säger Stefan Lind.

Stark satsning framåt
Redan på grundaren Håkan Thysells tid var utvecklingstakten hög. Det hände framförallt mycket under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Omsättningen fördubblades flera gånger och målen sattes högt. Kanske lite väl högt? Även om utvecklingstakten varit god har den kanske inte riktigt tangerat de mål som man hoppats på. Siktet att genom internationell expansion komma upp i omsättningsvolymer mellan 200 till 300 Mkr uppnåddes redan 2006 för att 2008. Med tillfälliga variationer upp eller ner har man hållit omsättningen runt 300 Mkr för hela gruppen. Idag ligger omsättningen för gruppen på 360 Mkr och man sysselsätter totalt 160 personer. På frågan om i vilken generell riktning bolagets nya ägare vill utveckla bolaget i framtiden svarar Lind:
“Vår uttalade målsättning är att dubbla försäljningen på fem till sju år. Samtidigt ska vi behålla vår position som nummer 1 i världen när det gäller maskiner och utrustning för slipning av betonggolv och andra hårda ytor. Vi ska även förstärka bilden av HTC som ett kunskapsföretag och slå vakt om företagets innovationskraft”.
Lind framhåller att fokus i HTCs utvecklingsarbete kommer fortsatt att ligga på företagets kärnprodukter som är HTCs serier av golvslipningsmaskiner och verktyg till dessa. Utöver dessa finns HTC Superfloor, ett koncept för diamantslipade och högglanspolerade betonggolv. Lind bedömer att samtliga produktsektorer har en enorm utvecklingspotential och i synnerhet HTC Superfloor. Det är inom dessa områden som företaget fortsatt har de största utvecklingsmöjligheterna. “Med HTC Superfloor har vi nytta av vår djupa kunskap om betong, samtidigt som vi förser våra kunder med ett mycket bra helhetskoncept. Med vårt Superfloor-koncept kan våra kunder förvandla trista betonggolv golv till blanka, lättstädade och slitstarka golv, med låg livscykelkostnad. Dessutom är konceptet mycket miljövänligt och ger vackra golv, två viktiga argument i dag”, säger Lind.
Det är på den redan inslagna vägen som Lind vill fortsätta utveckla bolaget. Men han vill än mer förstärka bilden av HTC som ett kunskapsföretag. Därför kommer man att fortsätta satsningen på att kontinuerligt utveckla medarbetarnas kompetens när det gäller slipning av betonggolv och andra hårda ytor. Man kommer fortsatt att arbeta kraftfullt på att se till att HTCs kunder får del av de kunskaper företaget besitter, exempelvis via utbildningar på HTC Akademien i Söderköping.
Ambitionen är också att göra försäljningsarbetet vassare, så under sommaren och hösten har bolaget förstärkt sin säljstyrka med 20 procent. “Faktum är att HTC aldrig tidigare har haft en lika slagkraftig säljorganisation och det kommer att föra oss ännu närmare kunderna och ge möjligheter att öka försäljningsvolymerna. HTC ska dessutom satsa ännu mer på att föra ut det egna Superfloor-konceptet, där våra kunder förvandlar vanlig betong till blanka, vackra och lättskötta golv”.

Fortsätta öka innovationsgraden
Att HTC bevisat att man är innovativa råder igen tvekan om. Det HTC gjorde en gång i tiden var att starta en helt ny bransch genom att utveckla den planetariska golvslipningsmetoden och nya effektiva verktyg för effektiv borttagning av olika typer av golvbeklädnader, limrester, färg med mera. De gamla singelsnurrorna som genererade ojämnade ytor i princip försvann från marknaden. Helt plötsligt dök nya arbetsuppgifter upp för golvspecialister, håltagare och rivare. Och i nästa steg, med HTC Superfloor, lades grunden för att transformera själva betonggolvet till en slutprodukt. Kort sagt, innovationer är intimt förknippade med HTC och Lind bekräftar att så kommer det att vara även i framtiden. “HTC ska forsätta att vara nummer ett i världen när det gäller lösningar, maskiner och verktyg för slipning av betonggolv och andra hårda ytor och då måste vi också vara främst när det gäller innovationer och produktutveckling”, säger Lind.

Marknaden idag och i framtiden
Stefan Lind berättar att HTCs viktigaste och framförallt de marknader man är starkast på idag är Nordamerika och Europa. Men under den senaste tiden har man haft god tillväxt både i Mellanöstern och i Asien. Enskilda länder där man är särskilt framgångsrika är USA, Sverige med övriga Skandinavien, Sydafrika, Förenade Arabemiraten och Australien. Tillväxten ska ske i huvudsak ske på de marknader där HTC redan är starka idag, det vill säga i Europa och i Nordamerika. Samtidigt ser man ett växande intresse för företagets produkter från andra delar av världen till exempel Asien. Så på sikt, tror Stefan, att en viss del av tillväxten kommer att ske på marknader som HTC ännu inte är starka på. Marknadsföring och försäljning av företagets produkter sker dels direkt från huvudkontoret i Söderköping och dels via de fem egna säljbolagen som finns i Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA. Utöver de egna säljbolagen har HTC en global närvaro med distributörer i ett 60-tal länder som exempelvis Norge, Danmark, Sydafrika, Benelux, Schweiz, Polen, Baltikum, Australien, Sydkorea, Chile och Förenade Arabemiraten.

Made in Sweden
Företagets utveckling, tillverkning och slutmontering är koncentrerat till huvudkontoret i Söderköping. Viss tillverkning av de diamantbelagda Twister-rondellerna sker vid det helägda dotterbolaget i Knoxville, USA.
HTC har en väldigt liten andel av komponenter som köps från legotillverkare utan det mesta tillverkar man själva. Främst är det komponenter till golvslipningsmaskinerna som tillverkas av andra men all slutmontering och kvalitetskontroll sker hos HTC i Söderköping. På frågan om det finns planer på att flytta ut tillverkningen eller del av tillverkningen till andra länder svarar Lind bestämt nej. “Några sådana planer finns inte”, säger Lind.
När HTC lanserade den nya tekniken för att slipa betonggolv tog den marknaden med storm. Det här var under den första hälften av 1990-talet. Att med ett planetariskt system med flera slipskivor som samverkade slipa bort golvbeläggningar och jämna ut betonggolvet blev en total revolution på marknaden. Många tillverkare ville vara med och HTC hamnade i den ena patentstriden efter den andra. När man några år senare lanserade HTC Superfloor exploderade marknaden igen. Framförallt var det antalet producenter som exploderade. Användandet ökad också men här tar det lite mera tid. På mässor runt om i världen och framförallt i USA fanns tillverkare av golvslipningsmaskiner och verktyg i legio och många kom från Asien. Den haussen har nu lagt sig en aning och marknaden har börjat konsolidera sig. Men kvar står ett antal starka konkurrenter till HTC och hur vill Lind tackla konkurrensen?
“Det är tuff konkurrens på marknaden och vilka eller vilken som är vår främsta konkurrent skiljer från marknad till marknad. Men vi upplever att våra största konkurrenter emellertid inte andra specialister på utrustning för slipning av betonggolv. Konkurrensen kommer istället från andra metoder för bearbetning av bland annat betonggolv såsom blästring och fräsning. Där har både vi och andra tillverkare av golvslipningsmaskiner och verktyg ett viktigt arbete att förklara fördelarna med slipning och inte minst de miljövinster som metoden ger”, säger Lind.

Kommande produktlanseringar
HTCs produkter har alltid upplevts som sofistikerad och att hålla en hög kvalitetsnivå, i synnerhet de svarta maskinerna. Men för att möta efterfrågan i lite tuffare miljöer där maskinerna används i kortare intervaller och som klarar lite mera hårdhänt behandling utvecklades serien Greyline. Greyline kom för ett par år sedan och omfattas av fyra modeller slipmaskiner, två stoftavskiljare och en föravskiljare. Produktserien lämpar sig i synnerhet bra för uthyrning.
“Greyline är en produktserie med så kallade basmodeller som lite grann utvecklats för ett särskilt kundsegment som uthyrning men även de entreprenörer som jobbar med ganska kortat jobb som borttagning av limrester och andra beläggningar samt att jämna till betonggolv. Serien klarar arbete i tuffa miljöer och lite mer hårdhänt behandling. Satsningen på HTC Greyline har fungerat mycket bra och jag ser det som naturligt att ha flera produktserier anpassade till olika kundsegment.
Greyline är de senaste i maskinväg som tillverkaren släppt förutom en del nya verktyg för slipning och polering. Men är det några helt nya produkter i “pipline”?
“Just nu förbereder vi vårt deltagande i den stora mässan World of Concrete som hålls i Las Vegas i februari. Jag inte gå in på vilka nya produkter vi har i pipeline men så mycket kan jag säga att vi förbereder oss på att ha världspremiär för fler innovativa produkter från HTC på mässan. När vi börjar närma oss mässan kommer vi lägga ut information på vår hemsida. De av våra kunder som inte besöker mässan i Las Vegas, men är nyfikna på nyheterna, kan alltså gå in på htc-floorsystems.com i februari”, berättar Lind.
Så till alla er i branschen för slipning och polering av betonggolv, håll utkik på HTCs hemsida. PD vill slutligen tacka för intervjun och hälsa Stefan Lind välkommen till branschen och lycka till.
www.htc-floorsystems.com


 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×