Hilti lanserar HIT CT-100 miljöanpassad injekteringsmassa

Publicerad 27/12, 2023 kl. 16:36

Hilti, ledande inom tillförlitliga lösningar för byggbranschen, lanserar sin senaste innovation HIT-CT 100. Den nya injekteringsmassan har en bred profil och passar därför till infästningar i betong vid alla typer av projekt; nybyggnation eller renovering av kommersiella fastigheter, bostäder, offentliga fastigheter och anläggningsprojekt.

HIT-CT 100 klarar EUs högt ställda krav på kemiskt innehåll och kräver därför ingen kemisk utbildning eller medicinska kontroller för utföraren, har inga faropiktogram och kan sorteras som vanligt hushållsavfall.

HIT-CT 100 uppnår dagens bästa bedömning av injekteringsmassor i flertalet miljödatabaser: Basta i Basta, B i SundaHus, Accepterad i Byggvarubedömningen och den är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande. Produkten uppnår dessutom Guld i Miljöbyggnads indikator 13 och 14 (ver. 3.0 / 3.1 / 3.2).

 ”Vi är enormt glada att återigen kunna lansera en produkt som möter de högt ställda miljökraven på den svenska marknaden. Eftersom HIT-CT 100 passar till många olika montage är vi säkra på att detta kommer bli en ny kundfavorit”, kommenterar Sofia Blidberg, Sustainability Manager på Hilti.

Produktutvecklingen har pågått i nära samarbete mellan Hiltis globala utvecklingsavdelning för kemiska infästningar och den svenska marknaden. En viktig aspekt i utvecklingsskedet var att kunna kombinera krav på kemiskt innehåll med tekniska krav på lastvärden och användningsområden. HIT-CT 100 klarar M8 till M24 i sprucken betong med montagedjup från 60 till 480 mm och ett ETA godkännande för dimensionering enlig EN 1992-4 beräknas till februari 2024. Detta följs upp med ett ETA för armeringsskarvning enligt EN 1992-1-1 i maj 2024.

”Genom våra svenska kunders stora fokus på ett hållbart byggande är vår marknad en viktig källa till fakta och inspiration när det kommer till produktutveckling av miljöanpassade produkter och samarbete i hållbarhetsfrågor”, kommenterar Rickard Bergeryd, Codes & Approvals Manager på Hilti.

HIT-CT 100 är uppföljaren till HIT-CT 1. HIT-CT 1 kommer finnas tillgänglig under en begränsad övergångsperiod.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×