Hilti lanserar borroboten Jaibot

Publicerad 21/12, 2020 kl. 11:56

Jaibot är en semiautomatisk borrobot som omvandlar den digitala ritningen till fysiska borrhål ute på arbetsplatsen. Roboten är batteridriven och styrs via wifi/mobil uppkoppling.

Jaibot har enligt Hilti upp till fem gånger högre effektivitet gentemot traditionell utsättning/borrning och en hundraprocentig exakthet. Jaibot utför borrning i tak baserat på information från digitala ritningar, såsom BIM-handlingar. Den positionerar hålen enligt ritningarna, borrar och markerar dessa. Alla borrade hål sparas även digitalt. Jaibot är en lösning för innerväggs- och installationsarbeten. Hilti Sverige har haft en tongivande roll vid framtagandet av Hiltis nya globala lösning, precis som för det nyligen lanserade exoskelettet EXO-O1. 

"Byggbranschens produktivitet har legat efter andra sektorer i flera år”, säger Fabio Pedrazzi i Hilti Sveriges Ledningsgrupp. ”Pressade marginaler, utmaningar med att utföra moment i rätt sekvens enligt tidsplan och brist på kvalificerad arbetskraft är ofta realitet i vår bransch. Genom att nyttja möjligheterna med digitalisering kan produktivitetsbristerna delvis kompenseras. Vi uppnår detta genom att länka samman design, planering, dataöverföring och utförande på byggplatsen på ett intelligent sätt."

Enligt Hilti är betydande produktivitetsvinster möjliga med digitalt planerade byggprojekt, i kombination med prefabricerade moduler, till exempel vid samordnad installation. Med hjälp av Jaibot kan delar av dessa realiseras i projekten. BIM-aktiverade robotlösningar gör enligt Hilti även byggprocessen mer transparent med ökad effektivitet, konstant prestanda och färre fel. Daglig status kan rapporteras från fältet till projektkontoret via Hilti Cloud.

Hälsa och säkerhet har varit ett stort fokus i utvecklingen av Jaibot. Roboten är utformad med målet att underlätta vid fysiskt krävande och repetitiva borrningar i tak. Den navigeras av användaren via fjärrkontroll och använder referensdata från en robotstation, Hilti PLT 300. Hål inom robotens räckvidd borras automatiskt, därefter flyttas roboten till nästa borrplats. 

"Vi tittade på vilket rutinarbete på byggarbetsplatsen som är bland det mest påfrestande”, säger Julia Zanona, global produktchef Hilti. ”Det upprepade slitsamma arbetet ovan huvud står för en stor del här. Vår utgångspunkt var att utveckla en robotlösning som stöttar våra kunder där det behövs som mest. Hilti Jaibot tar över en av de mest ansträngande och farliga uppgifterna och arbetar tillsammans med yrkesarbetarna."

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×