Håltagningsspecialen 2020

Publicerad 21/12, 2020 kl. 11:14

Året 2020 går till historien. Aldrig har världen upplevt något liknande, i alla fall inte sedan spanska sjukan i början av 1900-talet då läget var betydligt värre. Men Corona-pandemin har satt tydliga avtryck på alla människor och alla branscher. Även håltagningsbranschen har påverkat om än ganska varierat över landet.

I årets Håltagningsspecialen har som vanligt inte så många företag svarat men de som svarat ger ändå en bild av hur året påverkat oss. Det företag som är först ut är Linda Dahlin på Betonghåltagning i Göteborg AB som gett ett utförligt svar på nuläget i bolaget.

 

Betonghåltagning i Göteborg AB

Betonghåltagning i Göteborg AB grundades av bland annat Bill Dahlin 1983 och har sedan dess haft samma adress på Backa Bergögata 4, Hisings Backa ute på Hisingen. 

Sedan 2018 äger Linda Dahlin, Pether Dahlin och Martin Eliasson bolaget och man är totalt 21 anställda i företaget.

“Vi är medlemmar i Byggföretagen samt branschorganisationen BFB varav en delägare sitter med i styrelsen sedan 10 år tillbaka, till och med så att det var den fösta kvinnliga styrelseledamot i branschorganisationen. Företaget är certifierade enligt POVEL.”

Betonghåltagning i Göteborgs tjänster omfattar håltagning i betong samt maskinell rivning med totalt 10 rivningsrobotar som ett komplement till håltagningen. Genom samarbete med aktörer i Göteborg kan man också erbjuda selektiv- och tung rivning samt sanering. Under året har företagets större investeringar omfattat två nya bilningsrobotar, en för att uppdatera befintlig maskinpark och en som tillkommit då man ser behovet av att en större bilningsrobot krävs på vissa arbeten man utför. 

Under 2019 omsatte bolaget drygt 32,2 MSEK och uppskattad omsättning 2020 kommer ligga på ca 39MSEK. “Som alltid i vår bransch har vi inte så lång framförhållning och det är svårt att sia om vad omsättningen för 2021 kommer at landa på. Vårt fokus ligger heller inte på just omsättningen utan snarare tillgången på jobb och långvariga relationer med kunder, kolleger och leverantörer samt hållbarhet när det kommer till våra medarbetare”, säger Linda Dahlin. 

Exempel på projekt under året som gått har varit arbete vid Göteborgs Stadsteater vilket var en omfattande ombyggnation av delar av fastigheten samtidigt som delar av fastighet varit i full drift. Bland annat omfattar entreprenaden byggnationen av en helt ny scen, en helt ny matsal samt nya barer. För detta utförs omfattande konstruktiva förändringar av stommen i en byggnad där även stommen i sig är K-märkt. Betonghåltagning i Göteborgs arbeten på Göteborgs stadsteater innefattar fullständig rivnings- och håltagningsentreprenad på ett projekt där totala entreprenadtiden enbart är ett drygt år.

Vidare jobbar man även med Västlänken E02 där ordning och reda på både kvalité, miljö och arbetsmiljö ställts på sin spets. “Det har varit jätteintressant och utmanande att få jobba med E02-projektet. Att få ställda krav som sedan följs upp och man klarar det fint känns riktigt bra. Därtill har vi otroligt många fina beställare, nya som gamla med spännande projekt, stora som små. Inget jobb är för litet ej heller för stort för oss”, säger Linda.

Linda berättar att i Göteborg finns ett stort antal håltagnings- och rivningsföretag som man konkurrerar likväl samarbetar med. “Konkurrens ser vi som något positivt. Det får oss att bli bättre och utveckla oss själva för att hänga med. Enda gången vi kan se konkurrens som negativ är då den är osund”, understryker Linda.

Men 2020 har varit ett högst ovanligt år med tanke på den pandemi som just nu råder i världen. Linda berättar att det har funnits en oro, framför allt mars och april då det på något sätt kändes som "locket på”, berättar hon. “Många obehagliga tankar fanns men lyckligtvis har Göteborg ändå klarat sig bra under den rådande pandemin. Våra medarbetare har varit friska och vi hoppas det fortsätter som det hitintills gjort”, säger Linda.

Dock har man fått skjuta inplanerade utbildningsdagar på framtiden då olika utbildningsföretag har sina restriktioner likväl företagets egna restriktioner internt. Personalmöten har inte heller sett ut det samma som tidigare. “En positiv del i allt detta är att människor har över förväntan kunnat ställa om mycket snabbare än vad vi kunnat tro och hoppats på, med exempelvis möten via Teams, Zoom, etc. Detta har gjort det möjligt att mötas utan att träffas rent fysiskt och det ger möjlighet att arbeta mer effektivt vilket ger positiva resultat på hälsa och miljö”, avslutar Linda Dahlin.

www.betonghaltagning.se

 

Luleå Hålmetodik AB

Nästa företag ute i den här temaartikeln är Luleå Hålmetodik AB i Luleå. Företaget bildades 1978 för att möta efterfrågan på miljövänligare håltagning främst i betong. Att ta hål i betong innan vattenkylda diamantverktyg började användas innebar en stor risk för arbetstagaren avseende damm och buller. Mejsling eller bilning förekommer även idag men är i regel ett komplement till diamanthåltagningen.

Allt började med att tre tidigare arbetskamrater i ett konkursdrabbat bolag startade upp med enbart håltagning på menyn. De använde eldrivna borrmaskiner såsom Black & Decker samt Diamant Boart. Väggsågen kom från Dimas och hade en 10-hästars elmotor som vägde 141 kg. Karax var ett bolag som senare kunde leverera en lättare väggsåg med hälften så många kilo och hästkrafter. Dimas utvecklade ett borrsystem med runda pelare av stål med tillhörande teleskoputrustning och ”kors” för att borra i vägg. De kom också med en trefasmotor till denna utrustning. Golvsågarna känns igen som de som används än idag. Det var så det började för Luleå Hålmetodik.

Maskinerna som beskrivs ovan innebar dock att arbetet blev väldigt slitsamt och utvecklingen har som tur var gått framåt till idag lätta och högfrekventa maskiner.

Det första riktiga jobbet var åt dåvarande BPA som då byggde om till det som blev OK-center idag. Arbetet bestod av borrning och uppsågning i golv för ny ränna till det som idag är gör-det-själv hall.

Uppdragen har under dessa trettio år varierat både i omfattning och i geografisk spridning. Luleå Hålmetodik AB har arbetat i hela Norrbotten, norra Västerbotten samt från Mo i Rana i söder till Narvik i norra Norge. När vårdcentralen på Björksskatan byggdes var det tredje bygget i Sverige där inga ursparningar gjordes vid gjutning av bjälklag. Man borrade istället alla hål för värme och andra installationer. Vid bygget av Sunderby Sjukhus gjordes likadant och Hålmetodik fick förtroendet att göra all håltagning.

2005 köptes företaget upp av Bohmans Betongborrning, Gunnar Boman, som fungerar som moderbolag åt Luleå Hålmetodik AB. Vid detta köp tillfördes både kompetens och maskiner. Rivningsrobotar hade inte använts i företaget innan men sen uppköpet fungerar dessa som ett bra komplement till verksamheten.

Idag drivs företaget av Gunnar Boman, sonen Johannes Boman och dottern Fanny Stenberg. Man har idagsläget 15 anställda varav tre arbetar på kontoret och resterande ute i fält. Omsättningen 2019 landade på 15,2MSEK och för året räknar man att hamna på 13,5MSEK. Tjänsterna består som nämnt i håltagning, rivning och även mindre gjutningar.

Man har idag alla tänkbara maskiner för att forcera betong och försöker hela tiden uppdatera maskinsidan för att effektivisera arbetet. Fanny Stenberg tillägger dock att “det är maskiner gör jobbet men det är gubbarna som är vår största tillgång”.

Exempel på nyligen genomförda projekt är att man vägg- och vajersågat fundament på den omtalade Tuben. Man har haft två man stadigvarande på kvarter 7 och 8 i Kiruna för Nåidens räkning under hela året. Man har arbetat en hel del vid Facebooks serverhallar i norra Sverige. Man har också utfört en hel del tjänster vid nya räddningsstationen i Luleå. 

Corona-pandemin har dock satt sina spår i ingången av nya jobb. Luleå Hålmetodik drabbades ganska hårt då framförallt industrikunderna drog åt svångremmen och slutade att ta in extern arbetskraft. Nästan alla inplanerade jobb blev uppskjutna. Luleå Hålmetodik är medlemmar i branschföreningen BFB.

www.halmetodik.se 

 

Mark & Hus - Sörmlands Betonghåltagning AB

Företaget Mark och Hus i Strängnäs AB har genomfört en del förändringar i sin verksamhet under 2020. I början av året registrerades ett nytt bolag kallat Sörmlands betonghåltagning AB och under året har man startat upp verksamheten försiktigt. Tanken är att all håltagning och rivning ska bedrivas i det nya bolaget medan Mark och Hus i Strängnäs kommer att byta inriktning mot försäljning av avlopp och uthyrning av minimaskiner såsom Bobcat, minigrävare med mera.

Ensam ägare till bolaget är Marcus Niburg och företaget grundades 2003 av Marcus. Verksamheten drevs fram till 2008 som enskild firma innan det ombildades till aktiebolag. 

Det geografiska arbetsområdet är i huvudsak Mälardalen och Strängnäs i synnerhet.

Idag har man fyra anställda och omsatte 2019 4,8MSEK. Omsättnigen för 2020 beräknas hamna på cirka 4MSEK.

Tjänsterna består i traditionella betonghåltagningsarbeten och rivning. Under året har man gjort en del nyinvesteringar som dammsugare från Dustcontrol, handkapar från Weka, torrborrningssystem från Drome, minidumper från Wacker Neuson med mera.

Exempel på genomförda uppdrag är ombyggnadsarbeten och renoveringsrivningar vid ett hotel på Östermalmstorg, grundförstärkningar i Kallhäll, Stockholm, borrat 700 stycken 130 mm ventilationshål vid ett projekt i Köping med mera. Kommande arbeten är det svårt att sia om men det finns en del inbokade uppdrag redan.

Corona-pandemin har även satt spår i den här håltagarens verksamhet under året men över lag har det fungerat bra med en hel del nya inhoppare ifråga om arbetskraft som varit tillgänglig. En del projekt har dock lagt på is på grund av pandemin som exempelvis stambyten som stängts ner. Många beställare på sjukhus och vårdcentraler har blivit försiktigare i sina beställningar på grund av pandemin, upplever Marcus Niburg.

Han säger också att konkurrensen hårdnat med många entreprenörer som kryper ner i pris för att behålla jobben.

Företaget är certifierade enligt NFN och medlemmar i Byggföretagen, BFB och svensk Näringsliv.

www.markochhus.nu

 

Betonghåltagning NBT AB

Betonghåltagning NBT AB grundades 1992 av Thomas och Roger Mickelsson.

Företaget har sitt säte i Stockholm och filialer i Jokkmokk och Pajala.

Företaget har idag åtta anställda och omsatte 2019, 13MSEK. Omsättningen för innevarande år uppskattar man komma upp i cirka 10MSEK. Vad gäller nästa år så vill man inte spekulera gällande omsättningen.

Det geografiska arbetsområdet är Storstockholm, Jokkmokk och Pajala med omnejd.

De tjänster som erbjuds är traditionell betonghåltagning och långhålsborrning.

Vad gäller investeringar under året så har det varit väldigt sparsamt, berättar Thomas Mickelsson, främst med anledning av Corona-pandemin. Några exempel på pågående projekt är arbeten vid Rosenbad och Riksdagshuset i Stockholm.

Vad gäller konjunkturerna så svarar Thomas Mickelsson att man hade planerat för en nedgång under 2020 och 2021. “Redan innan Corona-pandemin hade vi räknat med en svacka då vi har haft några väldigt gynnsamma år tidigare. Men faktum är att när pandemin startade vände omsättningen uppåt och vi fick mer att göra”, berättar Thomas Mickelsson.

Men han tillägger dock att Coronan gjort att en del projekt lagt på is och kommer att tas upp igen senare. Konkurrenssituationen är, enligt Thomas, som vanligt.

Företaget är certifierat enligt Sellicha och medlem i Byggföretagen, Stockholms Byggmästareförening samt BFB.

www.betonghaltagningnbt.se

 

AB SHC Håltagning

AB SHC Håltagning i Norrköping är en håltagare med anor. Bolaget grundades redan 1984 och delägaren Tomas Fredriksson har varit med sedan starten. Bolaget ägs också av Osten Jonsson och Andreas Lindström. Verksamheten har kontor i både Norrköping och Linköping med Östergötland som främsta arbetsfält. Men man gör jobb även i andra närliggande landskap.

Idag sysselsätter man totalt 60 anställda och är därmed en av de större håltagningsfirmorna i Sverige. För 2019 landade bolaget omsättning på 97MSEK och för 2020 beräknar man att minska ner till 85MSEK. Efter ganska många gynnsamma år för håltagningsbranschen och hela byggindustrin i sig har marknaden räknat med en viss uppbromsning i år. Utbrottet av Corona-pandemin har inte gjort utsikterna bättre, i alla fall totalt sett. 

SHCs tjänster består främst i alla typer av betonghåltagning, slipning av betongytor, rivning och stålrörspålning.

Under året har man investerat i ett antal nya servicebussar samt en Husqvarna rivningsrobot DXR 310 med mera.

Exempel på större genomförda projekt är arbeten vid tre stycken olika vattenkraftverksdammar, rivning av betongbro över E4:an med mera.

På frågan om SHC har påverkats av Corona-pandemin svarar Thomas Fredriksson att det man märkt främst är att beställarna valt att göra vissa jobb i egen regi. “Det är nog främst lättrivningsarbeten som beställarna valt att göra själva för at spara pengar och utnyttja egen arbetskraft”, säger Thomas.

Vad gäller konkurrensläget så upplever man inget negativt utan svara att man tycker det är bra med god konkurrens.

Bolaget är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Man har även R-licens och har blivit korat till Årets Håltagningsföretag i det Svenska Demoleringspriset 2018. Företaget är medlemmar i branschföreningen BFB.

www.shchole.se 

 

Areco Contractor AB

Rivnings- och håltagningsföretaget Areco Contractor AB grundades 1998 och ligger i Helsingborg. Bolaget har 12 anställda och omsatte 13,5MSEK senaste verksamhetsåret. För 2020/2021 uppskattar man at omsättningen landar på 16MSEK. Man arbetar över hela södra Sverige med Stockholm som gräns i norr. Avdelningsansvarig för håltagningsarbetena är Joakim Lenander och man erbjuder alla typer av håltagningstjänster, rivning med rivningsrobotar samt betonggolvsslipning. Sedan finns en separat avdelnings som endast jobbar med tyngre rivningar. På företaget finns även en miljöavdelning som utför miljöinventeringar och saneringsarbeten. Man har egen verkstad för service och reparationer samt omsättning av borr. Man åter sig även externa reparationsjobb. Rivningsavdelningen erbjuder både lätt- och tungrivning och har en maskinpark med fordon från 10 till 63 ton inklusive två höjdrivare. Senaste verksamhetsåret har man inte investerat så mycket med nästa år har man en budget på 1,5MSEK.

Exempel på större genomförda projekt under året har varit Knutpunkten i Helsingborg och ombyggnation av Helsingborgs sjukhus. Man håller just nu på med ett större projekt i Malmö som dock är konfidentiellt. Man bygger om Catena Arena för PEAB, jobbar på Koppargården för NCC och bygger om och nytt vid Örtofta sockerbruk.

Jocke berättar att man inte upplevt att verksamheten påverkats så mycket av Corona-pandemin. “Vi hade kanske en lite nedgång innan och efter semestern men jag är osäker på om det kan kopplas till pandemin. Under hösten har vi haft en kraftig orderingång och det verkar hålla i sig nästa år också”, säger Jocke. Konkurrensmässigt tycker Jocke att det är ganska sunt i Skåne men tillägger: “Visst händer det att man förlorar ett anbud mot priser som är rena fantasin, men det är relativt sällan. Vi har ett bra samarbete med många entreprenörer runt oss och vi lånar folk av varandra. Det är ett bra sätt att behålla personal vid tillfälliga nedgångar”, säger Jocke.

Samtliga på Areco Contractor har gått BFBs arbetsmiljöutbildning och företaget är medlemmar i BFB och Maskinentreprenörerna.

www.arecocontractor.se

 

Arnessons Betongborrning och VOID går samman från årsskiftet

Under våren 2020 började Arnessons Betongborrning AB och VOID AB diskutera en sammanslagning av företagen. Orsaken till sammanslagningen är att skapa bättre synergieffekter och ett bättre utnyttjande av personal, maskinpark samt att stärka organisationen.

Det är nu beslutat att vid årsskiftet 2020/2021 kommer VOID i sin helhet att ingå i Arnessons-koncernen. Man har successivt sedan i våras startat upp samarbetet mellan bolagen och kommer kontinuerligt att öka på farten framöver.

 

Vad innebär då det här för VOID & Arnessons-koncernen?

Bolagen kommer fortsatt att arbeta som separata enheter såsom Arnessons Betongborrning, Arnessons Service, KBD, Lekana, VOID och VOID Mälardalen.

Däremot kommer man utnyttja sin gemensamma styrka som koncern för arbetsplanering, ekonomi, inköp, kundrelationer och så vidare. Företagsgruppen kommer att omsätta dryga 150 miljoner kronor och sysselsätta 120-130 man efter sammanslagningen. Resursmässigt stärker man tillsammans upp ordentligt med ökad och bredare kompetens både vad gäller kunnande i personal och maskinflottan. Tillsammans kommer man nu att kunna åta sig riktigt stora uppdrag både inom bygg- och anläggning samt inom processindustrin. Genom utökade muskler kommer man dessutom att ha mera investeringskraft både i personal och maskiner.

www.arnessons.se
www.voidab.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×