Håltagningsspecialen 2017

Publicerad 12/12, 2017 kl. 14:10

Sedan 1995 har tidningen Professionell Demolering publicerat temaartikeln Håltagningsspecialen i sista utgåvan varje år. Håltagningsspecialen är en summering av den svenska håltagningsbranschen under det gångna året. Här kommer den för 2017.

D

å var det dags för Professionell Demolerings årliga summering av den svenska håltagningsmarknaden. Som vanligt är det ganska svårt att klämma fram uppgifter från branschens aktörer. Vi har tillfrågat ett stort antal men, som vanligt, bara ett fåtal har svarat. Orsakerna till detta kan vara många men mest troligt är att man inte har tid och att detta inte prioriteras. Andra kanske inte vill röja vad man håller på med och på vilka projekt man jobbar.

Som bekant slogs de båda branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna och Riv & Saneringsentreprenörerna samman i branschorganisationen för Byggnadsberedning tidigare i år. Idag finns 145 medlemsföretag varav mellan 20 till 25 medlemmar arbetar renodlat med rivning och sanering. Resterande jobbar antingen enbart med håltagning eller erbjuder rivnings- och håltagningstjänster. Sverige representerar en stor håltagningsnation och är näst störst i Europa efter Tyskland som har över 700 medlemmar.

Att uppskatta ett värde eller omsättning på håltagningsverksamheten i Sverige har alltid varit ett huvudbry. Kanske inte så viktigt i sig men en bransch i den här digniteten bör ändå har någon form av statistik tycker vi som branschtidning. Kanske en uppgift för BFB att titta på i framtiden. En grupp som själva regenbundet gör denna beräkning är leverantörerna men det är heller inte enkelt för dem att plocka fram de korrekta siffrorna. Genom PDs internationella systertidning PDi och medlemskapet i den internationella paraplyorganisationen IACDS för håltagare hade man tidigare tillgång till offentliga siffror. Tyvärr har dessa inte uppdaterats på många år. Orsaken är antagligen att det är svårt att få in aktuella siffor från de nationella medlemsorganisationerna. Men inför den här temaartikeln har PD själva tagit fram en studie för att få ett hum om hur stor branschen är idag. Så här har vi resonerat.

Det finns som sagt cirka 120 professionella håltagningsföretag som är medlemmar i Håltagningsentreprenörerna. Om man sedan söker på ordet betongborrning på eniro.se får man 497 träffar. Många av dessa träffar är dock dubbletter av samma företag. Men sanningen torde ligga någonstans runt 380 företag totalt som sysslar med håltagning i landet varav cirka 120 är medlemmar i HiB eller numera BFB. De 120 medlemmarna omsatte 2016 1,9 miljarder svenska kronor. Det vet vi med säkerhet. Det är en ökning med cirka 200 miljoner från 2015 då omsättningen hamnade på 1,7 miljarder. Dessa 120 medlemsföretag sysselsatte nära 1300 fast anställda. Räknar man även säsongs- eller projektanställda kan nog denna siffra i det närmast fördubblas. Den genomsnittliga omsättningen för en svensk håltagare hamnar bland medlemsföretagen på cirka 16 miljoner kronor per år. Om vi då skulle våga oss på en uppskattning av hur mycket de övriga 260 bolagen, som inte är med i BFB men som anger att de jobbar med håltagning, omsätter har vi tänkt så här. Mer parten av de 260 bolagen arbetar med all säkerhet inte renodlat med håltagning och är nog till största delen ganska små bolag men en till fem anställda där bara en del av verksamheten avser håltagning. Det handlar långt ifrån de genomsnittliga 16 miljonerna som BFB-medlemmarna omsätter. Låt säga att cirka 50 procent av dessa bolags verksamhet avser håltagning men att den genomsnittliga omsättningssiffran för bolagen kanske ligger runt 8 miljoner. Hälften av 8 miljoner blir 4  miljoner. Denna summa gånger 260 företag blir drygt en miljard svenska kronor. Det totala värdet för Sveriges håltagningsverksamhet skulle således hamna på cirka 3 miljarder. Detta är faktiskt en halv miljard lägre än de totala siffror som uppgetts för Sverige i IACDS-sammanhang. Men 3 miljarder lär vara mera korrekt enligt PDs beräkningar. Den intressanta siffran är snarare att 120 professionella medlemsföretag tillsammans omsätter nästa 2 miljarder. Vad gäller antalet håltagare så är trenden ökande vilket gäller detsamma för rivningsentreprenörer.

Som sagt har responsen inför vårt utskick till årets Håltagningsspecial varit knapphänt. Det vi brukar fråga branschens håltagare är bland annat hur konjunkturerna ser ut just nu och vad deras bedömningar är för framtiden. Vi frågar också om genomförda och pågående projekt, nyinvesteringar, konkurrens, omsättning och antal anställda. Orsaken är att få en känsla för hur marknaden ligger just nu och vart vi är på väg. Men vi har fått en del svar vilka kanske kan ge en känsla av hur marknadsläget är och hur framtiden ser ut.

Betonghåltagning NBT AB

Betonghåltagning NBT AB har sitt säte i Bromma med filial i Jokkmokk. Året har varit gynnsamt, berättar företagets grundare och ägare Thomas Mickelsson. Thomas upplever att just nu är det ganska lite konkurrens om jobben då alla har fullt upp just nu. Senaste verksamhetsåret hamnade omsättningen på cirka 12 miljoner och man sysselsatte åtta anställda. Exempel på genomförda projekt är Danderyds nya sjukhus och projekt vid Sveriges Riksdag. Under året har man investerat i nya sågar från Pentruder. Thomas tror att högkonjunkturen kommer att hålla i sig ett tag till men räknar med att den mattas av i slutet av 2018. Bolaget är medlemmar i BFB, Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening.

www.betonghaltagningnbt.se

 

GUJA Riv & Håltagning AB 

numera Relita Riv & Håltagning AB

Peter Jansson känner branschen väl från GUJA AB. Sedan början av januari ingår dock företaget i Relita Industri och Skadeservice. Relita grundades 1996 och är ett fullserviceföretag inom sanering, fastighets- och skadeservice. Huvudkontor för verksamheten ligger i Uppsala och man har regionskontor i Stockholm, Gävle, Västerås, Örebro och Göteborg. Gruppen omsatte 2016, 650 Mkr och sysselsatte 500 personer. Peter Jansson är regionschef i Örebro men startade GUJA redan 1995 men sålde verksamheten som sagt till Relita i början av 2017. Omsättningen hamnade 2016 på cirka 74 Mkr och för innevarande år beräknar man att hamna på cirka 78 Mkr. Man har idag 74 anställda. Exempel på genomförda projekt under året är Risbergska skolan åt Futurum Fastigheter, gamla skofabriken åt Byggtema i Örebro, Gumaeliusskolan åt OBK med flera. Peter upplever konjunkturen som god men tror att tillgången på jobb kommer att minska under de kommande åren. Bolaget är certifierade inom enligt POVEL och medlemmar i BFB.

www.relita.se

 

Håltagarna Borrteknik AB

Bolaget är en av de äldre i branschen och grundades av Richard Danielsson 1987. För ett antal år sedan förvärvades Södertälje Borrteknik som är ett välkänt namn sedan länge. Bolaget har huvudkontor i Södertälje med filial i Växjö. VD för verksamheten är Peter Danielsson. Det geografiska arbetsområdet är Stockholm, Mälardalen och Växjö-regionen och man samarbetar en hel del med företagen Uppsala Betonghål och PP Såg & Borr. Under 2016 landade omsättningen på cirka 60 Mkr och man sysselsatte 50-talet anställda. Richard Danielsson bedömer konjunkturerna som relativt god och man har under året genomfört en stor mängd projekt vara många är pågående i de regioner man jobbar. Richard vill inte säga så mycket om framtiden men tycker att det ser lovande och är optimistisk. Konkurrenssituationen bedömer han inte annorlunda. “Vi är och har alltid varit utsatta för konkurrens”, säger han. Under året har inga större investeringar gjorts mer än de vanliga uppdateringarna av maskiner och utrustningar. Bolaget är certifierade enligt Bf9K och är medlemmar i BFB, Sveriges Byggindustrier och Stockholm Byggmästareförening.

www.haltagarna.se

 

Härnösands Byggreturer AB

AF Härnösands Byggreturer är ett bolag som vi känner som rivningsentreprenör men man arbetar i samma utsträckning även med håltagning. Företaget har sitt säte i Härnösand men har sin största marknad i Stockholm där man även har kontor. Man är också verksamma längs hela norrlandskusten och i Göteborg. Bolaget förvärvades för några år sedan av norska AF Gruppen AS. Omsättningen 2016 hamnade på hela 126 miljoner och man sysselsätter 50 anställda. Genomförda projekt i stockholmsområdet är Kv Kartan, Storholmen, Danderyds sjukhus byggnad 38 och 17, Södersjukhuset byggnad 4 och 60, ambulanshallen vid St Görans Sjukhus, Sollentuna Sjukhus med flera. Exempel på pågående projekt är The Brick, St Görans Sjukhus plus ytterligare ett 20-tal projekt. Information om kommande och pågående projekt publiceras löpande på företagets hemsida och Facebook-sida. Under året har man gjort löpande investeringar som vanligt men har också förvärvat en ny Brokk 160, fem nya Bobcat samt en grävare, Cat 308E årsmodell 2017. Nicklas Kingberg som arbetar med anbudsförfrågningar inom bolaget berättar att man upplever konjunkturerna som mycket gynnsamma. “Det är verkligen drag i marknaden och vi har mycket jobb nu och även framgent. Vi räknar med att det kommer att fortsätta så här ett bra tag”, säger Nicklas. Om konkurrenssituationen säger Nicklas att den är fortsatt hård. “Priset är fortsatt avgörande men vi märker att vi får många jobb tack vare att vi har ett väldigt väl utvecklat kvalitetsledningssystem”, säger han. Bolaget är medlemmar i BFB och Sveriges Byggindustrier. Övriga certifieringar, utbildningar och tillstånd som bolaget besitter är Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U, Miljöansvarigutbildning, Asbestsanering, PCB-sanering, Säkra lyft, Heta arbeten, Mobila arbetsplattformar, Brandskydd på byggarbetsplatser, Ställningscertifikat, Arbetsledarutbildning, Hjärt- och lungräddning. Asbestsaneringstillstånd och transporttillstånd.

www.byggreturer.se

 

King Concrete AB

I Göteborgsområdet huserar bolaget King Concrete AB som grundades 2007 av Janne Månsson. Bolaget startades i Jönköping men idag ligger huvudkontoret i Göteborg och man har idag verksamhet både i Göteborg och Jönköping. Rent geografiskt arbetar man också i Borås-regionen. Bolaget omsatte nära sju miljoner 2016 och sysselsatte sju anställda. Året omsättning beräknas hamna på ungefär detsamma. Exempel på genomförda projekt under året är vajersågning av bro i centrala Ulricehamn och vajersågning av kantbalkar på Möndals Bro. Pågående projekt just nu är mestadels olika typer av byggservice. Janne upplever att det är bra fart i verksamheten. I Göteborgsområdet finns gott om jobb och Janne tror att det kommer att hålla i sig och även öka. Han hoppas även på samma utveckling i Jönköpingsområdet. Vad gäller konkurrenssituationen så är den ganska tuff med många nystartade företag som är med och tävlar om uppdragen. King Concrete är medlemmar i BFB samt certifierad vajersågningsentreprenör och certifierad av Balkongföreningen som godkänd balkongdemontör. Dessutom satsar man kraftfullt på att utbilda sin personal i kvartsdammhantering och man erbjuder tjänster inom vajersågning även till kollegor i branschen vad gäller både betong- och stålsågning.

www.kingconcrete.se

 

Mark och Hus i Strängnäs AB

Markus Niburg driver företaget Mark och Hus sedan 2003 då han grundade det. Fem år senare ombildades företaget till aktiebolag. Under 2016 omsatte företaget 3,3 Mkr. Bolaget arbetar i hela Mälardalen och Stockholm. Markus berättar att det är full fart i verksamheten och det är ständigt brist på personal. Orderboken är enligt Markus hyfsat full men han säger att man få aldrig nog. Projekt som genomförts är exempelvis renovering och ombyggnad av Mekonomens huvudkontor i Stockholm som byggts om till ett försäljningskontor av Ford-bilar. Man har sågat perronger på Flemingsbergs pendeltågsstation där man avlägsnat 300 meter perronger. Jobbet utfördes med väggsågar och borrsystem och tidsmässigt ett tufft jobb. Vidare har man borrat två meter djupa och 150 mm breda hål för pålning av fundament i Sundbyberg. Man har byggt om ett cykelrum och förråd till lägenheter i Eskilstuna. Totalt rörde det sig om att 38 lägenheter skapades och mängder av hål och öppningar utfördes under tre månader. Vid ett annat jobb sågade man av kantbalkarna på Hälleforsnäsbron under totalt sju dagar. Ett komplicerat arbete med tuffa förhållande som löpande tågtrafik under hela arbetet. Vidare har man utfört renoveringsarbete vid Volvo i Eskilstuna samt att man gjort en rad andra småprojekt.

Vad gäller nyinvesteringar så har man köpt två nya handkapar från Dr Schulze, en golvsåg och mer tillbehör till sina Pentruder-maskiner. Man har också förvärvat en firmabil och en ny grävare.

Markus säger som flera andra att konkurrenssituationen är lite bättre nu när landet upplever en högkonjunktur. Alla verkar ha jobb och man krigar inte lika mycket om dem. Markus tillägger också att det pågår ett ganska kraftigt generationsskifte i branschen med många av de äldre som lämnar och ersätts med yngre. “Detta faktum ger mera plats för oss som är lite yngre att axla det som de äldre skapat. Jag har jobbat i den här branschen i 17 år varav 14 har varit som egen företagare så jag märker skillnaden”, säger Markus.

Mark och Hus i Strängnäs AB är medlemmar i BFB och Sveriges Byggindustrier. Bolaget är certifierade för Heta Arbeten, arbete med skylift, Arbete på Väg och maskinförarbevis.

www.markochhus.se

 

Wetterstadens 

Betongborrning AB

Bolaget grundades 1997 av Jonas Nors, Kenneth Almquist, Bernt West och Bengt Vandrén och drivs fortsatt av de som grundade bolaget. Kontor och verkstad är beläget i Jönköping. Det geografiska arbetsområdet är Jönköping med tio mils omkrets. Omsättningen 2016 hamnade på 11,2 Mkr och 2017 på 14,2 Mkr. Man sysselsätter idag 11 anställda.

Exempel på genomförda arbeten är ett större stambytesprojekt samt ett antal stärre ombyggnadsprojekt för lägenheter som pågått under hela 2017. Just nu jobbar man med en hel del mindre projekt med korta puckar. Jonas Nors berättar att det ofta är ganska kort framförhållning och ibland har man fullt ena veckan men vet inte vad som ska hända nästa vecka. “Vi har en hel del att räkna på och så väntar vi svar på jobb. Det brukar alltid trilla in uppdrag så vi är inte oroliga”, säger Jonas.

Under året har man investerat i en del nya borrutrustningar och en Sprinterbuss från Mercedes. Wetterstaden tycker att konjunkturerna är lite svårbedömda just nu men det finns en viss risk för lägre tillgång på jobb framöver. Konkurrensen är som tidigare och det viktigaste för att behålla jobben är att alltid göra ett bra jobb, tycker Jonas. Wetterstaden är medlemmar i BFB och man har genomgått en uppsjö av utbildningar som säkerhetskurser av alla sorter, SSG, truckutbildningar, Heta Arbeten, Lift med mera. Jonas tycker att det är viktigt med säkerhetsutbildningar men tycker att samordningen av kurserna är lite spretig över landet. Alla entreprenörer verkar sitta med lite olika typer av utbildningar. Borde samordnas bättre.

www.wbborr.se

 

VOID AB

Det händer mycket inom Borlänge-företaget VOID som du kan läsa om i en separat artikel här i detta nummer. VOID ägs och drivs av Anders Andersson som äger bolaget till 80 procent. Resterande 20 procent delas lika mellan Henrik Månsson och Magnus Jansson. Det geografiska arbetsområdet har varit Dalarna och hela Sverige på olika specialprojekt. Men sedan i december satsar man även på Stockholm och Mälardalen. Omsättningen under 2016 landade på nästan 27 Mkr och uppskattad omsättning 2017 är cirka 22 Mkr. I nuläget sysselsätter man 20 anställda. Exempel på genomförda projekt är rivning av ugn vid Ovako Steel i Smedjebacken. Ett jobb som landade på dryga 2,4 Mkr och pågick i fyra intensiva veckor. Ett stort pågående projekt är Nacka Strand, kvarteret Färjaren, dock inte i Stockholm utan i Falun. Under året har en del löpande investeringar gjorts men den enskilt största är satsningen på den nya depå i Stockholm och Mälardalen där man i nuläget lagt cirka 3,5 Mkr. Anders Andersson tycker att konjunkturerna är goda eller rättare sagt heta. Han befarar däremot att marknaden på sikt kommer att krascha genom att priserna kommer att dumpas, men att det fortsatt kommer att finnas jobb. Han tror att det på sikt blir mera krigande. “Jag tror att marknaden fortsatt kommer att vara bra i storstadsregionerna när det vänder. Den här allmänna inbromsningen tror jag vi kommer att få se redan nästa år och den kommer att öka under 2019. Efter det kommer vi in i en ekonomisk svacka 2020 som kommer att hålla i sig till 2023. Det är min uppfattning”, säger Anders. Han fortsätter: “Sverige är ett väldigt avlångt land och konkurrensen från oseriösa aktörer kommer att öka och jag tror att marknaden kommer att delas upp i två läger. Ett lägret kommer att vara oseriösa aktörer med skitpriser där låga priser och en massa juridik tynger ner den sidan. Den andra seriösa sidan tar kvalitet och leveranssäkerhet till sina kunder”, säger Anders. Då gäller det att slutkunderna väljer rätt sida. VOID är medlem i BFB och Sveriges Byggindustrier och man är certifierade enligt POVEL. VOIDs personal har genomgått de flesta förekommande branschutbildningar för håltagare och rivare.

www.voidab.se

 

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×