Håltagningsspecial 2018

Publicerad 19/12, 2018 kl. 13:41

Det är fortsatt full fart på marknaden trots många oroskorpar om nedgång. Men frågar man håltagarna så ser de flesta positivt på de kommande åren.

Temaartikeln Håltagningsspecialen har publicerats årligen sedan 1995 så det här blir den 23:e upplagan. Syftet med artikeln är att ge en samlad bild av håltagningsbranschen i Sverige det senaste året med presentationer av svenska håltagningsentreprenörer. Som vanligt är det svårt att få in uppgifter från branschens håltagare och bara en bråkdel svarar. Orsakerna kan vara många som att många håltagare är ganska små och att tiden helt enkelt inte räcker till att besvara våra frågor. En annan orsak är kanske att man inte riktigt vill avslöja vad man håller på med på grund av ökad konkurrens om jobben. Oavsett anledning så är vi tacksamma för de som valt att svara och skicka in material till årets Håltagningsspecial.

 

Hur stora är håltagningsbranschen i Sverige?

Men först lite allmän information om branschen. Det finns väldigt lite eller i princip ingen statistik för vad den professionella håltagningsbranschen i Sverige omsätter. Leverantörsföreningen Sveriges Slip- och Diamantverktygs Förening för statistik över sålda slip- och diamantverktyg men det är ändå bara en del av kakan. Slip- och diamantverktyg säljs dessutom till andra branscher än håltagning så det är svårt att få fram rätt siffor. Leverantörerna är dessutom inte så pigga på att röja dessa siffror till pressen. Utöver verktygen så säljs även en hel del håltagningsmaskiner. Vi får istället göra en egen uppskattning.

Som bekant har branschföreningarna Riv- & Saneringsentreprenörerna och Håltagningsentreprenörerna slagits samman till en branschorganisation kallad Branschföreningen för Byggnadsberedning förkortat BFB. BFB är fortsatt kopplade till Sveriges Byggindustrier. Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna hade tidigare sitt kansli på Storgatan 19 i Stockholm, i samma fastighet som Sveriges Byggindustrier. Men efter att BFB bildades 2016 har kansliet flyttats till Klara Norra Kyrkogata 31 i Stockholm i Näringspunktens lokaler. Föreningen har två kanslister, Lars Sandström och Roger Blomqvist. Ordförande för BFBs styrelse, som samlar ledamöter från håltagarna, rivarna och sanerarna, är Anders Andersson från bolaget VOID i Borlänge. BFB har två underföreningar som är de ursprungliga föreningarna Håltagningsentreprenörerna (HiB) och Riv- & Saneringsentreprenörerna. Ordförande för HiB är Anders Andersson och för Riv & Saneringsentreprenörerna, Lars Sandström. Värt att nämna i sammanhanget är att leverantörerna av diamantverktyg i Sverige med branschföreningen SSDL (Sveriges Slip- och Diamantverktygs Förening) också har sitt kansli på Klara Norra Kyrkogata 31.

BFBs nya hemsida är www.byggnadsberedning.se. Vad som är lite missvisande med den nya hemsidan, och när man vill göra en uppskattning över vad håltagningsentreprenörer anslutna till BFB omsätter per år, är hur man numera listar sina medlemmar. Totalt har BFB drygt 150 medlemmar bestående av håltagare och rivare. Men det är något som inte riktigt stämmer med hemsidans medlemmar. Om man väljer att endast visa renodlade håltagare dyker endast 56 bolag upp. Söker man på rivare dyker 21 upp och sanerare 20 stycken. Söker man däremot på alla entreprenörsmedlemmar får man drygt 150 träffar med företag som vare sig är listade under rivare, håltagare och sanerare. Så det är lite svårt att ge en tydlig bild av omsättningen under 2017 för håltagare. Men utgår vi från de 55 företag som listas som håltagare hamnar omsättningen sammantaget på drygt SEK1,3 Mdr. Den sammantagna vinsten låg på cirka SEK100 miljoner. Men bland alla medlemmar i BFB arbetar minst ytterligare 50 företag med betonghåltagning. Företag som står listade i BFBs medlemslista som rivare men som också sysslar med håltagning är exempelvis Corvara,  PP Såg & Borr, Delete, Krügerin med flera. Uppskattningsvis representerar dessa ytterligare 50 företag nästan lika mycket som de 55 första. Den totala omsättningen gällande håltagning under 2017 torde vara minst omkring SEK2,6 Mdr. Räknar vi dessutom in de ytterligare kanske 250 entreprenörer i landet som uppger att de arbetar med håltagning men inte renodlat så borde betonghåltagning i Sverige omsätta omkring SEK4 Mdr årligen. För år 2016 gjordes en uppskattning i den internationella tidningen PDi Magazine att vi har cirka 380 företag i landet som arbetar med håltagning och den genomsnittliga omsättningen per håltagare uppskattades då till cirka SEK8M. Som branschtidning bedömer vi nu så här i efterskott att den uppskattade siffran var något för låg samtidigt som vi se en stark ökning av verksamheten under 2017 i storleksordningen runt 30%. I skrivande stund har vi inga siffror för innevarande år men borde ligga minst i paritet med 2017 års siffor, d v s runt SEK4 Mdr.

Under hösten har vi fått många rapporter om avmattning i byggandet vilket även påverkar installationshåltagningen på sikt. Byggmarknaden har hittills backat med 11%, men från en väldigt hög nivå.  Vi kan dock räkna med en fortsatt minskning. En del projekt har lagts på is men fortfarande ångar byggindustrin vidare på en mycket hög nivå. Det lär dröja innan det blir ordentligt kännbart att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Fortsatt är det dessutom brist på bostäder så läget är inte det samma som i början av 1990-talet. Vad som dessutom är positivt för håltagningsbranschen och även rivningen är att det finns jobb även i tuffare tider.  Då ökar som regel ROT-jobben även om de kanske inte riktigt räcker till alla. En annan fara är också at om det blir färre jobb ökar också antalet entreprenörer. Vanliga byggfirmor försöker då dryga ut jobben och tar åt sig uppdrag inom rivning och håltagning trots att de inte har kompetensen. Det är då viktigt att som professionell håltagare och att BFB som branschförening slår vakt om att använda auktoriserade och branschanslutna entreprenörer.

Här följer lägesrapporter från några av våra håltagare som är medlemmar i BFB.

 

Betonghåltagning NBT

Betonghåltagning NBT AB grundades och ägs av Thomas Mickelssson. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm med en filial i Jokkmokk. Det geografiska arbetsområdet är också Stockholm och Jokkmokk. Bolaget har idag åtta anställda och omsatte 2017-2018 (brutet bokföringsår) 16 Mkr. Ett exempel på projekt som man arbetat med är den så kalalde getingmidjan som är den smala tågförbindelsen mellan Stockholms Central och söder intill Riksdagshuset och Rosenbad. Under året har man gjort en del investeringar i exempevis väggsågar av märket Pentruder. Thomas upplever att vi börjar nära oss en lågkonjunktur och tror att det kommer att märkas mera ordentligt under 2019. Han misstänker att också priser kommer att bli sämre. Betonghåltagning NBT är medlemmar i HiB/BFB och Stockholms Byggmästareförening.

www.betonghaltagningnbt.se

 

Falkenbergs Håltagning AB

Falkenbergs Håltagning AB känner vi lite extra då de kammade hem Det Svenska Demoleringspriset för några år sedan. Bolaget grundades 1984 av Thomas Johansson och köptes 1987 av hans bror Urban Johansson som driver bolaget sedan dess. Sätet är som namnet avslöjar, Falkenberg. Arbetena utförs i området runt Falkenberg med en radie på upp till cirka 12 mil men det händer att man jobbar längre bort också. Allt beror på uppdraget. Bolaget omsatte 2017, 8 Mkr och man räknar med att öka till omkring 8,5 Mkr under 2018. Man har totalt åtta anställda. Genomförda projekt är Varmbadhuset i Varberg, Carlsbergs bryggeri i Falkenberg, gamla SEB-banken i Varberg, Gekås i Ullared med flera. Pågående projekt sker vid ett dammbygge i Hyltebruk, Carlsbergs brygger i Falkenberg, stambyten i Falkenberg samt Gekås i Ullared. Kommande jobb är inbokade på Carlsbergs bryggeri i Falkenberg, jobb vid Stora Enso i Hylte samt på Gekås i Ullared. Nyinvesteringar under året har varit en ny väggsåg från Husqvarna, WS 482 HF, en ny svärdsåg och reningsanläggningen Slurrybox med mera. Urban berättar att vad gäller konjunkturerna just nu så upplever han marknaden som väldigt ryckig. “Antingen är det för mycket jobb eller så är det för litet. Aldrig riktigt lagom”, säger Urban. Men han är inte för någon förestående lågkonjunktur utan bedömer att det kommer att vara riktigt god tillgång på jobb minst två år framåt. Han upplever heller inte konkurrenssitutionen som störande utan den är lagom påfrestande. Bolaget är medlemamr i HiB/BFB och Företagarna. Dessutom är man noga med att kontinuerligt utbilda sin personal och uppdatera den om ny regler och förordningar. 

www.fbgh.se

 

Håltagarna Borrteknik Sverige AB

Håltagarna Borrteknik Sverige AB har sitt säte i Södertälje och grundades av Richard Danielsson 1987. Sedan åtskilliga år tillbaka förvärvade man en annan stor aktör inom håltagningsbranschen, nämligen Södertälje Borrteknik AB som grundades av Lasse Eriksson 1979. Nämnas bör att vid den senaste utdelning av det Svenska Demoleringspriset tilldelades både Richard Danielsson och Lasse Eriksson prisets Honorary Award för lång och trogen tjänst i branschen. Lasse Eriksson som sitter med i prisjuryn mottog priset för Richard Danielsson. Honorary Awards bestäms dock av tidningen Professionell Demolering och beslutas inte av juryn. Håltagarna Borrteknik Sverige AB ägs idag av Richard och hans son Peter Danielsson. Peter är sedan ett år tillbaka VD för verksamheten. Bolaget är en av de större håltagningsentreprenörerna i Sverige och har en årlig omsättning på cirka 55 Mkr. Man åtar sig uppdrag i Stockholm hela Mälardalen. Exempel på genomförda projekt är Södertälje Sjukhu, Karolinska Sjukhuset och Singnalen. Exempel på nu pågående uppdrag är Henriksdals reningsverk, Albano, kvarteret Brädstapeln och kvarteret Vågdalen. Kommande projekt är exempelvis jobb vid Södertälje kanal och vid Scanias fabrik i Södertälje. Vad gäller gjorda investeringar så har man i år uppdaterat sin maskinpark en del. Vad gäller konjunkturerna upplever Peter att det är lite lugnare än vanligt men han ser ändå ljust på framtiden och är inte orolig för lågkonjunktur. Peter upplever oftast heller inte att konkurrenssituationen på marknaden är störande. “Jag gillar konkurrens och tycker om att arbeta med en sund byggbransch och att vi tillsammans tar krafttag mot oseriösa bolag”, säger Peter.

Håltagarna Borrteknik är medlemmar i HiB/BFB, Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening. “Dessutom har vi i stort sett samtliga yrkesbevis inom branschen som existerar vilket vi är stolta över”, tillägger Peter. Bolaget är också certifierat enligt BF9K.

www.haltagarna.se

 

AF Härnösands Byggreturer AB

AF Härnösands Byggreturer AB ägs sedan några år tillbaka av AF Gruppen i Sverige. Bolaget har kontor i Härnösand samt Stockholm. Man arbetar i hela Sverige men med tyngdpunkt på Stockholmsområdet samt längs Norrlandskusten. Förutom håltagning arbetar man även med rivning och sanering och under 2017 omsatte företaget hela 132 Mkr och sysselsatte 50 personer. Nyligen genomförda projekt är arbeten vid Södertälje Sjukhus, kvarteret Gjutmästaren samt i Rindö hamn exempelvis. Några exempel på pågående projekt är arbeten vid Uppsala Stadshus, The Brick (Ericssonhuset), arbeten vid Huddinge och St Görans Sjukhus i Stockholm plus ytterligare ett 20-tal projekt.

Investeringar som gjorts under året är förvärv av flertalet Bobcats samt Brokk rivningsrobotar. Man har dessutom investerat i en hel del annan rivnings- och håltagningsutrustning. Nicklas Klingberg, som jobbar med anbudsförfrågningar på företaget, berättar att han upplever att det är mycket jobb i branschen just nu, men han påpekar samtidigt att det är väldigt stor prispress. Bolaget är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och man innehar asbestsaneringstillstånd och transporttillstånd. Man har genomfört utbildningar som Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U, Miljöansvarigutbildning, Asbestsanering, PCB-sanering, Sökra Lyft, Heta Arbeten, Mobila Arbetsplattformar, Brandskydd på byggarbetsplatser, Ställningscertifikat, Arbetsledarutbildning, Hjärt- & Lungräddning med mera.

www.byggreturer.com

 

Owe Larsson Borr AB

I samband med utdelningen av det Svenska Demoleringspriset i år tilldelades Owe Larsson Borr AB priset i Årets Håltagningsprojekt för sina arbeten vid R2 Studsvik. Projektet omfattade att man rev reaktorn R2 vilket var en forskningsreaktor. Johan Nilsson på företaget meddelar att man använde sig av tre meter långa borrkronor med en diameter på 350 till 450 mm för att borra ur genomföringar i reaktorpoolen. Man lyfte sedan ur själva reaktorn som var inkapslad i betong och vägde över 20 ton. Arbetet varade i cirka ett och ett halv år för at få bort all kontaminerad och aktiverad betong. All betong var av så kallad järnmalmsbetong och mycket hård vill säga. Maskiner som användes vid jobbet var Brokk 400, vajersåg och borrmaskiner från Tyrolit. Kontrollerna runt arbetet var rigorösa och säkerhetskraven mycket höga vilket ställde stora krav på Owe Larsson Borrs insatser. De som arbetade på platsen arbetade i godkänd skyddsutrustning vilket bland annat omfattade dubbla overaller, dubbla skoskydd och helmask. Ett mycket avancerat håltagningsprojekt som ställde stora krav på entreprenören och utrustningen som användes. Projektet föregicks av ett minutiöst planeringsarbete och krav på högt kunnande bland de som arbetade på projektet.

Owe Larsson Borr AB befinner sig nu i ett så kallat skiftbyte på företaget och bolaget kommer att byta namn inom kort. Idag är bolagets huvudägare Johan Nilsson och Eino Lyktberg samt att Peter Stark, Peter Johansson och Björn Adolfsson äger mindre delar av bolaget.

www.owelarssonborr.se

 

AB SHC Håltagning

En annan vinnare av det Svenska Demoleringspriet 2018 var AB SHC Håltagning. Man kammade hem priset som Årets Håltagningsentreprenör. Håltagaren är ett bolag med anor och en av de stora aktörerna i landet. Bolaget grundades 1984 av Tomas Fredriksson och Sten Olov Löving. Tomas är fortfarande ägare i bolaget tillsammans med Östen Jonsson och Andreas Lindström. Bolaget har kontor både i Norrköping och Linköping. Geografiskt arbetar man främst i hela östergötland men även i södra Södermanland och norra Småland. Bolaget har brutet räkenskapsår och landade i omsättning på hela 89 Mkr från juni 2017 till juni 2018. Man har idag totalt 60 anställda.

Några exempel på genomförda projekt är arbeten vid Yllefabriken i Norrköping. Här har man förberett cirka 19000 kvm av fabriksyta för att bli bostäder. Totalt har i snitt 10 man från företaget arbetat under två år med projektet. Under de senaste tre åren har man också arbetat med rivning och håltagning vid Billeruds pappersbruk som byggts om. I snitt har man haft mellan 7 till 9 man på jobbet. Man har utfört mycket arbete vid pappersbruket under många år tillbaka. Exempelvis har Rickard Käll som är lagbas på företaget arbetat totalt tio år på pappersbruket för SHCs räkning och har bara jobbat fyra månader på med ett annat projekt. Det säger lite om kundrelationen. Andra jobb som utfört hos andra kunder är Universitetssjukhuset i Linköping och Kullbergska Sjukhuset i Katrineholm.

Exempel på pågående projekt är stora arbeten vid kvarteret Torget i Norrköping där ett helt kvarter håller på at totalrenoveras. Et resurskrävande projekt för SHC. Exempel på andra jobb som ligger i pipeline är arbeten i Luftsfartsverkets lokaler i Norrköping där man skall göra stomrent. En yta som totalt spänner över 4000 kvm. Andra jobb som är kommande är arbeten vid Universitetsjukhuset i Linköping och Tinnerbäckshuset också i Linköping.

Under året har flera nyinvesteringar gjort i maskiner och annan utrustning. Man har bland annat köpt en ny Brokk 60 och flera väggsågar från Husqvarna. Man har också ökat antalet anställda under året. Tomas Fredriksson berättar att gällande konjunkturen så tror han at högkonjunkturen nog har nått sin kulmen just nu. Men för SHCs del ser det ändå väldigt positivt ut de närmast åren. Vad gäller konkurrenssituationen så är det ständigt en strid på kniven med tuffa prisförhandlingar. SHC är dock klart den största håltagaren i Östergötland. Företaget är medlemmar i HiB/BFB och Sveriges Byggindustrier samt Norrköpings Byggmästareförening. Man är certifierade enligt ISO 9001 och 14001 samt OSA 18001.

www.shchole.se

 

Wermlands Håltagningsservice AB

Wermlands Håltagningsservice AB ligger i Slottbron utanför Grums i Värmland. Företaget grundades 2003 av Fredrik Hinas, Thomas Jansson och Niclas Englund. Idag ägs bolaget av Niclas Hinas och Fredrik Seeberg som vardera äger hälften av bolaget. Arbeten utförs främst i Värmland och Dalsland men det händer att man jobbar över hela Mellansverige. Bland annat har man arbetat med renoveringen av Stockholms Rådhus. Under 2017 omsatte man 15 Mkr och under 2018 räknar man med at komma upp i hela 18 Mkr. Genomförda projekt nyligen är arbete vid Södermalmsskolan i Kristinehamn och Skogsbackeskolan i Karlstad. Man har arbetat för Veidekke vid Barilla-fabriken i Filipstad och utfört ROT-arbeten vid Åsgatan i Grums för at ge några exempel på jobb.

Just nu jobbar man bland annat med kvarteret Kronkursen i Karlstad där det handlar om ombyggnadsarbeten från kontor till bostäder. 

Under året har en hel del investeringar gjorts i bland annat en ny Brokk 110, nya Pentruder väggsågar, nya Mpirum-stativ samt att man bytt ut stora delar av bilparken.

Konjunkurmässigt berättar Fredrik Hinas att det känns bra. “Det tuffar på ganska starkt måste jag säga. Jag känner mig nöjd med året och utsikterna inför nästa år. Jag tror att 2019 blir ett bra år för oss”, säger Fredrik nöjt. Han berättar att de jobbar med många anbud inför nästa år. “Det känns bättre inför 2019 än det gjorde för ett år sedan faktiskt och det är riktigt positivt”, säger Fredrik.

Bolaget är medlemmar i HiB/BFB och kommer att bli medlemmar inom Sveriges Byggindustrier under 2019. Samtliga anställda har RAM-utbildning och företaget är godkända för asbestsanering. Under 2019 kommer man även att genomföra Brokk Academy för ett antal anställda.

www.whs.nu

 

Z-Borr AB

Håltagaren och rivaren Z-Borr AB ligger i Östersund men man arbetar över ett ganska stort distrik även om de flesta jobben ligger i Jämtland och Härjedalen. Bolaget grundades av Björn Skogsäter som numera är pensionär och företaget ägs idag av Kjell Larsson. Omsättningen under 2017 landade på 11 Mkr och för 2018 räknar man med att komma upp runt 16 Mkr.

Exempel på genomförda projekt under året är håltagning vid nya storköket för Landstinget Östersund, håltagning vid renovering av Storsjöteatern i Östersund, håltagning och sanering vid ombyggnad av Österängsskolan och vid ombyggnation av kontor till bostäder, båda i Östersund. I Åre har man utfört håltagning vid helrenoveringen av ett hyreshus samt gjort håltagning vid ombyggnaden av ICA i Åre. Andra jobb är håltagning vid XL-Bygg i Sundsvall, rivning och håltagning inne i en skidtunnel i Gällö, rivning och håltagning vid Riddermarks Bil i Östersund samt rivning av et skyddsrum på Frösön, rivning av väggar på sågverket i Östavall samt sanering av asbest i samband med dörrbyten i ett flertal fastigheter i Sundsvall.

Just nu jobbar man bland annat med rivning av fyra betongfundament vid en kraftledning ute på en myr i Borgvattnet. Man arbetar med sanering, avfuktning och håltagning vid en strörre fuktskada i Krokom samt att man river ett gammalt stall i Östersund. Exempel på kommande inbokade projekt är rivning av en skola i Krokom. Sänkning av källargolv i en hyresfastighet i Östersund samt omdragning av avloppstam i en källare till ett hyreshus i Östersund.

En hel del investeringar har gjorts under året. Bland annat har man införskaffat en Brokk 280 och ett nytt reningsverk. Man har köpt tre nya Transporters-bilar med komplett utrustning för saneringsarbeten. Andra fordon som köpts in är en kranbil med krok, en eldriven hjullastare samt en Volvo L60 hjullastare samt flera nya väggsågar.

Magnus Halle, som är platschef på Z-Borr, säger om de rådande konjunkturerna att det ser bra ut med gott om jobb. “Det händer intressanta projekt lite varstans i landet nu som vi är med på”, säger Magnus. “Jag tror att de goda konjunkturerna för vår del kommer att hålla i sig några år till. Vi jobbar över hela landet så det finns alltid något att göra”, tillägger Magnus. Och han är inte rädd för konkurrens heller utan tycker att det alltid är nyttigt med konkurrens. “Då skärper man sig”, säger han.

Z-Borr är medlemmar i HiB/BFB. Man har utbildningar och certifikat i asbestsanering, PCB och RBK fuktmätning. Man har tillstånd att bedriva yrkesmässig godstrafik på väg samt att transportera avfall plus farligt avfall. Man har utbildningar på hjullastare, grävmaskin, lyftbord, fallskydd, ställning, Heta Arbeten, Första Hjälpen, ESA – 14, SSG, lastbilsmonterad kran över 18t/m samt certifierade Brokk-operatörer.

www.z-borr.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×