Gulfstream Nordic Holdings blir majoritetsägare i Conjet

Publicerad 29/10, 2019 kl. 11:54

Gulfstream Nordic Holdings AB (GNH) har ingått avtal om majoritetsinnehav av aktierna i Conjet AB. Conjet är en världsledande specialist inom utveckling, konstruktion och tillverkning av fjärrstyrda, datorstödda vattenbilningsmaskiner samt system för Vattenbilning.

År 1990 köpte de nuvarande ägarna företaget genom ett så kallat “management buyout” av Atlas Copcos Conjet-projekt och har sedan dess har man framgångsrikt utvecklat företaget till en ledande aktör inom den globala vattenbilningsmarknaden. Conjet-teamet har under de senaste åren lyckats kombinera hög tillväxt med kontinuerlig introduktion av mycket avancerade nya robotar på marknaden. Idag, till följd av Conjets många år i användning och löpande utveckling av tekniken, är vattenbilning den överlägset mest effektiva metoden för reparation och restaurering av skadad betong på broar, parkeringsdäck och dammar för att bara nämna några relevanta användningsområden.

Conjets ägare och organisation har nu kommit till en punkt där de vill ta verksamheten till en ny nivå. I GNH får man en partner med förmågan att driva och accelerera företagets framtida tillväxt. Syftet med att GNH går in som majoritetsägare är att stärka ledningskompetensen i globala affärer samt öka den finansiella kraften som behövs för att investera i ökad produktutveckling och bolagets organisation. På det sättet kan man skapa långsiktig och stark tillväxt. GNH kommer också att kunna öka Conjets närvaro på den viktiga amerikanska marknaden och underlätta affärskontakten i Nordamerika genom deras redan befintliga nätverk och närvaro. De befintliga ägarna, med sin omfattande kompetens, kommer att stanna kvar långsiktigt i företaget och spela en viktig roll för företagets framtid. Conjet kommer att förbli ett oberoende företag.

”Vi har mer än fördubblat intäkterna i Conjet under de senaste tre till fyra åren och vi har samtidigt utökat vår verksamhet och förbättrat vårt produktutbud till den högsta nivån någonsin. Vi ser stora möjligheter framöver på våra marknader baserat på våra kompetenta medarbetare såväl som vår kunnighet i teknologin, vilket säkerställer en perfekt match mellan våra närmsta kunder och de projekt de arbetar med. Vi har haft en konstruktiv och positiv dialog med GNH och ser fram emot att dela deras erfarenheter från liknande situationer i ett partnerskap. Tillsammans kan vi förverkliga Conjets potential under de kommande åren,” säger Lars Nilsson verkställande direktör för Conjet.

”Conjets produkter och fältkompetens erbjuder en mycket bra metod för att reparerar och renovera åldrande betongkonstruktioner både för privata aktörer och myndigheter i Nordamerika. Vi är glada över att samarbeta med Conjet för att öka tillgängligheten och användning av dess banbrytande vattenbilningsmaskiner i USA och utomlands, säger Stephen Sistrunk, partner på GNH.

"Vi kommer att göra vår del för att stödja tillväxten och skapa en ännu starkare verksamhet genom att utnyttja våra erfarenheter och strategiska kunskaper med andra tillväxtföretag som har global närvaro, med fokus på att investera i och systematisera försäljning och stärka processer och system," sa Tomas Wängberg, partner på GNH.

”Vi är övertygade om Conjet stora potential och är oerhört imponerade av vad det befintliga teamet har uppnått under åren. Marknaden för hydrodemolering är enligt vår uppfattning mycket intressant och vi tror att Conjet är i en stark position att dra nytta av detta. Vi ser fram emot samarbeta med nuvarande ägare för att vara en del av den ständiga tillväxtresan,” sa Peter Ankerst, partner på GNH.

 

Press release 23 October 2019 

För mer information, vänligen kontakta:
Conjet AB – Kjell Nilsson, CEO Tel.: +46 70 342 3140
Conjet AB – Lars-Göran Nilsson, EVP Marketing and Sales Tel.: +46 70 561 2049 GNH AB – Peter Ankerst, Partner Tel.: +46 70 130 2830
GNH AB – Tomas Wängberg, Partner Tel.: +46 70 594 2444
About Conjet AB (www.conjet.com

 

Conjet AB

Conjet är ett aktiebolag baserat i Stockholm, Sverige. Conjet designar, producerar och marknadsför produkter för kunder över hela världen. Team Conjet har över 100 års erfarenhet av att hjälpa kunder med applikationerna för olika vattenkraftsprojekt, leverera rätt verktyg för rätt applikation, utbilda operatörer och tillhandahålla de delar och servicekunder som krävs för sina projekt. Ambitionen är att sprida användningen av hydrodemoleringsteknologi ytterligare och att fortsätta växa på världsmarknaden.

 

GNH AB

GNH är ett svenskt aktiebolag med fokus på att investera i nordiska och USA-baserade företag som har en global närvaro eller en ambition att växa internationellt. GNH vill ta en aktiv majoritetsägarroll och täcker strategiska och operativa initiativ, helst i partnerskap med ledningen och grundarna. GNH har en långsiktig ägaragenda och styrs inte av den typiska investeringsfondsdynamiken. GNH-teamet består av en blandning av äldre yrkesverksamma med bakgrunder som sträcker sig från hög operativ ledning till finansiering och konsultation, och har en lång internationell erfarenhet av affärsutveckling inom en mängd olika branscher och situationer. GNH är registrerat i Sverige med högkvarter i London och nyckelpersoner både i Sverige och USA.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×