Grattis Rikard 60 år

Publicerad 10/10, 2023 kl. 13:32

Professionell Demolering vill passa på att gratulera Rikard Johansson som fyllde 60 år i somras.

Vi använder Klas Eliasson, ordförande i HiB-Veteranernas ord. Rikard är född på en bondgård längs landsvägen i Skurup. Därför föll det sig naturligt att han efter studentexamen fortsatte sin utbildning på Skurups lantbruksskola under 1980-talet. Rikard tog över sin fars bondgård. Eftersom han tyckte att det inte räckte med att ta hål i den skånska myllan för diverse grödor, gav han sig in i håltagningsbranschen. Efter några år på bland annat Håltagningsservice och Hålmetoder, startade han 1990 RIJO Håltagning. Förutom håltagning utför RIJO betongreparationer, slipning och polering av betonggolv, schakt- och rivningsarbeten med mera.

Jordbruk är dock Rikard stora intresse och han insåg att det inte räckte med en bondgård att bruka. Därför köpte han granngården. Med två gårdar att driva blev det hustrun Lisa som fick ta det större ansvaret för RIJO. När Håltagningsentreprenörerna hade sitt årsmöte i Smygehuk, bjöd han hem gänget till sin gård. Stort grattis från de svenska håltagnings- och rivningsindustrierna.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×