Godkänd första upplaga av svenska mässan Expolift

Publicerad 27/12, 2023 kl. 16:42

Den 14-15 september i år arrangerades Sveriges första renodlade mässa för accessutrustning, det vill säga alla typer av liftar, minikranar, byggställningar, bygghissar, teleskoplastare, kompaktutrustning, fallskydd och en massa annan kringutrustning. Mängden besökare kunde ha varit fler men kvaliteten på de som kom var mycket hög så mässan fick godkänt av de flesta av utställarna.

Olika typer av accessutrustning som liftar och teleskoplastare är kanske inte något man förknippar med rivning och håltagning. Men faktum är att den här typen av utrustning används en hel del. Det är utrustning som används flitigt inom alla verksamhetsgrenar då man måste nå högt och långt.

  

Nästa Expolift planeras till september 2025

Expolift arrangerades den 14-15 september i år på Inframässan som ligger i direkt anslutning till Scandic Infracity i Bredden norr om Stockholm. Samma plats som Demcon. Mässan arrangerades framförallt inomhus där ett dryga 30-tal företag ställde ut. Det fanns också en utomhusyta med 11 montrar där en del produkterna demonstrerades. Man hade också tur med vädret som till största delen var soligt.

Utfallet av Expolift blev helt godkänt även om både arrangören och utställarna hade hoppats på fler besökare under de två mässdagarna. När alla inträdesbiljetter hade räknats så landade antalet besökare på 688 stycken. Från arrangörshåll hade man hoppats på minst det dubbla. Men det fina i kråksången efter att arrangörerna pratat med merparten av utställarna var att det var helt rätt typ av besökare som kom till mässan. Kvaliteten på besökarna var med andra ord väldigt hög och det såldes en hel del i montrarna. 

”Hellre få besökare med hög kvalitet som är sugna på att handla än horder med folk som egentligen inte är ute efter produkterna utan snarare kepsar, pennor, godis och annat. Expolift blev precis en mässa som proffs kom till, de som var redo att snacka maskiner på allvar. Men visst hade vi gärna sett fler besökare båda dagarna. Det blir roliga om det är lite rörelse på mässan. Men vi har arrangerat smala branschmässor sedan 1998 och vet att det tar lite tid innan ett nytt mässkoncept sjunker in i medvetandet hos besökarna. Först upplagan av Expolift blev helt godkänd och det blir en fortsättning 18-19 september, 2025”, säger Jan Hermansson, projektledare.

Det som var särskilt positivt bland de besökare som kom på mässan var att det var en god spridning gällande typen av entreprenörer. Maskinuthyrarna var dock de som klart dominerade bland besökarna men det fanns också representanter från de som arbetar med ställningsbyggnation, elinstallationer inom bygg och infrastruktur, vindkraftsbyggen, bygg- och anläggningsarbeten, kraftledningar, bygg- och fönstermontage, utbildare och många flera.

 

Fokus på utbildning och ökad säkerhet

Positivt var också att de som aktivt jobbar med att verka för ett säkrare och mera hållbart användande av liftar och arbetsplattformar var representerade på mässan. Den internationella federationen IPAF som jobbar med liftutbildningar världen över var faktiskt först att boka monter på Expolift redan 2020. IPAF är också en aktiv supporter av mässan som ligger helt i linje med hur de arbetar. Supporters var också LUR, Liftutbildningsrådet som lyder under branschföreningen Rentalföretagen. LUR berättade om sin verksamhet och demonstrerade också interaktivt hur man kan lära sig att jobba i en liftkorg. En uppskattad aktivitet bland besökarna på mässan.

Vid premiären av Expolift anordnades ingen gemensam middag på hotellet. Men inför mässan i september 2025 finns planer på att arrangera en galamiddag i Scandic Infracitys Ball Room som ligger vägg i vägg med själva mässhallen. Middagen ska då vara avsedd för både utställare och besökare på mässan. Ball Room klarar upp till 300 middagsgäster.

 

Många nyheter på mässan

På mässan lanserades mängder av nya liftar, minikranar, teleskoplastare, byggställningar, bygghissar, liftutbildningar, mobila elverk, materialhanteringsutrustning, med mera. En komplett artikel om alla nyheterna publicerades i Professionell Demolerings systertidning Svensk Rental. Artikeln hittar du på länken:

https://svenskrental.se/articles/view/manga-nyheter-pa-massan.

www.expolift.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×