Förtydligande om Lekana Maskin

Publicerad 5/10, 2020 kl. 16:58

Christoffer Nyström är ansvarig för den totala verksamheten inom Lekana Maskin och platschef på nya depån i Karlstad.

I Professionell Demolering nummer 2 i år publicerades en artikel om Lekana Maskin i Kil. I artikeln beskrevs verksamheten och vi presenterade den nya depån i Karlstad som öppandes i juni. Vi vill förtydliga att Christoffer Nyström är ansvarig för verksamheten inom Lekana Maskin och han är också platschef på den nya depån i Karlstad. Övriga anställda på Lekana Maskin är Johnny Källhagen, Karl Olof Ekström, Christer Mellgren och Thomas Lundkvist. Thomas är nyanställd servicetekniker på Karlstad-depån.

www.lekana.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×