Ett axplock från Rivningssverige

Publicerad 10/10, 2023 kl. 13:39

Då är det året igen dags att redogöra lite för vad som har hänt och händer inom den svenska rivningsbranschen. Som vanligt är det väldigt svårt att få en ordentlig respons från landets rivningsentreprenörer. Men några trogna har haft vänligheten att besvara det frågeformulär som tidningen skickat ut för några veckor sedan och det tackar vi för. Svaren ger ändå en ganska bra bild över vad som försiggår i branschen.

Vi lever i en ganska märklig tid sedan några år tillbaka. En tid som nog ingen tidigare levande upplevt. Först drabbades världen av den kanske allvarligaste pandemin sedan spanska sjukan i början av 1900-talet. Covid-pandemin började spridas våren 2020 och drabbades snabbt stora delar av världen. Marknaden slog tvärnit under några månader men hämtade sig ordentligt tack vare regeringens stödpaket och både 2020 och 2021 blev ganska gynnsamma år för många svenska företagare. När pandemin började att bromsa in tack vare en bred vaccinering kom nästa katastrof. Ryssland startade ett fullt krig mot Ukraina och började att invadera landet. Nu fanns inga stödpaket som kunde underlätta för företagarna utan framförallt Europa gick in i en ekonomisk kris med kraftigt stigande inflation och brist på energi. Det här kunde inte Sverige stå emot som annars haft väldigt gynnsamma år under drygt ett decennium tillbaka. Att vi skulle hamna i en lågkonjunktur hade länge förutspåtts och nu var den här på allvar. Så här i efterskott kan vi konstatera att vi klarade pandemin bra men kriget i Ukraina blev en utlösande faktorn för att den svenska lågkonjunkturen skulle starta. Nu är vi på god väg in i den och vårt hopp står till att vi ska lyckas vända inflationen för att snabbare ta oss ur den. Men många branscher börjar nu drabbas allt hårdare och bygg- och anläggningsindustrin är tveklöst en sektor som drabbas. Vi ser redan att antalet konkurser ökar och i ett sådant här läge har det stor betydelse hur vi som företagare agera under de goda tiderna. Hur vi frustat vårt bolag för att klara oss under lågkonjunkturen. Här följer några röster från den svenska rivningsbranschen om hur verksamheten ser ut idag och hur man ska ta sig vidare.

 

Destroy RC AB

Tony Stigmanslid som är affärschef på Destroy RC AB beskriver att det rådande läget i branschen beror på flera faktorer och inte nödvändigtvis bara det som pandemin och kriget fört med sig. ”Beställarleden är väldigt känsliga för omvärldsförändringar ungefär som en skjuträdd jakthund. Detta innebär senareläggning av projekt och avbrutna förhandlingar. Politiskt sett tycker jag att de svenska byggföretagen borde profilera sig likt de franska bönderna så man både syns och hörs. Vi behöver också infrastrukturella åtgärder i landet som helhet och i Stockholm i synnerhet”, säger Stigmanslid. Han framhåller också att rivningsentreprenörerna och branschen måste ligga i framkant avseende återbruk och återvinning och att någon i branschen måste inta en ledarposition och peka med hela handen i vilken riktning branschen ska gå. ”Allt handlar inte om pengar och vinster”, säger Stigmanslid. Han tycker att branschen tagit en riktning under de senaste åren där mindre entreprenörer köps upp av ett fåtal större och tar på det sättet marknadsandelar. ”Dessa större aktörer sätter en prisbild som är svår för oss mindre att matcha. Det handlar om volymmässiga vinster som ett större bolag kan göra men det är många av oss mindre bolag som funderar över hur fraktionshanteringen fungerar”, säger Stigmanslid. Destroy RC AB omsatte cirka 75Mkr under 2022 och man lära hamna på ungefär samma nivå 2023. Även 2024 uppskattar man att hamna på ungefär samma nivå, kanske lite lägre på grund av det rådande läget, fler konkurser och tuffare anbudsförhandlingar, men trots allt inga stora nedgångar.

Bolaget grundades 1995 av Johan Ahlström som fortfarande äger bolaget tillsammans med flera inom bolaget. Man sysselsätter idag 45 anställda och de tjänster man erbjuder är lätt och tung rivning, sanering, håltagning och åkeritjänster. Det huvudsakliga arbetsområdet är Stockholm med omnejd. Exempel på utförda uppdrag är rivning av innegårdar i Stockholm city, parkeringsgarage, ett flertal rivningar i norra Stockholm samt rivning av skolor i södra delen av stan. Just nu arbetar man med ett flertal större rivningsprojekt som det är lite för tidigt att presentera.

www.destroyer.se

 

Haga Rot AB

Ett annat bolag som också bildades ungefär samtidigt som tidningen Professionell Demolerings startades är Haga Rot AB. Bolaget grundades av John Thorsell 1993, två år innan tidningen startade. Verksamheten har sedan starten varit väldigt gynnsam vilket naturligtvis bottnar i att bolaget drivits med stort förnuft. Omsättningen har ökat kraftigt under åren och 2022 landade man på 21Mkr och man räknar med att komma upp runt 125Mkr för 2023. Idag har man cirka 80 anställda i verksamheten. De tjänster man erbjuder är rivning, sanering, betonghåltagning, krossning och återvinning av betong och asfalt med egen återvinningsanläggning och ute på plats hos kunderna. Sedan i år är man dessutom delägare i ett återbruksföretag med fokus på återvinning av byggnadsmaterial. Bolaget ägs tillsammans med fem andra bolag varav fyra är större byggföretag i Östergötland. Haga Rot AB har sitt säte i Norrköping. Det geografiska arbetsområdet för Haga Rot är hela landet men främst åter man sig uppdrag i Mellansverige. Exempel på genomförda projekt är rivning av ett 150 meter långt transportband som låg 30 meter upp i luften och gick 50 meter ut i vattnet. Ett komplicerat projekt som ställde stora krav på planering och utförande som så väl utrustning. Arbetet utfördes bland annat med en pråm och en 750 tons kran. Man har också genomfört sprängning av ett vattentorn i Finspång.  Exempel på pågående projekt är rivning av en administrationsbyggnad på universitetssjukhuset i Linköping. Man genomför ett flertal större stambyten i fastigheter samt utför rivningar på Studsvik. John Thorsell berättar att de inte upplever någon nedgång i verksamheten. ”Just nu har vi faktiskt mer jobb än vi klarar av kapacitetsmässigt och vi har bra beläggning även första halvan av 2024”, säger Thorsell.

Vad gäller den rådande konkurrenssituation så vänder sig Thorsell mot den rådande prissättningen. ”Lagen om offentlig upphandlingar är funkar inte. Min bedömning är att prissättningen blir helt vansinnig. Det går inte att konkurrera med de priserna som är helt oseriösa. Detta bottnar också i okunniga beställare som accepterar offerter som inte alls går ihop för en seriös aktör. Vi försöker att hålla uppe våra priser så gott det går så vi får betalt för våra tjänster. Panikdumpning skadar vår bransch svårt”, säger Thorsell.

Haga Rot är certifierade enligt BKMA och har yrkesbevis för bland annat Asbestsanering, Safe Construction, Heta Arbeten, lift- och fallskydd, PCB, Bas-u och Bas-p, Sökralyft, egonomi, vibrationsutbildning m m.

www.hagarot.se

 

NKR Demolition Sweden AB

Även entreprenören NKR Demolition Sweden AB ångar på i oförändrad takt. Bolaget grundades 2001 och ägs av Karsten Rasmussen. För verksamhetsåret 2021/2022 landade omsättningen på dryga 157Mkr och omsättningen för 2022/2023 är uppskattad till 180Mkr. I nuläget sysselsätter man 50 personer. Bolaget arbetar över hela landet men också i andra delar av Norden och erbjuder tjänster som rivning, demontering, sanering, brandröjning, krossning, sprängning och rådgivning.

Några exempel på nyligen genomförda projekt är Decommissioning-arbeten på Oskarshamn och Barsebäck kärnkraftsverk. Man demonterade en kondensator, en så kallad turbine casing och anslutningskanaler. Total demonterades 120 000 titantuber och ungefär 5000 ton stål. Mitt i centrala Stockholm har man rivit kvarteret Snäckan 8 vid Tegelbacken. Det var en totalrivning för Skanska där ca 22.500m² revs och värdet låg på runt 40Mkr. Det handlade om rivning av ett 10 våningshus som var sammanbyggd med Hotel Sheraton. Projektet innebar väldigt lite svängrum med mycket lite plats för maskiner med trafikleder på tre sidor av byggnaden. Man utförde omfattande sanering av PCB och asbest. Exempel på pågående projekt är rivning av Sturegallerian. Det är en totalrivning för Peab där ca 28.000 kvm ska rivas och projektvärdet ligger på ca 50Mkr. Claus Berthelsen, som är kalkylchef och ingenjör, berättar att det är en lite omvänd rivning då man skall börja mitt inne i kvarteret. ”Vi kommer att lyfta in en höjdrivare med mobilkran och sen till slut kommer vi riva oss ut till Grev Turegatan så vi kan lasta ut alla massorna”, säger Berthelsen.

Berthelsen fortsätter och berättar att man nyligen investerat i en Bobcat och en Takouchi TB290 med grävskopa med tänder, sorteringsgrip, hydraulhammare, betongsax och stålsax. Sedan har man även beställt två Liebherr 945. ”Vi jobbar ständigt med att hålla vår maskinpark uppdaterad, den är något som vi är väldigt stolta över att kunna erbjuda våra kunder. Genom att använda moderna och bränslesnåla maskiner och utrustning minskar vi vår påverkan på miljön och klimatet”, säger Berthelsen.

Vad gäller konjunkturläget så upplevs det som utmanande för tillfället. ”Det verkar vara en period med nedåtgående trender där tillgången på jobb inte är så stark som tidigare. Konkurrensen om de tillgängliga jobben verkar vara högre, vilket gör det svårare att hitta och säkra arbete. Sammantaget kan man säga att det råder en viss osäkerhet och oro kring den ekonomiska situationen just nu. Det är viktigt att vara medveten om dessa faktorer och anpassa sig därefter när man söker och hanterar arbetsmöjligheter”, säger Berthelsen. 

Berthelsens uppfattning om tillgången till nya jobb under det närmaste året, det vill säga 2023/2024, är att den verkar vara något minskande i förhållande till tidigare år. Det kan vara flera faktorer som påverkar denna minskning, inklusive ekonomiska faktorer, politiska beslut eller marknadstrender. Samtidigt är det också möjligt att det kan finnas nya möjligheter som uppstår inom olika sektorer eller branscher.

”Den rådande konkurrenssituationen tyder på att det råder sänkta priser. Det innebär att företag och branscher verkar vara i en intensiv konkurrenssituation där de sänker sina priser för att locka kunder och möta konkurrensen. Detta kan vara fördelaktigt för uppdragsgivaren som kan dra nytta av lägre priser, men det kan vara en utmaning för företag som måste hantera minskade marginaler och ökad konkurrens. Vi jobbar med olika strategier för att möta denna situation, såsom att effektivisera verksamheten och erbjuda ett mervärde för att behålla och attrahera kunder”, säger Berthelsen.

NKR är BKMA-certifierade. Man har en egen utbildningsakademi som benämns som NKR academy där man utbildar sin personal in-house. Anställda genomgår all nödvändig utbildning för att kunna utföra ett säkert arbete. Specifikt inom kärnkraften krävs det nästintill fler utbildningar och tester än man kan räkna på sina två händer.

www.nkr-rivning.se

 

Normans i Jönköping AB

Vi har glädjen att berätta om rivningsföretaget Normans i Jönköping AB i detta nummer och det är troligen första gången vi skriver om Normans. Bolaget grundades 1995 av Conny och Roger Norman. Bolaget ägs fortsatt av Conny och Roger men sedan några år tillbaka drivs bolaget av Jonas Winnerhed som är extern VD. Normans erbjuder tjänster som rivning, demontering, sanering, återbruk, betonghåltagning, åkeritjänster och miljöinventering. Man sysselsätter 44 anställda och omsättningen ligger i snitt på ca 150Mkr per år. Man åtar sig uppdrag över hela landet men dock inte i de norra delarna av landet.

Några exempel på genomförda projekt är tungrivning av Kromet i Göteborg, Robotrivningar vid Eksjö lasarett, rivning och återbruk vid Räppe i Växjö. Andra exempel på pågående projekt är rivning av silo i Uppsala, rivning av Fredriks yrkesskola i Stockholm, rivning vid Drakblommegatan i Göteborg, rivning av kvarterat Stömbrytaren 11 i Norrköping, Merlin i Göteborg och rivning av kvarteren Vitsippan och Biljarden i Tranås.

Uppdateringen av maskinparken sker löpande men just nu står man inför att byta ut två till tre rivningsgrävare.

Konjunkturmässigt ser det fortsatt bra ut och tillgången på jobb är mycket god. Däremot märker man av ökad kostnader i form av höjda räntor, ökade kostnader på drivmedel och reservdelar.

Företagets VD Jonas Winnerhed ser positivt på framtiden. ”Vi har ännu inte märkt av någon nedgång, snarare tvärtom. Jag vill tro att 2024 blir liknande och tids nog måste främst bostadsbyggnationen men även andra projekt som stannat upp komma igång igen”, säger Winnerhed.

Winnerhed har som flera andra uppfattningen att konkurrenssituationen är osund och hämmar utvecklingen av branschen. ”Förr upplevede jag att beställarna ställde hårdare krav på leverantörerna men idag känns det som att vem som helst släpps i på ett bygg bara de kan erbjuda låga priser”, säger Winnerhed.

”Jag anser att kraven vid upphandling av de större jobben borde stramas åt. Man märker tydligt att detta är viktigt hos de privata upphandlarna men i offentlig upphandling är det fritt fram för vem som helst.

Man bör öka referenskraven samt lägga mer tid på att faktiskt undersöka om referenserna stämmer.

Omsättningskrav körde man mer med förr. Då upplevde jag i alla fall att man kände att man tävlade mot de andra företagen på lika villkor. Men så är det inte längre. Tråkigt!”, säger Winnerhed.

Normans är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Personalen har de utbildningar som krävs för de arbeten de jobbar med.

www.normans.nu

 

Rival Bygg Rivning Demontering AB

Ny i den här presentationen är också företaget Rival Bygg Rivning Demontering AB vilket glädjer oss. Bolaget grundades 2010 av Martin Norén, Robin Hansson och Kim Ekerwald. Grundarna äger och driver bolaget fortsatt. Förra året landade omsättningen på 134Mkr och för innevarande år uppskattar man att komma upp i dryga 140Mkr. Idag sysselsätter man 75 anställda. De tjänster som man erbjuder är rivning, sanering, håltagning och återbruk. Det geografiska arbetsområdet är Stockholm och Mälardalen. Exempel på nyligen genomförda projekt är rivning av fasad och återbruk av 20000 gamla tegelstenar för Skanska i ett projekt för Electrolux. Man har utfört invändig och selektiv rivning i en fastighet på Östermalm i samarbete med Arcona för Svea Artilleri. Vidare har man utfört en invändig totalrivning av en fastighet i Bromma för Fabege. Beställare var Kvarteret Smeden. I kvarteret Sågtanden, också i Bromma, har man utfört en totalrivning av en fastighet för 2xA Entreprenad.

Genomförda investeringar under den senaste tiden är förvärvet av en demoleringsrobot Brokk 200 samt ett antal nya elbilar till tjänstemännen. Man har även byggt en ny verktygsdepå på 1000 kvm med tillhörande tvätthall.

Konjunkturmässigt upplever Rival att man har mer att räkna på och lämnar fler bud jämfört med samma period förra året. Dock märker man att det är fler byggnadsfirmor som också räknar på jobben nu vilket tyder på en nedgång för byggarna. Tillgången på förfrågningar gällande ROT-jobb är fortsatt bra men priset blir allt mera avgörande i offertförfarandet. Man har under 2022/2023 satsat hårt på återbruk vilket är en viktig kompletteirng till verksamheten i övrigt och som slagit väl ut. ”Tommy Nilsson (bilden) gör ett otroligt bra arbete med att hjälpa våra beställare att återbruka på riktigt vilket också genererar arbetstillfällen”, berättar företagets verksamhetschef, Kim Ekerwald.

Vad gäller nästa år, d v s 2024, tror man att de kommer att bli tuffare. Man bedömer att tillgången på jobb inte kommer att vara så god. ”Det kommer att ske onormala prisdumpningar från företag som fått väldigt dåligt med jobb. Att höja debiteringsnivåer för att följa löneutvecklingen under 2024 kommer nog inte vara

möjligt”, tror Ekerwald.

Rival är BKMA-certifierade. All personal har Safe Construction Training samt individuella utbildningar för samtliga förekommande arbetsmoment.

www.rivare.nu

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×