Enkel slipning av diamantverktyg

Publicerad 10/10, 2023 kl. 13:45

Oavsett om det gäller borr eller diamantsågklingor så erbjuder Tyrolit effektiva lösningar för att slipa om metallbundna diamantverktyg.

I allmänhet slipar diamantverktygen sig själva under appliceringen. Men vad ska man göra om de förlorar sin skärförmåga på grund av ogynnsamma aggregat eller skärande av mindre nötande material? Det finns en enkel men effektiv lösning: slipverktyg som återställer bindningen och idealiskt avslöjar diamanterna igen. För detta ändamål erbjuder Tyrolit å ena sidan skärplåtar, men å andra sidan även lösa slipkorn, beroende på vilken produkt som måste slipas om. Genom att använda dem uppnår användarna optimala resultat under hela produktlivslängden för deras diamantverktyg.

Tyrolit-slipplåtar anses vara nödvändiga tillbehör för metallbundna diamantverktyg med flerskiktsstruktur, oavsett om det kommer från Tyrolit eller andra tillverkare. SP1-slipplattan är perfekt för slipning av alla typer av diamantborrnings-, såg- och slipverktyg för torra eller våta applikationer. Det finns även en separat version (SP6), som är speciellt designad för kakelsågblad och de fina diamantkorn de innehåller. Beroende på diamantverktygets skick räcker det med två till tre snitt eller hål i motsvarande slipplåt för att slipa på nytt.

Speciellt för omslipning av torra borrkronor erbjuder Tyrolit även lösa slipkorn, Drilling Booster. Slipkornet kan hällas direkt i borrhålet vid användning av Tyrolit torrborrsystem. Vid svåra tillslag som kalksten kan boostern även tillsättas kontinuerligt under borrningsprocessen för konstant skärning. Överskottsmaterial avlägsnas tillsammans med borrdammet av stoftavsugningssystemet.

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×