Drome steppar upp igen!

Publicerad 27/12, 2023 kl. 16:50

Dalstorpsföretaget Drome AB har rört om en del på marknaden sedan man på allvar dök upp 2018.

2018 var första gången man ställde ut på mässan DEMCON. Då visade omsättningen på dryga 21Mkr. Sedan dessa har det gått fort och man har levererat en stadig ökning i omsättningen sedan dess. Mellan 2021 och 2022 ökade omsättningen med knappt 50% och landade på nästan 80Mkr.

 

Produktsortimentet växer

Det är inte bara omsättningen som ökat utan även produktportföljen och med det antalet anställda. Huvudkontoret ligger i Dalstorp men sedan några år tillbaka har man även filialer i Stockholm och Göteborg. Idag sysselsätter man 15 personer. Man har ett eget och brett sortiment av alla typer av diamantverktyg för sågning och borrning, slipverktyg för alla typer av slipning och polering av betongytor. Man är återförsäljare av byggmaskiner från tyska WEKA och italienska Cardi. Man säljer sina egenutvecklade borrstativ och stämp, en rad olika borrstativ och tillbehör för håltagning. Till detta skall läggas att man också är återförsäljare för slip- och polermaskiner för betonggolv. Man säljer också egenutvecklade slipmaskiner samt stofthanterare samt italienska Delfins produkter. Man är återförsäljare för svenska tillverkaren SILAs sortiment av olika typer av luftrenare och tillbehör för byggarbetsplatsen. Till detta ska läggas två egenutvecklade golvsågar samt norska Sundts sortiment. Dessutom säljer man också sitt eget fabrikat av diamantvajer och vajersågar med tillbehör samt ett eget sortiment av tigersågblad.

 

Platinumsponsor av DEMCON 2024

Att Drome gör avtryck råder ingen tvekan om. På förra DEMCON 2022 ställde man ut i mässans största monter och var silversponsor. Inför DEMCON 2024 har man bokat samma monteryta och har dessutom valt att vara Platinum-sponsor av mässan och Svenska Demoleringspriset. Professionell Demolering bytte nyligen några ord med företagets VD och grundare, Roger Jonasson och frågade hur man lyckas hålla ett så högt tempo i verksamheten trots att den svenska håltagningsbranschen är en ganska tuff marknad med flera starka aktörer.

”Det har inte varit helt lätt. Som så många andra branscher är vår bransch ganska konservativ. Men när man väl har fått fotfäste så sprider sig ryktet snabbt om våra bra produkter. Sedan är också mycket tack vare att vi har anställda med god erfarenhet som också är ett viktigt stöd i arbetet för de som är nyanställda. De flesta av våra anställda kommer med goda erfarenheter från branschen, och det underlättar givetvis. Sedan måste man leverera yttersta kvalitet till kunderna. Problem får alla men det gäller att som leverantör vara ytterst lyhörd och behjälplig direkt när eventuella problem uppkommer”, säger Roger Jonasson.

Roger berättar vidare att 2023 har varit ett bra år trots att marknadsklimatet är lite tuffare. Trots detta har man lyckats med en ökad omsättningen med dryga 10 procent även 2023. ”Vi expanderar vidare men kanske på en lite mera måttlig nivå jämfört med tidigare år. Vi 2023 års utgång kommer vi ha lyckats öka omsättningen med i storleksordning ytterligare 10 Mkr. 

Pandemin, kriget i Ukraina och den svenska lågkonjunkturen har än så länge inte påverkat Drome så mycket. Roger säger att i leverantörsleden har man varit förskonade och leveranserna har fungerat väldigt bra. Inga direkta förseningar. Men priserna har ändrats. ”Det har skett stora prisökningar på framförallt våra maskiner vilket naturligtvis är en effekt av händelserna runt om i världen. Samtidigt har den svenska valutan försvagats vilket gör ytterligare avtryck på priserna ut mot kund och för bolagets avans. Detta har gjort att våra marginaler urholkas och då måste man öka fotarbetet. Kan vi bromsa inflationen och lyckas stärka kronans värde kommer det snabbt att ge goda effekter för alla”, säger Roger.

 

Vad händer hos Drome under 2024?

Drome är redo att anta utmaningarna under 2024 och räds inte särskilt. Det finns fortfarande ett stort bostadsbehov i Sverige, men det är bara förutsättningarna att fortsätta bygga som inte är lika goda. Roger och hans kollegor tror att 2024 kommer att innebära en avmattning ner till en normal nivå, som Roger uttrycker det. Han tror att nybyggnationen kommer att fortsätta minska. ”Vi sätter vårt hopp till att fler statliga och infrastrukturella projekt kommer att hålla uppe vår bransch till det börja vända uppåt på allvar igen. Något annat som vi hoppas på är att våra industrikunder börjar planera och satsa på fler om- och tillbyggnader av sina anläggningar. Under högkonjunkturen har dessa aktörer helt enkelt inte haft tid att se om sina produktionsanläggningar. Nu när vi har lågkonjunktur är det ett perfekt läge att göra dessa investeringar. Industrisektorn i Sverige är väldigt likvida vid det här laget”, säger Roger.

Roger berättar också att man under 2024 kommer att släppa en hel del nyheter. Det kommer nyheter inom alla Dromes produktsegment som nya kvaliteter inom borr och klingor samt nya maskiner. Lagom till Demcon lovar man att släppa någon ytterligare hett produkt som troligtvis är helt ny i företagets sortiment. Sammantaget, alltså mycket att vänta från Drome under 2024.

www.drome.se

Nyhetsbrev

Det Svenska Demoleringspriset
PDi TV
Prenumerera

Info

×